• Konzultácie k prijímaciemu konaniu 2023

     • Milí deviataci,

      - chystáte sa na prijímacie skúšky na Spojenú školu ?

      - chcete zvládnuť prijímacie skúšky bez stresu a v kľude ?

      Spojená škola, Masarykova 24, Prešov vznikla spojením dvoch stredných škôl Obchodnej akadémie Prešov a SOŠ podnikania Prešov k 1.9.2021. V tomto školskom roku budeme realizovať druhé prijímacie konanie na Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov. Chceš, aby si prijímacie skúšky zvládol bez stresu a v kľude, pripravili sme pre teba „Konzultácie k prijímaciemu konaniu“. Konzultácie budú zo Slovenského jazyka a literatúry  a z Matematiky. Máme pre teba pripravené dve stretnutia, na ktorých ti pomôžeme pripraviť sa na prijímacie skúšky.

       

      1. stretnutie 13.4.2023 (štvrtok) od 16,00 hod. do 17,35 hod.

      Program:         16,00 – 16,45 hod. Slovenský jazyk a literatúra

                              16,50 – 17,35 hod. Matematika

      2. stretnutie 20.4.2023 (štvrtok) od 16,00 hod. do 17,35 hod.

      Program:         16,00 – 16,45 hod. Matematika

                              16,50 – 17,35 hod. Slovenský jazyk a literatúra

       

      Konzultácie sú určené len záujemcom, ktorí si podali prihlášku na našu školu. Všetci záujemcovia o spomínané konzultácie môžu odpoveďou na tento mail sa prihlásiť v termíne do 5.4.2023 20:00 hod. Ak by si mal akýkoľvek problém s registráciou, tak nás neváhaj kontaktovať na: spojena.skola.presov@gmail.com, popr. prostredníctvom telefónu na: 0907029842.

       

      Tešíme sa na teba

     • Workshop - Prevencia drogovej závislosti mládeže

     • 13.3.- 14.3.2023 som sa zúčastnila školenia pre koordinátorov drogovej prevencie, ktoré sa konalo na našej škole pod záštitou NIVAMU a OZ PRIMA. Počas dvoch dní sme absolvovali prednášky a tvorivé dielne, kde sme si skúšali konkrétne praktické úlohy pod vedením lektorov Mgr. S. Brédovej a Bc. J. Smolíka, ktorí pracujú cez projekt v oblasti " HARM Reduction. "

      Spoznala som nových ľudí, oboznámila sa s iným názorom na túto problematiku a získala nové vedomosti. 

      Mgr. Anna Berdisová 

     • Olympiáda Mladý účtovník – školské kolo

     • Dňa 2. marca 2023 sme usporiadali školské kolo účtovníckej súťaže Olympiáda Mladý účtovník. Vedomosti a zručnosti z účtovníctva v ňom preukázalo 10 zúčastnených štvrtákov. Napriek náročným úlohám sa všetci stali úspešnými riešiteľmi. Najlepší traja budú školu reprezentovať v celoslovenskom online kole tejto súťaže, ktorú organizuje firma Kros v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Sú to Lukáš Miščík zo IV. B triedy, Tamara Lipáková zo IV. A triedy a Viktória Vasiliková zo IV. B triedy.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a najlepším želáme veľa úspechov v 1. online kole, ktoré sa uskutoční 23. marca 2023.

      Marcela Miklošová

     • Výchovno-vzdelávací lyžiarsky kurz Drienica -Lysá 2022/2023

     • V období 27.02.-03.03.2023 (pondelok-piatok) sa v stredisku Drienica-Lysá uskutočnil  VVLK  1.ročníkov našej školy. Absolvovalo ho 53 žiakov, ktorí boli rozdelení tradične do 4 výkonnostných skupín, pod vedením 4 kvalifikovaných pedagógov, a to  Mgr. L. Laputková, Mgr. A. Berdisová, Ing. Z. Semanová a Mgr. K. Polomčáková. V pondelok nás preverilo veterné a chladné počasie, no ostatné dni na s čakalo slnko a popri výučbe krásne výhľady na Vysoké Tatry. Podmienky na lyžovanie boli ideálne. 

      V piatok sme  týždeň VVLK plný dobrej nálady ukončili pretekom v slalome, ktorý absolvoval každý jeden zúčastnený žiak úspešne prejazdom cieľa. Na prvých troch miestach sa umiestnili:

      1. a  2.skupina: 

      3. Adam Maruša 

      2. Samuel Opet 

      1. Róbert Kappala 

      3. a 4. skupina: 

      3. Marko lapoš 

      2. Barrborka Kostrábová 

      1. Juraj Lapoš 

      Srdečne GRATULUJEME 😊 V cieli všetkých čakala sladká odmena. 

      Všetkým žiakom  chcem poďakovať za zodpovedný prístup, snahu a chuť sa naučiť nové, zdokonaliť v starom.  Kolegyniam za ich profesionalitu ,trpezlivo a skvelú atmosféru. 

      Gratulujem aj tým žiakom, ktorí stáli na lyžiach prvý krát a naučili sa lyžovať. Aj VY ste víťazi. 😊 

      Vypracovala: Mgr. Katarína Polomčáková

     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ

     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je súťaž žiakov stredných škôl zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné, a spoločensko-vedné odbory). Cieľom SOČ je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných mladých ľudí. Žiaci zapojení do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe.

      V tomto školskom roku sa zapojilo do SOČ 9 žiakov našej školy s 5 prácami v 3 odboroch. Práce, ktoré sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste postupujú do krajského kola.

       

      VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLSKÉHO KOLA SOČ, konaného 23.02.2023

      č. odboru 05  Životné prostredie, geografia, geológia 

             1. miesto

      „Znižovanie komunálneho odpadu v domácnosti“

      Autor: Natália Červenická

      č. odboru 13 História, filozofia, právne vedy

             1. miesto

      „Nepoznaná história pravoslávnej cirkvi na Slovensku a v Čechách“

      Autor: Jakub Viliam Džopko

      č. odboru 15 Ekonomika a riadenie

      1. miesto

      „Motivácia a odmeňovanie zamestnancov vo firmách“

      Autori: Janka Beňová, Henrieta Golisová

             2. miesto

      „Ako sa stať úspešným podnikateľom“

      Autori: Timea Lukčová, Samuel Muška

             3. miesto

      „Investovanie“

      Autori: Simona Sterančáková, Katarína Gluchmanová, Jakub Šlosár

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri obhajobe prác v krajskom kole!

      PaedDr. Valentína Černajová,

      koordinátor SOČ

     • Magic of Business

     • Dňa 23.02.2023 sa žiaci III.C, IV.C a IV.D zúčastnil diskusného fóra - Magic of Business, ktoré pozostávalo z krátkych interaktívnych odborných prednášok a následnej diskusie. Realizačný tím z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave im priblížil problematiku týkajúcu sa marketingu, medzinárodného obchodu a cestovného ruchu a možnosti štúdia na EU. 

      Na základe konkrétnych príkladov z praxe a bežného života sa mali možnosť  dozvedieť zaujímavé informácie a  klásť otázky na čokoľvek, čo ich z oblasti obchodu, marketingu a cestového ruchu zaujíma.

      Ing. Mária Onderková výchovná poradkyňa

     • Animátor voľného času

     • !!!      Ponuka pre študentov odboru MRCR      !!!

      Animátor voľného času / 20.3.2023 /

      na Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov


      Prihlásenie a zaplatenie poplatku:

      211 A – Ing. Kočárová,

                   do 3.3.2023

      Animator.docx       Program.docx

     • Barmanský kurz

     • Aj tento rok sme na našej škole zrealizovali barmanský kurz a 13 žiakov získalo certifikát barmana.

      V týždni od 13.2. do 20.2.2023 naši študenti absolvovali najprv teoretickú prípravu a neskôr aj praktické ukážky prípravy a ochutnávky drinkov. Pokračovali samotným miešaním nápojov a úspešne ukončili barmanský kurz záverečnými skúškami.

      Tradične ich viedol licencovaný lektor SkBA - Ján Majoroš, s ktorým spolupracujeme už 17 rokov. Organizačne kurz zabezpečil Ing. Popík, MBA.

      Žiaci si pochvaľovali prístup barmana - lektora, ako aj samotné skúsenosti, získané počas kurzu.

      Kurz mi dal možnosť zdokonaľovať sa v úžasom kolektíve ľudí a otvoril mi oči do tohto barmanského sveta. Bola to zo začiatku chaotická činnosť, no po čase sa dalo vždy vymyslieť niečo nové a ešte o niečo lepšie. Namiešali sme mnoho chutných drinkov a s pozitívnym a profesionálnym prístupom lektora sa nám pracovalo omnoho lepšie. D. M. (I. B)

      Kurz hodnotíme len a len pozitívne, veľa sme sa naučili o veciach, ktoré nás bavia a zaujímajú a navyše sme spoznali skvelých ľudí. Nakoľko nás barmanstvo baví a pán Majoroš nás svojím skvelým prístupom presvedčil, že máme ísť ďalej, rozhodli sme sa podstúpiť aj druhý stupeň barmanského kurzu. Bola to skvelá skúsenosť a do budúcna ju vrelo odporúčame aj ďalším žiakom. S. P. a A. S. (III. A)

      Všetkým účastníkom kurzu srdečne blahoželáme a tešíme sa opäť na najbližšie stretnutie s novými záujemcami o rok na barmanskom kurze.

