• Plenárna schôdza – triedne aktívy

     • Vážení rodičia,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov Vám oznamuje, že dňa 28.09.2023 o 16.00hod. sa uskutoční plenárna schôdza spojená s voľbami do Rady školy za zástupcov rodičov. Po plenárnej schôdze budú prebiehať triedne aktívy v kmeňových učebniach.

      V prípade Vášho záujmu kandidovať do Rady školy zástupcov rodičov, ako aj zástupcov žiakov, kontaktujte nás na mail, kde je potrebné zaslať žiadosť o zaradení na kandidátnu listinu. Termín podania žiadosti je do 28.09.2023 do 16.00hod.

      Mailový kontakt pre podanie žiadosti je: volby@sospodnikania.sk 

      https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/volby-clenov-rada-skoly/

      Výzva_na_voľby_členov_Rady_školy

      Poslanie_a_hlavné_úlohy_Rady_školy

     • Cvičenie na ochranu života a zdravia

     • Školské lavice vymenili za prírodu v Kolmanovej záhrade. 

      Dňa 12. a 13. septembra 2023 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili Cvičenia na ochranu života a zdravia.

      Zaujímavé vedomosti získali na štyroch stanovištiach: zdravoveda, topografia, civilná ochrana a pobyt v prírode.

      Počasie nám prialo a všetci zúčastnení odchádzali s dobrým pocitom.

      Už teraz sa tešíme na ďalšie akcie.

      Mgr. Jana Šebejová

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      Projekt Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

      Začal sa nový školský rok a sním opäť prichádza ponuka zapojiť sa do celoslovenského projektu Národného inštitútu vzdelávania a mládeže na podporu čítania - Záložka do knihy spája slovenské školy (12.ročník). Vtomto ročníku siahli koordinátori projektu po veľmi atraktívnej téme - Hrdinovia detektívnych románov. Kto by nepoznal detektívov Sherlocka Holmesa, Hercule Poirota, Monka..., ich príbehy plné napätia, prekvapivých zvratov, majstrovstva dedukcie a nečakaných rozuzlení... Nuž a práve táto populárna téma je príležitosťou pre vás, milé študentky a študenti, aby ste prostredníctvom vlastnej tvorivej činnosti potešili spolužiakov iných slovenských škôl, spoznali ich, aby ste sebarealizáciou výtvarných zručnosti ukázali svoj talent, šikovnosť a poznanie detektívnej literatúry. Ako na to?

      Ľubovoľnou výtvarnou technikou (maľba, kresba, koláž, výšivka, textilná aplikácia, tepaný plech, kombinovaná technika) vytvorte záložku / záložky do knihy (pásová, klipová, netradičná), prineste do školy a odovzdajte pani Mgr. Martine Lelákovej (kabinet č. 320, 3. poschodie) - koordinátorke projektu v našej škole. Bližšie informácie a odpovede na prípadné otázky súvisiace s projektom vám rada poskytne školská koordinátorka. Okrem dobrého pocitu a estetického zážitku, neminie odmena nikoho, kto sa do projektu zapojí. „Svet je plný nápadných vecí, ktoré si nikto ani náhodou nevšimne.“ Arthur Conan Doyle - autor Shelocka Holmesa

      Buďme všímaví, aktívni a zapojme sa! Teším sa na spoluprácu!

      Mgr. Martina Leláková

      zdroje, obr.: https://www.google.com/search?q=obr%C3%A1zky+sherlock+holmes+silueta&tbm=isch&ved=2ahUKEwjkhobSqLGBAxUN_bsIHeTQBvUQ2-cCegQIABAA&oq=obr%C3%A1zky+sherlock+holmes+silueta&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoGCAAQCBAeUMUHWLEoYKQ6aAFwAHgAgAF8iAGwCJIBAzMuN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=68QGZaTlGo367_UP5KGbqA8&bih=747&biw=1519&rlz=1C1GCEA_enSK1026SK1026&hl=sk

       

       

     • MOJOU OPTIKOU

     • Carlos Ruiz Zafón - španielsky prozaik, poznamenal v The Shadow of the Wind, že “Knihy sú ako zrkadlá. Vidíte v nich len to, čo už máte v sebe.” Ukážkou vášho vnímania a prežívania, milí študenti -  dievčatá a chlapci, môžu byť aj knihy,  ktoré oslovili vás, knihy, ktoré ste prečítali, knihy, ktoré aktuálne čítate, knihy,  ktoré zachytíte optikou vášho fotoaparátu/mobilu/kamery. Ak máte zmysel pre krásu, umenie, pre detail i celok, ak by ste ich chceli zdieľať verejne, zapojte sa do projektu Mojou optikou. Kniha je hlavným motívom i témou tohtoročného súťažného projektu. Stačí byť vnímavý, vo vhodnom okamihu zaostriť optiku svojej fotografickej techniky na zátišie s knihou, na čitateľa knihy... a svoje fotografie (maximálne 3) poslať na mailovú adresu organizátorov - p. Ing. Janky Kočárovej a p. Mgr. Martiny Lelákovej: kocarova@sospodnikania.sk , lelakova@sospodnikania.sk .

      Na súťažiacich čakajú hodnotné vecné ceny, ktoré budú v atmosfére vernisáže odovzdané z rúk odbornej poroty. Súťažné kategórie: Detail, Zátišie, Postava s knihou. Termín uzávierky je december 2023. Všetky podrobnosti o projekte a odpovede na vaše otázky vám rady poskytnú organizátorky projektu, ktoré sa už tešia na spoluprácu s vami.

      Neváhajte a zapojte sa!

      za organizačný tím Mgr. Martina Leláková

      zdroj, obr.: https://www.google.com/search?q=fotoapar%C3%A1t%20obr%C3%A1zky&tbm=isch&tbs=rimg:CYCKb0GKO6aAYapBy9vKYQp2sgITCgIIABAAKAE6BAgBEAFVF9JOP8ACANgCAOACAA&rlz=1C1GCEA_enSK1026SK1026&hl=sk&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwjohLj2pbGBAxUAAAAAHQAAAAAQDw&biw=1519&bih=747

     • Biela pastelka

     • Biela pastelka 

      Skúsme si predstaviť, že by sme si mali svet okolo seba iba predstavovať...Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne organizuje celonárodnú verejnú zbierku na pomoc zrakovo hendikepovaným, do ktorej sa aj naša škola pravidelne zapája. Nebude tomu inak ani vtomto školskom roku. Dňa 22. septembra 2023 budú dobrovoľníci z radov našich študentov ponúkať biele pastelky dobrovoľným prispievateľom ochotným pomáhať tým, ktorí sú na pomoc odkázaní.

      Výnos zo zbierky venuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na poskytnutie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie (napr. na kurzy chôdze s bielou palicou, na kurzy písania a čítania Braillovým písmom, kurzy práce s PC a mobilomainé špeciálne zručnosti), aby sa mohli aj zrakovo hendikepovaní ľudia zaradiť do života spoločnosti a žiť plnohodnotným životom. Vpíšme bielou pastelkou do tmy: „Nikto nikdy nie je sám.“ Zapojme sa do zbierky a prispejme k pomoci nevidiacim a slabozrakým. Mierou súcitu je súcit bez miery.

      Mgr. Martina Leláková

      zdroj,obr.https://www.google.com/search?sca_esv=565953960&rlz=1C1VDKB_skSK1068SK1068&sxsrf=AM9HkKn5QD2juDG9QGWCdDh6nMy77V5-IA:1694889217166&q=biela+pastelka&tbm=isch&source=univ&fir=QPsPSqRfkmt4hM%252CuGlRsKBSay4jpM%252C_%253B5UOydhj9jFrCkM%252C_ttoEfpgEpt_MM%252C_%253B0gGCtgH_Wo0KxM%252CZhlykFgFJDVpuM%252C_%253BkDkeRcBhc5w8gM%252CGu3riPG42eLYPM%252C_%253BxouLtQ1zn-HerM%252Cw6hHoWrQn7BwaM%252C_%253BDTn1pW8RYlD03M%252Cc2CEDi2l42A4qM%252C_%253B0t5lE0WdOI_L3M%252CGhaZll833mMD1M%252C_%253Bike574fw8aNE-M%252CurmaAD9DzQXT_M%252C_%253BGHJyP6iiae6qAM%252CjBqE-Jep4Lh-8M%252C_%253BVyyL0nzL6ulL3M%252CSu4WhWrgVz1gtM%252C_&usg=AI4_-kSHq_KBJj-q8unk4vkcxUiTuxdPng&sa=X&ved=2ahUKEwj0zeOt4q-BAxWpg_0HHa0xC1YQjJkEegQIIhAC&biw=1680&bih=933&dpr=1

       

       

     • Voľby do Školského parlamentu!

     • Na Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov vyhlasujeme výzvu na voľby členov Školského parlamentu (ŠP), ktoré organizačne zabezpečí aktuálne fungujúci ŠP a volebná komisia pozostávajúca z nekandidátov vo voľbách.

      Ako na to?

      1. Kandidovať vo voľbách členov ŠP môže každý žiak, ktorý sa tak dobrovoľne rozhodne. Vaše rozhodnutie kandidovať musíte oznámiť do 12.09.2023 (vrátane toho dňa do polnoci). Môžete to oznámiť elektronickou formou koordinátorke ŠP Mgr. Stolárikovej na email: stolarikova@sospodnikania.sk, alebo krátkou správou cez EduPage, prípadne osobne v kabinete č. 214.
      2. 13.09.2023 bude zverejnená kandidátka na info-paneli na 2. poschodí, na nástenke ŠP na 3. poschodí, a na instagrame ŠP. Počet kandidátov nie je obmedzený. Jedenásti žiaci, ktorí získajú vo voľbách najviac hlasov sa stávajú členmi ŠP na nasledujúci školský rok.
      3. Voľby budú prebiehať dňa 14.09.2023 pod dohľadom volebnej komisie vo vestibule našej školy podľa vopred zverejneného harmonogramu. Prosíme vás o disciplínu a aktívnu účasť, taktiež si pozorne vypočujte inštrukcie volebnej komisie k vypĺňaniu volebného lístku. Podotýkame, že môžete zakrúžkovať maximálne 11 kandidátov na volebnom lístku, minimálne 1 kandidáta, aby bol volebný lístok platný.
      4. V neposlednom rade vás chceme poprosiť, aby ste zodpovedne zvážili vašu kandidatúru, pretože hľadáme žiakov, ktorí sú ochotní venovať čas navyše povinnostiam, ktoré vyplývajú z členstva v parlamente. Taktiež zvážte komu odovzdáte svoj hlas, nech to nie je rozmar alebo zlomyseľnosť, ale práve naopak, voľte toho kto vás čo najlepšie reprezentuje a komu dôverujete.

       

      Tešíme sa na Vašu účasť!

      Kandidátna_listina.png

     • OZNAM O ZASADNUTÍ RADY RODIČOV

     • Vážení rodičia,  

      dňa 05. 09. 2023 (utorok) o 16:30 hod. sa uskutoční 1. zasadnutie RR v Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov. Stretnutie členov Rady rodičov bude v Zelenom salóniku na 1. poschodí. Vaša účasť je potrebná. 

       

      Program zasadnutia RR 

       

      1. Zhodnotenie činnosti rodičovskej rady v školskom roku 2022/2023 

      2. Voľba zástupcov rodičov do volebnej komisie na voľby do Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24,

      080 01 Prešov 

      3. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24, 080 01 Prešov 

      4. Príprava Plenárnej schôdze Rodičovského združenia pri SŠ Masarykova 24, 080 01 Prešov 

      5. Rôzne 

      5. Diskusia 

      6. Záver 

       

      Teším sa na stretnutie s Vami! 

     • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

     • Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov, že nástup na internát je 3. septembra 2023 (t.j. v nedeľu) od 16:00 do 21:00 hod.

      Žiak pri nástupe:

      1. Preukáže sa dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september predstavuje 160,- €, úhrada sa realizuje na číslo účtu IBAN: SK03 8180 0000 0070 0066 3463, variabilný symbol: rodné číslo žiaka, do poznámky meno žiaka.
      2.  Všetci bývajúci žiaci si zakúpia dochádzkový čip vo výške 6,- €, bez ohľadu na to či sú, alebo nie sú žiaci Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov, od septembra 2023 je zavedený samostatný elektronický dochádzkový systém pre internát.
      3. Žiaci, ktorí ešte neboli ubytovaní na našom internáte si zakúpia stravovací čip vo výške 6,- €.

      Poznámka: obidva čipy sú prenosné z jedného školského roka na druhý, pokiaľ žiak bude ubytovaný na našom internáte, zakúpenie sa zrealizuje u vedúcej školskej jedálne – 1.poschodie.

      1. Všetci bývajúci žiaci pri nástupe zaplatia jednorazový poplatok 10,- € na celý školský rok (čo je v podstate 1,-€ na mesiac) na zabezpečenie mimoškolskej činnosti v súlade so smernicou č. 6/2021 Školský parlament pri ŠI, dodatok č.1. Poznámka: poplatok sa odovzdá službukonajúcemu vychovávateľovi na 4. poschodí.
      2. Žiaci, ktorí ešte neboli ubytovaní na našom internáte predložia lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

       

      Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe na školský internát.

       

                                                                           Mgr. Iveta Ligdayová

                                                                             vedúca VMV a ŠI

     • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2023/2024

     • Milí žiaci,

      nástup do školy dňa 4. septembra 2023 /v pondelok/ bude prebiehať nasledovne.

      Žiaci I. ročníka budú mať slávnostné otvorenie školského roka v školskej jedálni na prvom poschodí o 8.00hod.

      Žiaci II., III. a IV. ročníka budú mať slávnostné otvorenie školského roka v kmeňových učebniach o 9.00hod.

      Kmeňové učebne:

      II.A - učebňa č. 203, II.B - učebňa č. 209, II.C - učebňa č. 316, II.D - učebňa č. 307

      III.A - učebňa č. 212, III.B - učebňa č. 309, III.C - učebňa č. 218, III.D - učebňa č. 313

      IV.A - učebňa č. 306, IV.B - učebňa č. 319, IV.C - učebňa č. 315, IV.D - učebňa č. 305

     • ISIC karta - oznam pre budúcich prvákov

     • Budúci prváci v školskom roku 2023/2024 si môžu vyzdvihnúť ISIC kartu u Mgr. Stolárikovej (č. dverí 214) 28.8.2023 v čase od 08:00 hod. do 09:00 hod. a od 10:00 hod. do 12:00 hod.

      Od 4.9.2023 si kartu môžete vyzdvihnúť prostredníctvom triedneho učiteľa.

     • Oznam o organizovaní plenárnej schôdze

     • Vážení rodičia,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov Vám oznamuje, že dňa 28.09.2023 o 16.00hod. sa uskutoční plenárna schôdza spojená s voľbami do Rady školy za zástupcov rodičov.

      V prípade Vášho záujmu kandidovať do Rady školy zástupcov rodičov, ako aj zástupcov žiakov, kontaktujte nás na mail, kde je potrebné zaslať žiadosť o zaradení na kandidátnu listinu. Termín podania žiadosti je do 28.09.2023 do 16.00hod.

      Mailový kontakt pre podanie žiadosti je: volby@sospodnikania.sk 

      https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/volby-clenov-rada-skoly/

       

     • Výzva na voľby členov rady školy

     • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú  podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24 v Prešove.

      Výzva_na_voľby_členov_Rady_školy

      Poslanie_a_hlavné_úlohy_Rady_školy

     • Slávnostná akadémia

     • Dňa 28. júna 2023 o 9:30 hod. sa v PKO Prešov konala slávnostná akadémia Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov. Do zrkadlovej sály postupne prichádzali žiaci, učitelia, vedenie školy ako aj vzácni hostia.

      - JUDr. Richard Eliaš – poslanec VÚC a člen rady školy,

      - Mgr. Martina Fečová - Odbor školstva, oddelenie metodiky, mládeže a športu,

      - PhDr. Jana Majirská – člen rady školy,

      - p. Martina Cinová – predsedníčka rodičovskej rady a člen rady školy,

      - doc. Ing. Erik Weiss, PhD. – Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity  

        v Bratislave

      - zástupcovia zamestnávateľov duálneho vzdelávania.

      Slávnostnú akadémiu otvoril pán riaditeľ školy PaedDr. Michal Čiernik. Po príhovore odovzdal slovo zástupcovi organizačnej zložky SOŠ podnikania. Ing. Bohuš Popík, MBA nás informoval o výsledkoch vzdelávania za Spojenú školu. Zhodnotil výsledky žiakov a tried v druhom polroku a zároveň uviedol aj „Spomienkové video“ z akcií, ktoré boli poriadané počas celého školského roka 2022/2023.

      Následne nám zaspievala Dajana Novotná zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša a klavírnym doprovodom bol Jakub Sala.

      Po hudobnom vystúpení začal pán riaditeľ PaedDr. Michal Čiernik  oceňovať žiakov v jednotlivých kategóriách.

      1. kategória: „Najlepšia trieda v prospechu“ : 1. miesto – II.D = Ø 1,38,

            2. miesto – I.B  = Ø 1,39

            3. miesto – II.C = Ø 1,47

      2. kategória: „Najlepšia trieda v dochádzke“: 1. miesto – I.D = Ø 52,81

                                                                                   2. miesto – I.A = Ø 68,72

                                                                                   3. miesto – I.B = Ø 71,08

      Nasledovalo hudobné vystúpenie, hra na violončelo, našej žiačky Patrícii Ondzíkovej z I.A triedy s doprovodom pani učiteľkou ZUŠ Mikuláša Moyzesa.

      3. kategória: „Najhoršia trieda v prospechu“: II.A   = Ø 1,88

      4. kategória: „Najhoršia trieda v dochádzke“: III.D = Ø 102,65

      Ďalšie hudobné vystúpenie Dajany Novotnej a Jakuba Sala.

      5. kategória: „Ocenenie jednotlivcov – 3 jednotlivci za triedu:

                  I.A – Tomáš Kuba, Patrícia Ondziková, Bianka Peterová.

                  I.B – Sofia Balogová, Bianka Majirská, Max Buček.

                  I.C – Dávid Bjalas, Vanesa Topolyová, Simona Sterančáková.

                  I.D – Adam Vajko, Veronika Zuzkáčová, Júlia Marcinková.

                  II.A – Zara Hartlová, Lucia Valenčíková, Simona Storinská.

                  II.B – Miriam Závadová, Sabína Volčeková, Pavol Petriľák.

                  II.C – Štefan Duda, Richard Kuzma, Natália Čižmáriková.

                  II.D – Emily Eštoková, Lea Javolková, Sofia Molčanová.

                  III.A – Sebastián Nešťák, Sofia Pastirová, Lenka Iliašová.

                  III.B – Marek Štofila, Lucia Jakubčová, Lívia Pigulová.

                  III.C – Nikola Albertová, Viktória Mihaľová, Antónia Regrútová.

                  III.D – Denisa Obcovičová, Ema Lukáčová, Sofia Bujňáková.

      Pán riaditeľ zároveň odovzdal triednym učiteľkám ružu, ktorá symbolizovala obdiv a uznanie.

      Nasledovalo hudobné vystúpenie p. Martina Husovského, slovenského speváka, klávesistu, skladateľa, známeho z pôsobenia v prešovskej skupine KOMAJOTA.

      6. kategória: „Ocenenie školského parlamentu“ , zároveň pani Mgr. Veronika Stoláriková, ako koordinátor školského parlamentu, dostala od pána riaditeľa kyticu kvetov ako prejav vďaky.

      7. kategória: „Ocenenie s prospechom 1,00“ – Túto kategóriu otvoril a viedol Ing. Martin Keseličko - zástupca riaditeľa školy pre organizačnú zložku Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov. Zhodnotil a ocenil spolu s pánom riaditeľom najlepších žiakov za celý školský rok 2022/2023.

      Prvý ročník: Bianka Peterová I.A, Sofia Balogová I.B, Jakub Šlosár I.C, Liana Šmatková I.C, Timea Tokárová I.C

      Druhý ročník: Miriam Závadová II.B, Tatiana Banková II.C, Timea Lukčová II.C, Emily Eštoková II.D, Lea Javolková II.D, Sofia Molčanová II.D

      Tretí ročník: Lenka Iliašová III.A, Lucia Jakubčová III.B, Marek Štofila III.B, Simona Bujňáková III.C, Sofia Kustro III.C, Viktória Mihaľová III.C

      Za ocenených žiakov sa poďakovala žiačka II.D triedy Sofia Molčanová.

      8. kategória: „Ocenenie pedagóga roka“ – Ing. Danka Richnavská

      Pani učiteľka Ing. Danka Richnavská bola obdarovaná peknou kyticou kvetov, ktoré boli prejavom úprimnej vďaky od pána riaditeľa PaedDr. Michala Čiernika. Na záver nám opäť zaspieval spevák Martin Husovský.

      Srdečne blahoželáme oceneným a ďakujeme sponzorom.

      SPOMIENKOVÉ_VIDEO

     • Voľné miesta na školskom internáte

     • Školský internát pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že má ešte v ponuke voľné miesta pre ubytovanie žiakov rôznych stredných škôl. Výhodou je poloha školského internátu, pretože sa nachádza v bezprostrednej blízkosti staníc MHD, SAD a ŽSR. Školský internát je vybavený kuchynkami s príslušenstvom (chladnička, rýchlovarná kanvica, mikrovlná rúra, televízor, žehlička a wifi). WC a sprchy sú spoločné. Možnosť ubytovania v študentských izbách je v pracovných dňoch.

     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že ten, kto sa ešte chce vyhlásiť zo stravy na niektorý deň do letných prázdnin, nech tak urobí najneskôr do 26.06.2023 (pondelok) do 14:00 hod.

      Po tomto termíne to už možné nebude z dôvodu zúčtovania skladových zásob. Tento oznam platí aj pri vyhlasovaní cez internet a pre žiakov ŠI.

      Ďakujeme Vám za porozumenie a prajeme krásne leto.

      Bc. Jana Stašková – vedúca školskej jedálne

     • Slávnostná akadémia

     • Milí rodičia (zákonní zástupcovia),dovoľte mi touto cestou Vás pozvať na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti ukončenia školského roku 2022/2023. Slávnostná akadémia sa bude konať v sále PKO Prešov, Hlavná 50/A, 080 01 Prešov dňa 28.6.2023 o 09:30 hod.

     • PENTAPOLITANA 2023

     • Aj tento rok, v utorok 13.06.2023, sa naši žiaci a žiačky zúčastnili športovej súťaže v netradičných disciplínach s názvom Pentapolitana. Konala sa  pod záštitou PSK.  Spojená škola SNP 16 v Sabinove privítala stredné školy z Košíc, Prešova, Lipan a domáceho mesta Sabinov. Súťažilo sa v 3 disciplínach v kategóriach:

       - druzstiev dievčat  

       - družstiev chlapcov 

       - kategória jednotlivcov u dievčat a chlapcov 

      V kategórii  družstiev dievčat  naša SPOJENÁ ŠKOLA MSSARYKOVA 24 obhájila  FAMÓZNE 1. miesto z minulého roka. 

      Chlapci sa umiestnili na  krásnom 6. mieste 

      V kategórii JEDNOTLIVCOV udievčat: 

      1. miesto získala žiačka našej školy Simonka CHOMOVÁ 

      Chcem poďakovať všetkým žiakom za ukážkovú reprezentáciu školy a  srdečne gratulujeme  kvíťazstvám. Tešíme sa na ďalší ročník. 

      Vypracovala :         Mgr. K. Polomčáková