• Absolventi nájdu uplatnenie ako manažéri strednej úrovne a zamestnanci v podnikoch cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.) u nás i v zahraničí, aj ako samostatní podnikatelia v cestovnom ruchu.
    • Absolvent študijného odboru 6325 M ekonomické lýceum je široko rozhľadený, čo mu umožňuje flexibilné zaradenie a aplikáciu vedomostí, znalostí a zručností v praxi a flexibilné reakcie na všetky problémy, ich operatívne riešenia, je stredoškolsky kvalifikovaným pracovníkom schopným samostatne vykonávať činnosť v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania.
    • Štúdium pripravuje absolventov na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Je kombináciou ekonomického a právneho vzdelania. Absolvent je schopný prijímať správne rozhodnutia z ekonomického a právneho hľadiska a navrhovať ďalšie postupy. Má prehľad o informáciách a metódach ich získavania, o administratívnej a právnej činnosti v podniku, ako aj o všetkých zákonných normách vo vzťahu k procesom v podniku.
    • Činnosť žiackej školskej rady môžete odteraz sledovať aj na instagrame. Nezabudnite nás sledovať, aby vám neunikli žiadne naše novinky.
    • Predstavujeme náš novo rozbehnutý podcast s názvom V školskej lavici, kde nájdete zaujímavé rozhovory s našimi učiteľmi, ale aj s ďalšími inšpiratívnymi osobnosťami.
    • PROJEKT QWEL

    • Naša žiacka školská rada rozbehla projekt QWEL, vďaka ktorému si môžete vzájomne pomáhať s učivom a upevňovať vzťahy na škole.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Expert Geniality Show
    • 7. 7. 2021
    • Dňa 14. mája 2021 sa do celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert Geniality Show zapojilo 12 žiakov našej školy, ktorí zaznamenali výrazné úspechy. Titulom TOP EXPERT sa budú môcť chváliť až deviati z nich:

     Jakub Trebuňák (IV.B), 3. miesto,

     Annamária Vataščáková (III.C), 13. miesto,

     Henrieta Antalová (III.C), 19. miesto,

    • Expert Geniality Show : Čítať viac
    • Odborná prax žiakov I.B triedy
    • 29. 6. 2021
    • Počas týždňa od 14.6.2021 do 18.6.2021 sa žiaci I.B triedy študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej praxe spolu s triedou II.B a to formou odborných exkurzií a besied pod vedením učiteľov: Ing. Mgr. A. Miklušovej, Ing. J. Kočárovej a PaedDr. V. Černajovej.

     Hlavnou témou boli pamiatky UNESCO a unikáty v našom kraji - Opalové bane, Bardejovské kúpele, ako aj samotné mesto Prešov s jeho cennými pamiatkami a históriou.

    • Odborná prax žiakov I.B triedy: Čítať viac
    • "Deň narcisov"
    • 29. 6. 2021
    • Milí kolegovia a žiaci.

     Viac ako desať rokov organizujeme na škole zbierku ku Dňu narcisov na podporu ľudí s onkologickými ochoreniami. Tento rok nám akosi, nie celkom tradičný termín 10. – 12. júna 2021, „unikol“. Ale ochota pomôcť nepozná „termíny“. Preto posielame číslo účtu SK65 0200 0000 0001 0483 2012 aj link na stránku Ligy proti rakovine www.lpr.sk.

    • "Deň narcisov" : Čítať viac
    • Oznámenie o riaditeľskom voľne
    • 25. 6. 2021
    • Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania na Masarykovej ulici v Prešove v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušuje výchovno-vzdelávací proces dňa 28.06.2021.

     Dôvodom prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu je odstávka elektrickej energie, nakoľko v budove školy začínajú rozsiahle rekonštrukčné práce na 5. poschodí.

    • Oznámenie o riaditeľskom voľne: Čítať viac
    • Matematický Klokan 2021 – výsledky
    • 22. 6. 2021
    • V dňoch 20.–21.4.2021 riešili stovky(možno tisíce) žiakov základných a stredných škôl na Slovensku zaujímavé úlohy tohtoročnej súťaže Matematický Klokan. Z našej školy našlo odvahu popasovať sa s príkladmi 18 dievčat prvých a druhých ročníkov a dve štvrtáčky.

