• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Samotestovanie žiakov
   • 17. 9. 2021
   • Riaditeľstvo Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje všetkým žiakom a rodičom, informácie ohľadom vykonávania samotestovania pomocou testov, ktoré boli rozdelené žiakom v dňoch 16. a 17.9.2021. Každý žiak má pridelených 5 ks samotestov.

    - Odporúčame žiakom, ktorí navštevujú školský internát, aby vykonali samotestovanie vždy v nedeľu pred odchodom na školský internát.

   • Samotestovanie žiakov : Čítať viac
   • Výzva na voľby členov rady školy
   • 16. 9. 2021
   • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24 v Prešove.

   • Výzva na voľby členov rady školy: Čítať viac
   • Voľby do žiackej školskej rady
   • 16. 9. 2021
   • Dňa 20.09.2021 sa na našej škole uskutočnia voľby do žiackej školskej rady.

    Z možných kandidátov sa členmi ŽŠR môžu stať 11 žiaci, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pozorne si prezrite profily kandidátov, aby ste svoj hlas dali tej správnej osobe, ktorá bude v ŽŠR prezentovať vaše názory a požiadavky. Profily kandidátov nájdete pod týmto oznamom alebo na instagrame žiackej školskej rady @zsr.poa.

   • Voľby do žiackej školskej rady: Čítať viac
   • Oznam o organizovaní plenárnej schôdze
   • 9. 9. 2021
   • Vážení rodičia,

    vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že dňa 21.9.2021 o 16,00 hod. sa uskutoční plenárna schôdza spojená s voľbami do Rady školy za zástupcov rodičov.

    V prípade Vášho záujmu kandidovať do Rady školy za rodičov, kontaktujte nás na mail, kde je potrebné zaslať žiadosť o zaradení na kandidátnu listinu. Termín podania žiadosti je do 21.9.2021 do 16,00 hod.

   • Oznam o organizovaní plenárnej schôdze : Čítať viac
   • Oznam vedenia školy
   • 9. 9. 2021
   • Poverený riaditeľ Spojenej školy na Masarykovej 24 v Prešove v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno na dni 13. - 14.9.2021 z organizačných dôvodov.

   • Oznam vedenia školy: Čítať viac
   • Slávnostné posedenie
   • 7. 9. 2021
   • Dňa 6. septembra 2021 o 13.00 hod. sa v priestoroch SPOJENEJ ŠKOLY na Masarykove 24 v Prešove konalo slávnostné posedenie z príležitosti poďakovania dlhoročným zamestnancom školy za ich kvalitnú prácu.

    Veľkoleposť podujatia podporili aj významní hostia z Prešovského samosprávneho kraja, a to pán PaedDr. Ján Furman - vedúci odboru školstva, pán Mgr. Juraj Kredátus, PhD. - vedúci oddelenia metodických činností a športu, a pán Mgr. Miroslav Vaško - vedúci oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie.

   • Slávnostné posedenie: Čítať viac
   • Otvorenie školského roku
   • 5. 9. 2021
   • Prvý deň školského roka 2021/2022 je za nami. Sme radi , že sme mohli privítať nových prvákov za prítomnosti vzácnych hostí. Svojou návštevou nás poctili predseda Úradu Prešovského samosprávneho kraja p. Milan Majerský a vedúci odboru školstva p. Ján Furman. Okrem milých a povzbudivých slov pre našich žiakov bol pán predseda slávnostne otvoriť 5. poschodie , kde došlo ku kompletnej revitalizácií učební, ktoré sme pretransformovali na multimediálne a počítačové učebne. Na záver sme previedli hosti celou školou , kde môžme konštatovať spokojnosť.

   • Otvorenie školského roku: Čítať viac
   • Voľby do Žiackej školskej rady
   • 5. 9. 2021
   • Registrácia do volieb do žiackej školskej rady je oficiálne spustená a potrvá až do 10.9.2021. Ak máš záujem stať sa členom, stačí, ak vytvoríš formulár, ktorý ťa bude reprezentovať. Pre inšpiráciu sme vytvorili aj predlohu, podľa ktorej sa môžeš riadiť. /Formulár_voľby_žšr/

    Kandidovať do ŽŠR môže každý jeden z vás, kto má chuť a ochotu venovať svoj čas aj mimo vyučovacieho procesu. Členstvo v ŽŠR prináša jedinečnú príležitosť naučiť sa novým veciam, rozvíjať svoje zručnosti a kreativitu, participovať pri vytváraní a organizovaní aktivít, či získavať nové zážitky so skvelými ľuďmi.

   • Voľby do Žiackej školskej rady: Čítať viac
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
   • 30. 8. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Riaditeľstvo Spojenej školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. 9. 2021 (štvrtok) nasledovne:

    · 07,30 hod. – všetky 2., 3., 4. ročníky (vestibul školy),

    · 08,00 hod. – 1. ročník (vestibul školy).

    Žiaci 1. ročníka sa sústredia vo vestibule školy o 08,00 hod., kde po kontrole dokumentov v zmysle COVID Automatu sa presunú do telocvične školy. Tam bude prebiehať slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 so začiatkom o 08,30 hod. Po slávnostnom otvorení sa žiaci s triednymi učiteľmi presunú do svojich kmeňových tried a budú prebiehať triednické hodiny do cca 10,00 hod.

   • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022: Čítať viac
   • Pokyny k začiatku školského roku 2021/2022
   • 26. 8. 2021
   • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

   • Pokyny k začiatku školského roku 2021/2022: Čítať viac
   • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte
   • 23. 8. 2021
   • Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 1.septembra 2021 (t.j. streda) od 16,00 do 21,00 hod.

    Žiak pri nástupe predloží:

    - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezpríznakovosti

    Pozn.: Vstup do budovy školy a ŠI bez tohto prehlásenia nie je možný. Zákonný zástupca nebude mať umožnený vstup do budovy školy a ŠI.

   • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte : Čítať viac
 • Výročie školy

  Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Štátny pedagogický ústav
  • NUCEM
  • Ústav informácií a prognóz školstva
  • Študentský pôžičkový fond