• ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI

     • V piatok 19. mája 2023 sme sa rozlúčili s našimi 99 žiakmi – štvrtákmi. Rozlúčka sa niesla v duchu radosti aj nostalgie, v duchu spomienok na predchádzajúce štyri roky našich životov, ale aj v duchu pohľadov do budúcnosti týchto krásnych mladých ľudí. Tento týždeň je pre nich akademický, čiže plný dobiehania vynechaného aj upevňovania vedomostí, ktoré nadobudli počas štyroch rokov štúdia.

      Majú už za sebou dve časti maturitnej skúšky, v marci vykonali externú časť zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka, počas minulého týždňa maturovali z praktickej časti, obsahom ktorej boli vedomosti z odborných predmetov. Po akademickom týždni ich čaká tretia, záverečná časť, a to ústne maturitné skúšky.

      Poprajme im veľa chuti a síl do učenia a šťastnú ruku pri losovaní maturitných tém zo slovenčiny, cudzieho jazyka a odborných predmetov. Všetko dobré, štvrtáci!

     • Kontraktačná výstava firiem IV.C triedy

     • Vo štvrtok 18.05.2023 v priestoroch našej školy sa uskutočnila praktická maturitná skúška študijného odboru 6341 M škola podnikania pod názvom ,,Kontraktačná výstava firiem IV.C triedy”.

      Žiaci ukázali svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré nadobudli za 4 roky. Prezentovali svoje novovytvorené firmy vo všetkých ekonomických oblastiach a na chvíľu sa stali ozajstnými podnikateľmi. Komisia bola zložená: PaeDr. Michal Čiernik, Ing. Bohuš Popík, Mgr. Paulína Olejárová, Ing. Petra Mihálikova, Mgr. Jana Šebejová, Ing. Miroslav Vrabeľ.

      Žiakom prajeme veľa úspechov všade, kde ich život zavedie.

     • Matematický klokan 2023

     • Dňa 27.3.2023 prebiehala medzinárodná súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnilo 36 žiakov našej školy. Najúspešnejší boli žiaci:

      1. Veronika Zuzkáčová z I.D, ktorá patrí medzi 10% najúspešnejších súťažiacich vo svojej kategórii z celého Slovenska

      2. Denisa Grejtáková z II.A a Timea Vozňáková z II.A, obe patria medzi 20% najúspešnejších súťažiacich vo svojej kategórii z celého Slovenska

      Blahoželáme úspešným žiakom a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy, nech Vás MATEMATIKA baví viac a viac.

      Koordinátorka súťaže: Ing. D. Vrabľová

     • Expert Geniality Show

     • Milí kolegovia, milí žiaci, predstavujeme vám najlepších z najlepších v tomto ročníku celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show. Títo žiaci dostali možnosť zasúťažiť si a predstaviť svoj potenciál vedomostí, ktorý naplno využili a získali pre seba a našu školu krásne umiestnenia. Medzi ocenenými nájdeme aj piatich top - expertov. Srdečne blahoželáme a tešíme sa už na ďalší ročník.

     • Beseda s pracovníčkami ÚPSVaR

     • Dňa 04. 05. 2023 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili besedy s pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Prešova. Mgr. Blihárová im poskytla cenné informácie, ktoré budú potrebovať po skončení školy. Vysvetlila im ich práva, povinnosti a možnosti ponúkané štátom prostredníctvom ÚPSVaR v oblasti uplatnenia sa na trhu práce. Mgr. Maňková porozprávala o možnostiach práce v Európskej únii, o projekte EURES – Európske služby zamestnanosti. Výstižnú prezentáciu dopĺňali príkladmi z praxe a odpovedali na otázky žiakov.   

      Ďakujeme za pútavú besedu.   Ing. Mária Onderková, výchovná poradkyňa

    • Olympiáda Mladý účtovník
     • Olympiáda Mladý účtovník

     • V dňoch 23. marca 2023 a 20. apríla 2023 sa konali dve online kolá jubilejného 25. ročníka Olympiády Mladý účtovník. Je to celoslovenská súťaž študentov stredných škôl a obchodných akadémií, ktorú organizuje firma Kros v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Novinkou tohtoročného súťaženia je nový oficiálny partner, a to spoločnosť KPMG. Pre 30 študentov, ktorí sa zúčastnili 2. online kola, pripravila výhru v podobe dňa otvorených dverí a troch najlepších účtovníkov 2. online kola odmení účasťou na platenej stáži. Aj v tomto školskom roku sú všetci účastníci 2. kola prijatí na prestížne univerzity bez prijímačiek. Zvoliť si môžu Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity alebo Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave či Podnikovohospodársku fakultu so sídlom v Košiciach.