      Ing. J. Kočárová

     • Vyučovanie pre žiakov 1. ročníkov počas lyžiarskeho výcvikového kurzu

     • Milí prváci,

      väčšina z vás sa zúčastňuje budúci týždeň lyžiarskeho výcvikového kurzu. Žiaci, ktorí sa kurzu nezúčastňujú sú zaradení v rámci vyučovania nasledovne:

      • žiaci I.A a I.B - majú spoločný rozvrh podľa triedy I.A
      • žiaci I.C a I.D – majú spoločný rozvrh podľa triedy I.D/skupina EL

      Zmeny sa vám zobrazia aj v EduPage.

     • Úprava finančného limitu pre žiakov

     • Na základe pokynu MŠVVaŠ SR, VZN PSK č.90/2021 a dodatku č.14 k predpisu EP 9/2021 je od 01.03.2023 upravený finančný limit pre:

      a.) žiakov školského internátu na stravovanie a ubytovanie: 

      • Celodenné stravovanie  
       • raňajky 1,05 €
       • desiata 0,80 € 
       • obed 2,40 €
       • olovrant 0,70 € 
       • večera 1,40 € 

      SPOLU: 6,35 € / denne

      • Ubytovanie 
       • ubytovanie za mesiac 40,00 € 

      SPOLU: 40,00 € / mesačne

       

       Zásady pre žiakov školského internátu:

      1. Odhlasovanie stravy je deň vopred do 14:00 hod. 
      2. Žiaci ŠI musia mať súhlas od vedúcej vychovávateľky na odhlásenie zo stravy.
      3. Žiak ŠI je povinný odoberať celodennú stravu. 
      4. Pri trvalom príkaze je potrebné zmeniť limit mesačnej dávky na 160,00 € (z toho je 40,00 € ubytovanie a 120,00 € stravovanie).
      5. Úhradu stravného a poplatku za ubytovanie je potrebné vykonávať vopred v termíne do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca.
      6. V prípade neuhradenia stravy do 5.dňa po termíne je vedúca ŠJ povinná vyzvať na spoluprácu vedúcu ŠI a zaslať zákonnému zástupcovi výzvu s informáciou, že v prípade nezaplatenia záväzku na stravnom a ubytovaní bude rozhodnutím riaditeľa školy ukončený pobyt ubytovanej osoby s ŠI.

       

      b.) žiakov školy na stravovanie:

      • Stravovanie  
       • obed 2,40 €

      SPOLU: 2,40 € / denne

       Zásady pre žiakov školy:

      1. Odhlasovanie stravy je deň vopred do 14:00 hod. 

       

     • Deň otvorených dverí a Nápad predáva

     • Deň 21. február 2023, bol v celku výnimočným dňom pre našu školu – naša škola organizovala veľkú akciu, a to DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ a taktiež aj NÁPAD PREDÁVA. V tento deň sa uskutočnil už XI. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA 2023“. Pre žiakov základných škôl bol pripravený Deň otvorených dverí, v rámci ktorého navštívili telocvičňu, kde prebiehala celoškolská súťaž Nápad predáva.

      XI. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA 2023“ otvorili moderátori Julo a Viktória, ktorí nás všetkých privítali. Pán riaditeľ PaedDr. Michal Čiernik slávnostne otvoril celoškolskú súťaž. Počas dňa školu navštívili naši hostia, a to Mgr. Ing. Michaela Molnárová, Ing. Jozef Dzuričko a PaedDr. Miroslav Benko.

      Cieľom XI. ročníka celoškolskej súťaže „Nápad predáva 2023“ bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo 23 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu pripraviť si prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzích jazykoch. Jednotlivé tímy získavali svojim nápadom, vystupovaním aj šeky od žiakov, učiteľov a porotcov. Práve porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie firmy. Porotu tvorilo vedenie školy, učitelia, zástupcovia žiakov a hostia.

      Súťaž podporili aj naši sponzori: CA IBIS Prešov, LIBRETA, s.r.o. Prešov, EKOPRIM, s.r.o. Prešov, DAPEL, s.r.o. Prešov, LEAR Corporation Seating SK, s.r.o. Prešov, AX DATA, s.r.o. Prešov, ELMITA – svietidla Prešov, Združenie rodičov a priateľov Spojenej Školy, Masarykova 24, Prešov, Občianske združenie Mladý tvorca Prešov.

      Súťažilo sa v týchto kategóriách:

      • Mladý podnikateľ roka – hlavná cena
      • Cena investorov – 1., 2., 3. miesto
      • Najpútavejšia reklama – 1., 2., 3. miesto
      • Najlepší predajca – 1., 2., 3. miesto
      • Najlepšia prezentácia v cudzom jazyku – 1., 2., 3. miesto
      • Najlepší EKO nápad – hlavná cena
      • Najlepšia prezentácia na pódiu – hlavná cena
      • Najlepšia firma pre základné školy

      Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky súťaže, ceny odovzdávali pán riaditeľ školy PaedDr. Michal Čiernik, Mgr. Michaela Molnárová a Ing. Jozef Dzuričko.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom XII. ročníku „Nápad predáva “ v roku 2024.

