• Od školského roku 2019/2020 sa realizuje duálne vzdelávanie v spolupráci so zamestnávateľmi. Zabezpečuje prepojenie teoretického vzdelávania v škole s odbornou praxou u zamestnávateľa. Žiakom sa zvyšuje šanca na ich uplatnenie v praxi.
   • Význam certifikácie IES

    1. Škola sa zaradila medzi certifikované inštitúcie a tak zvýšila svoj kredit v medzinárodnom meradle.

    2. Certifikácia upozornila na prednosti školy.

    3. Škola získala konkurenčnú výhodu a posilnila sa dôveryhodnosť školy v očiach klientov a verejnosti.

    4. Umožnila každému žiakovi získať medzinárodne uznávaný certifikát s neobmedzenou platnosťou a uľahčila im tým lepšie uplatnenie na trhu práce.
   • Prijímacie konanie do prvého ročníka pre šk. rok 2023/2024

   • PROJEKT QWEL

   • Naša žiacka školská rada rozbehla projekt QWEL, vďaka ktorému si môžete vzájomne pomáhať s učivom a upevňovať vzťahy na škole.
   • Predstavujeme náš novo rozbehnutý podcast s názvom V školskej lavici, kde nájdete zaujímavé rozhovory s našimi učiteľmi, ale aj s ďalšími inšpiratívnymi osobnosťami.
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI
   • 22. 5. 2023
   • V piatok 19. mája 2023 sme sa rozlúčili s našimi 99 žiakmi – štvrtákmi. Rozlúčka sa niesla v duchu radosti aj nostalgie, v duchu spomienok na predchádzajúce štyri roky našich životov, ale aj v duchu pohľadov do budúcnosti týchto krásnych mladých ľudí. Tento týždeň je pre nich akademický, čiže plný dobiehania vynechaného aj upevňovania vedomostí, ktoré nadobudli počas štyroch rokov štúdia.

   • ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI: Čítať viac
   • Kontraktačná výstava firiem IV.C triedy
   • 18. 5. 2023
   • Vo štvrtok 18.05.2023 v priestoroch našej školy sa uskutočnila praktická maturitná skúška študijného odboru 6341 M škola podnikania pod názvom ,,Kontraktačná výstava firiem IV.C triedy”.

    Žiaci ukázali svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré nadobudli za 4 roky. Prezentovali svoje novovytvorené firmy vo všetkých ekonomických oblastiach a na chvíľu sa stali ozajstnými podnikateľmi. Komisia bola zložená: PaeDr. Michal Čiernik, Ing. Bohuš Popík, Mgr. Paulína Olejárová, Ing. Petra Mihálikova, Mgr. Jana Šebejová, Ing. Miroslav Vrabeľ.

   • Kontraktačná výstava firiem IV.C triedy: Čítať viac
   • Matematický klokan 2023
   • 18. 5. 2023
   • Dňa 27.3.2023 prebiehala medzinárodná súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnilo 36 žiakov našej školy. Najúspešnejší boli žiaci:

    1. Veronika Zuzkáčová z I.D, ktorá patrí medzi 10% najúspešnejších súťažiacich vo svojej kategórii z celého Slovenska

    2. Denisa Grejtáková z II.A a Timea Vozňáková z II.A, obe patria medzi 20% najúspešnejších súťažiacich vo svojej kategórii z celého Slovenska

   • Matematický klokan 2023: Čítať viac
   • Expert Geniality Show
   • 13. 5. 2023
   • Milí kolegovia, milí žiaci, predstavujeme vám najlepších z najlepších v tomto ročníku celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show. Títo žiaci dostali možnosť zasúťažiť si a predstaviť svoj potenciál vedomostí, ktorý naplno využili a získali pre seba a našu školu krásne umiestnenia. Medzi ocenenými nájdeme aj piatich top - expertov. Srdečne blahoželáme a tešíme sa už na ďalší ročník.

   • Expert Geniality Show: Čítať viac
   • Beseda s pracovníčkami ÚPSVaR
   • 12. 5. 2023
   • Dňa 04. 05. 2023 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili besedy s pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Prešova. Mgr. Blihárová im poskytla cenné informácie, ktoré budú potrebovať po skončení školy. Vysvetlila im ich práva, povinnosti a možnosti ponúkané štátom prostredníctvom ÚPSVaR v oblasti uplatnenia sa na trhu práce. Mgr. Maňková porozprávala o možnostiach práce v Európskej únii, o projekte EURES – Európske služby zamestnanosti. Výstižnú prezentáciu dopĺňali príkladmi z praxe a odpovedali na otázky žiakov.

   • Beseda s pracovníčkami ÚPSVaR : Čítať viac
   • Olympiáda Mladý účtovník
   • 28. 4. 2023
   • V dňoch 23. marca 2023 a 20. apríla 2023 sa konali dve online kolá jubilejného 25. ročníka Olympiády Mladý účtovník. Je to celoslovenská súťaž študentov stredných škôl a obchodných akadémií, ktorú organizuje firma Kros v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Novinkou tohtoročného súťaženia je nový oficiálny partner, a to spoločnosť KPMG. Pre 30 študentov, ktorí sa zúčastnili 2. online kola, pripravila výhru v podobe dňa otvorených dverí a troch najlepších účtovníkov 2. online kola odmení účasťou na platenej stáži. Aj v tomto školskom roku sú všetci účastníci 2. kola prijatí na prestížne univerzity bez prijímačiek. Zvoliť si môžu Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity alebo Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave či Podnikovohospodársku fakultu

   • Olympiáda Mladý účtovník: Čítať viac
   • Volejbalový turnaj
   • 28. 4. 2023
   • Dňa 27.4.2023 sa Spojenej škole konal medziročníkový volejbalový turnaj. O priebeh turnaja sa starali telocvikárky: p. Berdisová, p.Laputková a p. Polomčáková. Žiaci bojovali o každú loptu a boli to naozaj výborné zápasy. Niektoré boli veľmi napínavé až do posledného bodu. Všetkým hráčom patrí veľká vďaka!

   • Volejbalový turnaj: Čítať viac
   • BARISTICKÝ KURZ
   • 24. 4. 2023
   • V dňoch 20.-21.4.2023 sa konal na našej škole pre žiakov baristický kurz na rozšírenie zručnosti a získania aj odborných vedomosti pri robení kávy. Keďže o kurz bol veľký záujem, prebiehal 2 dni. Žiaci si mohli teoretické vedomosti vyskúšať na profesionálnom kávovari pod vedením odborníka. Na konci im bol odovzdaný certifikát baristu, ktorý im má pomôcť v ďalšej profesijnej realizácii.

   • BARISTICKÝ KURZ : Čítať viac
   • Deň zeme v školskom internáte
   • 23. 4. 2023
   • DEŇ ZEME 2023 a jarné upratovanie - Oficiálna stránka obce ...

    V rámci výchovného programu školského internátu majú možnosť žiaci vypĺňať si voľný čas rôznymi aktivitami. Tentokrát to bolo v oblasti environmentálnej výchovy, kde 20.4. žiaci ŠI sa zúčastnili úpravy a skrášľovania okolia školy.

    Touto akciou sme si pripomenuli jeden z významných dní pre ľudstvo – Deň zeme, ktorý je 22.4 a tento rok to bolo už 53 – krát od jeho vyhlásenia. Témou tohto roku bolo: Investuj do našej planéty.

   • Deň zeme v školskom internáte : Čítať viac
   • Turnaj v malom futbale medzi ŠI
   • 23. 4. 2023
   • ABC Centrum voľného času v Prešove pravidelne organizuje športové aktivity pre školské internáty. Tentokrát to bol turnaj v malom futbale, ktorý sa uskutočnil 20. 4. 2023 na SOŠ technickej v Prešove.

    Náš školský internát reprezentovali: Adam Marčišin, Erik Durkoš, Dávid Mihaľ, Marek Franko, Jozef Durkaj, Nicolas Michrina a Peter Nemec. Medzi súťažnými družstvami získali pekné štvrté miesto.

   • Turnaj v malom futbale medzi ŠI: Čítať viac
 • Systém duálneho vzdelávania

  Zoznam zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania
  • AX Data Prešov
  • DD21, s.r.o., Prešov
  • LIJO, s.r.o. - CHEF´S CITY BISTRO, Žiar nad Hronom
  • Hotel Carpe Diem, s.r.o., Prešov
  • FINECO PO, s.r.o., Prešov
  • LINAK Slovakia, s.r.o. Prešov
  • PLYNAS, s.r.o., Prešov
  • TAMPEX Prešov, spol. s r.o., Prešov
  • TISAN, s.r.o., Prešov
  • Účtovníctvo a Mzdy, s.r.o., Prešov
  • Úradovňa plus, s.r.o., Prešov
  • Velmax, s.r.o., Prešov
  • Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Prešov
  • Mestský úrad Sabinov
  • Mestský úrad Veľký Šariš
  • Obecný úrad Kendice
  • Obecný úrad Šarišské Michaľany