      Súťaže sa zúčastnilo 160 žiakov z celého Slovenska. Medzi nimi boli aj traja štvrtáci našej školy: Lukáš Miščík zo IV. B triedy, Tamara Lipáková zo IV. A triedy a Viktória Vasiliková zo IV. B triedy. V 1. online kole riešili počas dvoch hodín zadanie, ktoré preverilo ich teoretické vedomosti z účtovníctva aj ekonomiky. Po týždni sme sa dozvedeli výsledky tohto kola... Všetci traja skvele vyriešili zadanie a postúpili do ďalšieho kola. Radosť z postupu a zároveň aj prijatia na vysoké školy ekonomického zamerania bola veľká, ale snaha úspešne vyriešiť aj zadanie druhého kola bola ešte väčšia. Úsilie, ktoré vynaložili v ďalších dňoch prinieslo úspech 20. apríla 2023. V 2. online kole počas troch hodín preukázali nielen teoretické, ale hlavne praktické zručnosti z účtovníctva. Ich úlohou vo finálovom kole bolo vypracovať súvislý príklad za jedno účtovné obdobie v účtovnom programe Omega. Podmienkou účasti v súťaži bola aktívna kamera každého účastníka, takže sa skutočne každý z nich mohol spoľahnúť len na vlastné znalosti. Opäť po týždni sme sa dozvedeli výsledky finálového kola...

      Lukáš Miščík sa stal 3. najlepším mladým účtovníkom Slovenska!

      Tamara Lipáková je 11. najlepšou mladou účtovníčkou

      Viktória Vasiliková je 14. najlepšou mladou účtovníčkou

      Milí Lukáš, Tamara aj Viktória, veľmi sa z Vášho oceneného úsilia tešíme a želáme Vám veľa úspechov v ďalšom živote.

      Marcela Miklošová

     • Volejbalový turnaj

     • Dňa 27.4.2023 sa Spojenej škole konal medziročníkový volejbalový turnaj. O priebeh turnaja sa starali telocvikárky: p. Berdisová, p.Laputková a p. Polomčáková. Žiaci bojovali o každú loptu a boli to naozaj výborné zápasy. Niektoré  boli veľmi napínavé až do posledného bodu. Všetkým hráčom patrí veľká vďaka!

      Výsledky:

      1. miesto III.A,C

      2. miesto II.A,C

      3. miesto IV.A,C

      Gratulujeme!

      Mgr.A.Berdisová

     • BARISTICKÝ KURZ

     • V dňoch 20.-21.4.2023 sa konal na našej škole pre žiakov baristický kurz na  rozšírenie zručnosti a získania aj odborných vedomosti pri robení kávy. Keďže o kurz bol veľký záujem, prebiehal 2 dni. Žiaci si mohli teoretické vedomosti vyskúšať na profesionálnom kávovari pod vedením odborníka. Na konci im bol odovzdaný certifikát baristu, ktorý im má pomôcť  v ďalšej profesijnej realizácii.

      Realizáciu kurzu organizovala: 

       Ing. Mgr. Anna Miklušová, učiteľ odborných predmetov.  

     • Deň zeme v školskom internáte

     •                DEŇ ZEME 2023 a jarné upratovanie - Oficiálna stránka obce ...

                  V rámci výchovného programu školského internátu majú možnosť žiaci vypĺňať si voľný čas rôznymi aktivitami. Tentokrát to bolo v oblasti environmentálnej výchovy, kde 20.4. žiaci ŠI sa zúčastnili úpravy a skrášľovania okolia školy.

      Touto akciou  sme si pripomenuli jeden z významných dní pre ľudstvo – Deň zeme, ktorý je 22.4 a tento rok to bolo už 53 – krát od jeho vyhlásenia. Témou tohto roku bolo: Investuj do našej planéty.

       

                                                                                          Mgr. Ligdayová Iveta

                                                                                              vedúca VMV a ŠI

     • Turnaj v malom futbale medzi ŠI

     • ABC Centrum voľného času v Prešove pravidelne organizuje športové aktivity pre školské internáty. Tentokrát to bol turnaj v malom futbale, ktorý sa uskutočnil 20. 4. 2023 na SOŠ technickej v Prešove.

      Náš školský internát reprezentovali: Adam Marčišin, Erik Durkoš, Dávid Mihaľ, Marek Franko, Jozef Durkaj, Nicolas Michrina a Peter Nemec. Medzi súťažnými družstvami získali pekné štvrté miesto.

                                                                                                            Mgr. Iveta Ligdayová

                                                                                                               vedúca VMV a ŠI

     • Krajské kolo Flórbal SŠ ŽIAČKY

     • Vo štvrtok 20.04.2023 sa uskutočnilo KRAJSKÉ kolo vo FLORBALE žiačok a zároveň aj finále o postup na veľké SLOVENSKÉ FINÁLE. KRAJSKÉ KOLO sa odohralo v dvoch vyžrebovaných skupinách po 5 účastníkoch. Skupina "A" - hrala v hale na ZŠ Sibírska Prešov - SOŠ Polytechnické SVIDNÍK, Gymnázium STARÁ ĽUBOVŇA, Cirkevná spojená škola SNINA, Stredná ŠPORTOVÁ škola POPRAD, SOŠ Pedagogická LEVOČA 2.

      Skupina "B" - hrala v hale SŠ Ľ. Podjavorinskej Prešov. Do tejto skupiny sme patrili aj my. Výsledky nášho tímu:

      MASARYKOVA 24 Prešov - Gymnázium L. Stockela Bardejova : 0:0.    

      SŠ MASARYKOVA 24 - Gymnázium Spišská Stará Ves : 4:4

      SŠ MASARYKOVA 24 - Gymnázium Lipany : 5:0

      SŠ MASARYKOVA 24 - Gymnázium Humenné : 3:1

      O víťazovi našej skupiny rozhodovalo skóre, kde sme súperom vsietili o 2 góly viac ako Gymnázium Bardejov. POSTÚPILI SME zo skupiny z 1. miesta a čakal nás posledný zápas s víťazom skupiny „A“. Stála sa ním Stredná ŠPORTOVÁ škola POPRAD. O14:00hod. sa začal doslova boj o jedinú postupovú priečku na Slovenke finále. Hralo sa 2x10 minút. Veľmi fyzický súper z Popradu nás od začiatku zatlačil a prekvapil hlavne tvrdosťou a rýchlosťou. V 6. minúte sme inkasovali gól po presne umiestnenej strele súpera. Stav v prvej 10 minútové sa nemenil. Do druhej polovice sme vstúpili s tým, že potrebujeme zatlačiť na súpera už pri jeho rozohrávke a tiež troška pritvrd. V 16. minúte vyrovnala strelou z ľavej strany Simona Chomová na 1:1. Súper sa rýchlo otriasol a vytrvalo začal búšiť do našej obrany. A 12 sekúnd pred záverečným hvizdom skóroval na 1:2. Za remízového stavu by o postupujúcom rozhodovali samostatné nájazdy. Ostali sme troška smutní, no len na chvíľu. Bol to úspech dostať sa takto ďaleko. Pogratulovali sme súperovi a zaželali veľa šťastia. Bol lepší, preto si zaslúžil postup.

      CELKOVÉ UMIESTNENIE:

      1. MIESTO - Športová škola Poprad

      2. MIESTO - Spojená škola MASARYKOVA 24 PREŠOV

      3. MIESTO - SOŠ Pedagogická Levoča

      Záverom chcem vyzdvihnúť výkon našich dievčat, ktorým sa prezentovali počas všetkých kôl priebehom súťaže. Výborná partia a túžba po úspechu ich zdobila po celý čas. Ešte raz Vám Ďakujeme za ukážkovú reprezentáciu a pre nás ste víťazkami aj tak Vy. Bola to jazda.

      Mgr. Katarína Polomčáková

     • Challenge

     • Spojená škola, Masarykova 24, Prešov vyhlásila challenge  o atraktívne ceny. Súťaž sa konala počas jarných prázdnin a podmienky súťaže boli:

      • Sledovať našu FB stránku,
      • Dať „like“ tomuto príspevku,
      • Zdieľať tento príspevok

      Do 31.03.2023 ste sledovali našu FB stránku. Výsledky súťaže:

      3. miesto: Linda Lazorová – III.B

      2. miesto: Veronika Závadská – IV.D

      1. miesto: Filip Samuel Michalčík – III.D

      Víťazom srdečne blahoželáme!      video: https://youtu.be/xenABjjCPIk

     • Výstava v Múzeu rusínskej kultúry

     • Žiaci školského internátu v priebehu týždňa majú vo voľnom čase možnosť rozvíjať svoje záujmy a zúčastňovať sa na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných v našom internáte alebo v meste Prešov.

      V rámci dlhoročnej spolupráce so SNM - Múzeom rusínskej kultúry v Prešove sme boli pozvaní na zaujímavé podujatie. Dňa 13. 4. 2023 sa žiačky školského internátu s vychovávateľkami Ing. Kohútovou a Bc. Pistrákovou zúčastnili vernisáže v SNM - Múzeu rusínskej kultúry v Prešove pod názvom ,,Stena a priestor“. Odniesli si veľa pozitívnych zážitkov a tešia sa na ďalšie kultúrne aktivity.

      Mgr. Iveta Ligdayová - vedúca VMV a ŠI

     • Environmentálny projekt – Vtáčia búdka – nový domov

     • Kreativita je dominantnou mäkkou zručnosťou, ktorú firmy považujú za najdôležitejšiu  pri nábore nových pracovníkov, lebo iba kreatívny človek je inovátorom a posúva firmu na vrchol pyramídy úspechu v podnikaní. 

      Vzťah k životnému prostrediu je pridanou hodnotou osobnosti, ktorej záleží na budúcom fungovaní zeme a živote ďalších generácií.

      Predmet Účtovníctvo v odbore 6324 M  Manažment regionálneho cestovného ruchu nie je nosným predmetom, aj napriek tomu však má prepojenie na Cestovný ruch, životné prostredie či empatiu vo vzťahu učiteľ – žiak a opačne J.  Do projektu sa zapojili žiaci IV.D.

      Výroba produktov v priemyselnej výrobe veľmi úzko súvisí s produkciou odpadu, ktorý má dopad na životné prostredie a kvalitu života obyvateľstva.  Preto sme sa, ako strojári,  rozhodli skonštruovať a vyrobiť produkt, ktorý bude v rámci ekológie domovom pre živočíchy, ako sú vtáčiky, včielky, mravce a iné obyvateľstvo lesa.

      Pri našej práci sme využili rôzne odpadové materiály (drevo, drevotrieska, drevené debničky, plastové fľaše, plech, papier, kartón,  šnúrky,  .....). Pri výrobe sme využívali rôzne spôsoby výroby produktu. Povrchovú úpravu produktov sme zrealizovali pomocou náterov farbami, olejom a včelím voskom.

      Súčasťou zadania bola tvorba Kalkulácie t.j.  výpočet ekonomických nákladov (náklady na základný a pomocný materiál, nájomné, mzdy, odvody na zdravotné a sociálne poistenie, PHM ....) a následne výpočet ceny produktu.

      Tento projekt poukázal na to, že naša škola vychováva šikovných, kreatívnych  a profesne ambicióznych žiakov. 

      Osobitné poďakovanie patrí žiakom:

      • Emme  Haškovej, ktorá pomocou  gravírovacieho lasera  označila búdku svojím menom
      • za originálne kŕmidlo a úkryt pre rodinku  ježkov, myšky, či jašteričky žiačke Veronike Závadskej
      • Štelbadskej  Sandre za  vyrobený  krásny včelí domček
      • za umelecky stvárnenú búdku, ako z Harryho Pottera,  Katke Kakarovej
      • za profesionálne vyrobenú vtáčiu búdku Jakubovi Miháľovi
      • Julliji Zubyk za technicky odborne zvládnutú búdku
      • Pre všetkých tvorcov výrobkov vyrobila sladké pokušenie Lenka Gregová
      • za výrobu improvizovaných kŕmidiel z plastových fliaš, papiera a iných materiálov, za pár minút žiakom IV.D.

      Ďakujem za kreativitu, nápady a vynaliezavosť v použití materiálov, či návrhu dizajnu na profesionálnej, ale aj improvizovanej úrovni, lebo  hodnota človeka je v odlišnosti a nie v uniformite. 

      Cieľom projektu bolo pomáhať núdznym (čím zvieratá J sú), zmysluplne stráviť čas (virtuálny svet nie je všetko J), vzájomne sa odlíšiť,  nadobudnúť praktické zručnosti,  vytvoriť  sociálne väzby s rodičmi, priateľmi, vychovávateľom súkr. DM a zužitkovať vedomosti z Účtovníctva, Ekonomiky a Informatiky pre praktický život. 

       

      CIEĽ SPLNENÝ!  Ďakujem                                                     Ing. Iveta Drábová

     • Bedminton v Školskom internáte

     • Športové aktivity v školskom internáte sú obľúbenou voľnočasovou aktivitou našich žiakov.

      Dňa 29. 3. 2023 vychovávateľky ŠI spolu so športovými nadšencami a členmi Školského parlamentu zorganizovali bedmintonový turnaj. Prihlásení žiaci boli losovaním rozdelení do súťažných dvojíc: Nicolas Choma - Adam Marčišin, Laura Bašková - Jozef Durkaj, Simona Holotová - Dávid Miháľ, Peter Nemec - Radovan Terebeššy.

      Postupným vyradzovaním konečné výsledky:

      1. miesto Peter Nemec
      2. miesto Jozef Durkaj
      3. miesto Dávid Mihaľ

      Všetkým, nielen víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa spoločne na ďalšie voľnočasové aktivity v školskom internáte.

      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

     • Deň učiteľov

     • Priemerný učiteľ učí, dobrý učiteľ vysvetľuje, vynikajúci učiteľ demonštruje, no len veľký učiteľ inšpiruje. Slová Williama Arthura Warda, amerického motivačného spisovateľa, ktorého myšlienka je o tom, že vedenie človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. Hovorí sa, že učiteľ je svedomím národa. Aká je rodina a škola, taká je mladá generácia, od ktorej raz bude budúcnosť národa závisieť. Učiteľské povolanie je náročné, ale zároveň príťažlivé, lebo odovzdáva každému jedincovi spoločnosti nové poznatky, informácie, pretvára ich v pevné vedomosti, návyky i praktické zručnosti. Lekár, športovec, robotník, inžinier vďačí svojmu učiteľovi za prvé písmeno, číslicu, ale i za ďalšie rozvíjanie talentu, za svoje miesto v živote a v spoločnosti.

      28. marec sa u nás považuje za sviatok všetkých pedagógov. Je spätý s menom učiteľa národov - Jana Amosa Komenského, ktorý sa v ten deň narodil. Tento veľký pedagóg sa svojou pedagogickou činnosťou a názormi zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky a vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj požiadavku prirodzenej výchovy a pedagogického realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším, s čím všetci môžeme len súhlasiť.

      Vy, naši milí učitelia, svojich žiakov učíte nielen nové poznatky, ale aj konať dobro. Niekedy napriek veľkej snahe a ochote, výsledky nevyjdú podľa vašich predstáv. Nezúfajte, buďte na nás nároční a prísni, ale aj milí a láskaví. Duša mladého človeka je ako notová osnova, ktorej melódiu píšete vy pedagógovia s obetavosťou, láskou a námahou.

      Nesmieme a nechceme opomenúť ani vás nepedagogickí zamestnanci, ktorí vo veľkej miere prispievate k plynulému chodu vyučovacieho procesu. Sme veľmi vďační za čisté triedy, chutné obedy, funkčné technológie, skvelú údržbu a presné informácie.  

      Dovoľte nám teda, aby sme vám všetkým v mene Školského Parlamentu a žiakov našej školy, poďakovali za vykonanú prácu a úsilie, a ku Dňu učiteľov by sme vám radi zaželali pevné zdravie, veľa radosti z dobre vykonanej práce a nekonečné množstvo úspechov.

      ĎAKUJEME!

     • Triedne aktívy

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že v termíne 4.4.2023 (utorok) od 16:00 do 17:00 hod. v kmeňových triedach sa uskutočnia triedne aktívy. Triedne aktívy sa uskutočnia formou konzultácií. Zároveň pozývame triednych dôverníkov na zasadnutie rodičovskej rady, ktoré sa uskutoční v termíne 4.4.2023 (utorok) o 16:30 hod. v zelenom salóniku.