• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Mimoriadny rozvrh
   • 25. 5. 2022
   • Spojená škola, Masarykova 24, Prešov oznamuje žiakom prvého ročníka, že v budúco týždni v termíne od 30.05.2022 do 03.06.2022 bude mimoriadny rozvrh vyučovania (bude zakomponovaný v EduPage) nasledovne:

    30.05.2022 I.A-p, I.B-p

    31.05.2022 I.A-o, I.B-o

    01.06.2022 I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p

    02.06.2022 I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p

   • Mimoriadny rozvrh: Čítať viac
   • Exkurzia Pieniny
   • 21. 5. 2022
   • V dňoch 16.-17. mája sa žiaci 3.Bp triedy, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, zúčastnili exkurzie v Pieninách, ktorá bola spojená aj so školským výletom.

    Cieľom exkurzie bolo navštíviť atraktívne lokality národného parku a zážitkovou formou poznať úroveň poskytovania služieb, možnosti, metódy a formy v oblasti cestovného ruchu v Pieninách.

   • Exkurzia Pieniny : Čítať viac
   • Manažment regionálneho cestovného ruchu v praxi
   • 23. 5. 2022
   • Naši žiaci v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu vykonávajú okrem odborných praxí formou odborných tematických exkurzií v každom ročníku aj prax v podnikoch cestovného ruchu v meste Prešov.

    Škola zabezpečila v školskom roku 2021/2022 spoluprácu s týmito zariadeniami:

    • Black Horse Hote
   • Manažment regionálneho cestovného ruchu v praxi: Čítať viac
   • Exkurzia - Krajský súd v Prešove
   • 12. 5. 2022
   • V rámci výučby odborného predmetu Právna náuka sa žiaci II. B-o a II. A-o 4. mája a

    9. mája 2022 zúčastnili exkurzie na Krajskom súde, ktorý sídli v historickej budove Klobušovského paláca na Hlavnej ulici v Prešove.

    Hovorkyňa súdu Bc. Ivana Petrufová za asistencie príslušníka väzenskej a justičnej stráže poskytli žiakom informácie o funkciách, organizačnej štruktúre a technickom vybavení tejto inštitúcie právnej ochrany. Žiaci si prezreli pojednávacie miestnosti, eskortnú miestnosť, celu predbežného zadržania, technické vybavenie na elektronický monitoring, elektronické náramky pre odsúdených a expozíciu z histórie súdnictva. Žiaci sa aktívne zapojili do diskusie a získali odpovede na otázky týkajúce sa aplikácie zákonov na konkrétnych príkladoch z reálneho života.

   • Exkurzia - Krajský súd v Prešove: Čítať viac
   • Odborný seminár v knižnici
   • 12. 5. 2022
   • V dňoch 10. – 11.05.2022 sa naši druháci z oboch zložiek školy zúčastnili odborného seminára v Knižnici P.O.Hviezdoslava na tému – P.O. Hviezdoslav a Prešov. Dozvedeli sme sa o detailoch zo života tohto vynikajúceho slovenského predstaviteľa realizmu, ktorého každý pozná ako „muža tisícich mašlí“. Mašle boli neoddeliteľnou súčasťou jeho odevu a dozvedeli sme sa aj prečo, aj to, aký pseudonym používal, ako zvláštne požiadal svoju manželku o ruku, ako sa zasnúbil a mnohé ďalšie zaujímavé fakty zo života jeho rodičov a priateľov. Samozrejme v centre bolo jeho pôsobenie v Prešove, kde vyštudoval právo a pôsobil ako advokát aj v mnohých ďalších mestách. Zaujímavosťou je, že ako jediný spisovateľ sa dostal aj na desať korunovú bankovku.

   • Odborný seminár v knižnici : Čítať viac
   • Okresné kolo v basketbale
   • 11. 5. 2022
   • Okresné kolo v basketbale sa konalo 5.5.2022 v telocvični školy Spojenej školy, Masarykova 24. Zúčastnili sa ho 4 školy:

    • Spojená škola
    • Gymnázium J. A. Raymana
    • Stredná pedagogická škola
    • Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

    Víťazom sa stala Stredná pedagogická škola, druhé miesto získalo Gymnázium J. A. Raymana a tretie miesto obsadila Spojená škola. Naša škola pod taktovkou p. Berdisovej zvíťazila nad zdravotníckou školou a prehrala s pedagogickou a gymnáziom. Naše žiačky urputne bojovali, ale na postup to nestačilo. Aj napriek tomu našim dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Okresné kolo v basketbale : Čítať viac
   • Volejbal v školskom internáte
   • 5. 5. 2022
   • Žiaci školského internátu často využívajú telocvičňu školy, ale aj multifunkčnú miestnosť v školskom internáte na pohybové aktivity. Medzi obľúbené pohybové aktivity patrí individuálne cvičenie, posilňovanie, volejbal a futbal. Dňa 3.5. 2022 odohrali dve zmiešané tímy volejbalový zápas, ktorý zorganizovala žiacka rada školského internátu pod vedením Bc. Janky Pistrákovej. A aký bol výsledok? Víťazmi sa stali všetci zúčastnení hráči z dôvodu, že svoj voľný čas venujú športu a zdravému pohybu pravidelne.

   • Volejbal v školskom internáte: Čítať viac
   • Olympiáda Mladý účtovník
   • 2. 5. 2022
   • V piatok 22. apríla 2022 pokračovala 2. online kolom Olympiáda Mladý účtovník. Z prvého kola sa medzi 30 postupujúcich prebojovali aj dievčatá z našej školy, a to Zuzana Dzurková a Tamara Stajančová, obidve zo IV. A-o triedy. Tentokrát museli dievčatá počas 150 minút preukázať nielen svoje znalosti z praktického účtovníctva, ale hlavne zručnosti v účtovnom programe Omega. Výsledkom ich práce boli požadované tlačové zostavy, ktoré bývajú súčasťou účtovnej závierky, vyriešené zadanie v Excel súbore, tiež archív vypracovanej databázy v účtovnom programe Omega. Študentky všetko zasielali na e-mail firmy Kros a. s., ktorá následne posielala riešenia na kontrolu účtovníkom. Podmienkou účasti v súťaži bola aktívna kamera súťažiaceho účastníka.

   • Olympiáda Mladý účtovník: Čítať viac
   • Celoštátna prehliadka SOČ
   • 2. 5. 2022
   • Julija Zubyk, žiačka III.B-p, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, získala na 44.ročníku celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa tento rok konala v Bardejove v dňoch 26.-29.4.2022, so svojou prácou v konkurencii najlepších žiakov z celého Slovenska 3.miesto v súťažnom odbore Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia.

   • Celoštátna prehliadka SOČ: Čítať viac
 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Štátny pedagogický ústav
  • NUCEM
  • Ústav informácií a prognóz školstva
  • Študentský pôžičkový fond