     Poradie najúspešnejších v roku 2021

     za celú školu:

    • Matematický Klokan 2021 – výsledky: Čítať viac
    • Burza modelov a šiat
    • 21. 6. 2021
    • Opäť je tu šanca pomôcť sebe a iným prostredníctvom burzy šiat v duchu ZERO WAST. V telocvični školy od pondelka 21.06.2021 do piatka 25.06.2021 v čase od 8:00 do 12:00 h. uskutoční výpredaj modelov z dielne umelcov našej školy a darovanie šatstva pre všetky vekové i konfekčné kategórie. Zvyšné šatstvo poputuje GKCH v Prešove na charitatívne účely.

    • Burza modelov a šiat: Čítať viac
    • NÁPAD PREDÁVA 2021
    • 11. 6. 2021
    • Dňa 10. júna 2021 sa na SOŠ podnikania uskutočnil ďalší už IX. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD PREDÁVA 2021“. Na úvod nás privítali naši moderátori, a to Klaudia Brabcová a Július Štefaník. Celoškolskú súťaž Nápad predáva 2021 slávnostne otvoril pán riaditeľ Mgr. Michal Čiernik. Zároveň nás pozdravil vzácny hosť Mgr. Juraj Kredátus, PhD., vedúci oddelenia odboru školstva PSK.

    • NÁPAD PREDÁVA 2021: Čítať viac
    • Týždeň Zdravej výživy
    • 9. 6. 2021
    • Týždeň od 31.05. do 04.06.2021 bol pre nás aj Týždňom zdravej výživy. Počas celého týždňa sme sa zúčastňovali rôznych aktivít a to napríklad : ochutnávka zdravých jedál, diagnostika telesného zloženia či vedomostný kvíz. Počas celého týždňa sme si s radosťou vychutnávali zdravú stravu aj v školskej jedálni.

    • Týždeň Zdravej výživy: Čítať viac
    • Multifunkčný preukaz ISIC pre študentov
    • 7. 6. 2021
    • Preukaz žiaka ISIC je multifunkčný preukaz dostupný pre žiakov stredných škôl. Žiaci ho môžu získať priamo cez svoju strednú školu a množstvo funkcií a výhod prináša nielen samotným žiakom a ich rodičom, ale aj strednej škole, ktorú navštevujú a ktorá im preukaz vydáva. Na čip v preukaze si môžeš nahrať napríklad elektronickú peňaženku (električenku v MHD, vlakoch, autobusovej doprave…), ale aj obedy v škole, prístupy do niektorých miestností, na plaváreň či do knižnice. Preukaz ISIC plní funkciu dochádzkového čipu študentov školy. Preukaz slúži ako tvoj doklad o statuse študenta a ako preukaz na zľavy na Slovensku ale aj v zahraničí.

    • Multifunkčný preukaz ISIC pre študentov: Čítať viac
    • Druhé kolo prijímacích skúšok
    • 31. 5. 2021
    • Druhé kolo prijímacích skúšok

     Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov uskutoční 22. júna o 8:30 hod. prijímacie konanie v druhom kole na nenaplnený ( voľný ) počet miest po prvom kole prijímacieho konania v študijnom odbore 6325 M ekonomické lýceum v zmysle kritérií prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium.

    • Druhé kolo prijímacích skúšok: Čítať viac
    • S T R E T N U T I E
    • 6. 6. 2021
    • V utorok 1.júna 2021 sa v nádherných priestoroch Skladu soli v STM Múzea v Solivare konala vernisáž rozlúčkovej výstavy výtvarných diel žiakov umeleckých študijných odborov, na ktorú zavítali absolventi menovaných odborov, pedagógovia, ktorí boli v minulosti významnou súčasťou pedagogického zboru, aktuálni pedagógovia a žiaci, rodičia a hostia.

    • S T R E T N U T I E: Čítať viac
    • Matematika v umení
    • 31. 5. 2021
    • Žiaci umeleckého odboru dizajn interiéru sa s matematikou rozlúčili originálnym spôsobom. Na tému Matematika v umení vypracovali zaujímavé plagáty, referáty a umelecké diela. Tie najzaujímavejšie si môžete pozrieť. Pridávam aj dva citáty spojené s matematikou:

     „Zložitejšia ako matematika, je pre človeka láska. Často s neriešiteľnými príkladmi.“ — Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955.

    • Matematika v umení : Čítať viac
  • Výročie školy

   Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   • Štátny inštitút odborného vzdelávania
   • Štátny pedagogický ústav
   • NUCEM
   • Ústav informácií a prognóz školstva
   • Študentský pôžičkový fond
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
    • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje