• Certifikácia - rating "A"

    • Škola je certifikovaná spoločnosťou IES Brno
    • Certifikát PQM

    • Škola získala certifikát ISO normy 9001
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Sledovanie zdravotného stavu – informácie COVID-19
    • 21. 9. 2020
    • Milí žiaci a rodičia,

     žiadame Vás, aby ste dôsledne sledovali zdravotný stav u svojich detí v súlade s nariadením ÚVZ a v prípade akejkoľvek pochybnosti o zdraví ich ponechali v domácom prostredí. Hygienici v nariadení pripomínajú, že žiaci, pedagógovia i zamestnanci školy majú v čase karanténneho opatrenia povinnosť zdržať sa sociálnych kontaktov i cestovania.

    • Sledovanie zdravotného stavu – informácie COVID-19: Čítať viac
    • Plenárna schôdza s voľbami do Rady školy
    • 10. 9. 2020
    • Dňa 24.9.2020 (štvrtok) sa počas plenárneho zasadnutia Združenia rodičov školy pri SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove, so začiatkom o 15,30hod., uskutočnia voľby do Rady školy pri SOŠP z radov rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy.

     Voľby_výzva_PSK Výzva_na_voľby_do_RŠ

     Voľby členov Rady školy zo zástupcov rodičov a zákonných zástupcov sa uskutočnia na základe výzvy predsedu PSK. Zvoliť sa majú traja zástupcovia rodičov a zákonných zástupcov. Kandidáta do rady školy za rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do 21.9.2020.

    • Plenárna schôdza s voľbami do Rady školy: Čítať viac
    • NENECHAJME PRÁZDNE MIESTA NA LAVICIACH ŠKOLÁKOV
    • 7. 9. 2020
    • Každé dieťa potrebuje na začiatok školského roka okrem rúška😷 svoju 🎒,✒️,📒 a ďalšie pomôcky✂️🖇📐. Darujte ich deťom v núdzi.

     ČO MÔŽETE DAROVAŤ? - písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhatká, fixky) - zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelársky papier) - rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery) - výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, nožnice, vodovky, temperky) - ostatné vybavenie (školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka) - elektronika (notebook, tablet, príslušenstvo).

    • NENECHAJME PRÁZDNE MIESTA NA LAVICIACH ŠKOLÁKOV: Čítať viac
    • Info pred nástupom do školy v školskom roku 2020/2021
    • 31. 8. 2020
    • Informácie pred nástupom do školy v školskom roku 2020/2021

     Príchod žiakov: 07,00 – 08,00 hod.

     Pri príchode do školy každý žiak:

     • pripraví si vyplnený „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnohodnotného žiaka pred nástupom do strednej školy“ (ukrajinskí žiaci sa preukážu eš
    • Info pred nástupom do školy v školskom roku 2020/2021: Čítať viac
  • Výročie školy

   Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
   • ESF a EFRR
   • Interreg - projekt odborného vzdelávania
   • Operečný program Ľudské zdroje
   • Systém duálneho vzdelávania
   • Štátny inštitút odborného vzdelávania
   • Štátny pedagogický ústav
   • NUCEM
   • Ústav informácií a prognóz školstva
   • Študentský pôžičkový fond
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
  • Fotogaléria

   • Šarišský hrad
   • Valentínska kvapka krvi
   • Život študenta po strednej škole
   • Investovanie
   • Dobrovoľníctvo
   • IT – 3D tlač a 3D sken
   • Expert Geniality Show - 13. ročník
   • Nápad predáva a DOD 2020
   • Vernisáž II.A
   • Vianočný jarmok
   • Vianoce v múzeu - Solivar
   • Radosť z radosti