      Výsledky súťaže: Výsledková_tabuľka_NP_2023.pdf

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 15.2.2023 sa zúčastnili naše dve žiačky: 

      Timea Harčaríková /4.B/ a Viktória Štalmachová /2.C/  

      krajského kola olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo v Poprade. 

      Aj keď bola konkurencia veľká, umiestnili s na krásnom 5. a 7. mieste, k čomu im srdečne blahoželáme.

      Mgr. N. Tomanová

     • Karneval v školskom internáte

     • Každoročne sa snažíme v našom školskom internáte zachovávať tradície našich predkov. Nebolo tomu ináč ani tento rok a 15. 2. 2023 sme zorganizovali už 15. ročník Karnevalu. Večer sa niesol v zábavnom duchu, spestrený súťažami a tancom.  Žiaci predviedli nápadité masky, z ktorých odborná porota ocenila tie najlepšie:

      1. miesto thajské tanečnice – Peter Leško, Samuel Skybjak
      2. miesto elfia víla – Katarína Kakarová
      3. miesto krvavá Mary – Martina Škurlová

      Vo víre tanca a hudby sa žiaci bývajúci v školskom internáte príjemne zabavili. Tešíme sa na ďalší ročník.

      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

     • OK v basketbale žiačok

     • 16.2.2023 sa konalo OK v basketbale. 

      Naše dievčatá bojovali v skupine s Gymnáziom sv. Moniky, SZŠ - Sládkovičovou a SZŠ sv. Bazila Veľkého .

      Po dvoch prehratých a jednom vyhratom zápase sme obsadili tretie miesto. Zo skupiny sme nepostúpili, ale aspoň sme si dobre zahrali a zašportovali. 

      Mgr. A. Berdisová 

     • EKONOMICKÁ SÚŤAŽ

     • Zručný ekonóm – test ekonomických vedomostí a schopností

      V piatok 10. 02. 2023 prebiehala na našej škole  ekonomická súťaž ZRUČNÝ EKONÓM. Zúčastnilo sa jej spolu 18 žiakov štvrtých ročníkov (4. A, 4. B, 4. C).

      Súťaž bola zameraná na overenie všeobecných ekonomických vedomostí a riešenie praktických úloh. Jej cieľom bolo vzbudiť súťaživosť medzi žiakmi, do určitej miery zistiť hĺbku vedomostí z ekonomických predmetov pred maturitnou skúškou a taktiež aj zvýšiť záujem študentov o pokračovanie štúdia ekonomických odborov na vysokých školách.

      Študenti mali vypracovať test, ktorý obsahoval 50 otázok z odborných ekonomických predmetov, prevažne z ekonomiky.

      Veríme, že súťaž pomohla študentom overiť si svoje vedomosti a bola pre nich obohatením.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a účasť na súťaži.

       

      Výsledková listina školského kola ZRUČNÝ EKONÓM -  2022/2023 

       

      1. miesto               -           Lukáš        Miščík
      2. miesto               -           Slavomíra Bartková
      3. miesto               -           Bianka      Šoltésová
      4. miesto               -           Soňa          Kmecová
      5. miesto               -           Michaela   Hajtolová

      Víťazom blahoželáme a prajeme  veľa úspechov!

      Ing. Dana Richnavská

     • Oznam pre maturantov!

     • Spojená škola, Masarykova 24, 080 01 Prešov oznamuje maturantom, že na webovej stránke v sekcii Žiaci a rodičia bol spracovaný modul Maturitná skúška 2023.

      Obsahom tohto modulu sú všetky potrebné informácie o maturitných skúškach v školskom roku 2022/2023.

     • Študentský ples „HVIEZDNA NOC“

     • 10. februára 2023 Školský parlament v úzkej spolupráci s vedením Spojenej školy, Masarykova 24 v Prešove organizoval študentský ples pod názvom „Hviezdna noc“. Po pár rokoch absentovania spoločenských udalostí sa nám s ľahkosťou podarilo naplniť kapacitu školskej jedálne a predali sme 96 vstupeniek. Bol to teda krásny pohľad na slávnostne vyzdobený priestor, elegantne oblečených hostí, plný parket tanečníkov, a to všetko v sprievode fantastickej muziky.

      Hostia si po vstupe do vestibulu školy odložili kabáty v šatni a vyšli na prvé poschodie, kde na nich čakal červený koberec, ktorý evokoval atmosféru noci plnej filmových hviezd. Privítali sme ich welcome drinkom a ponúkli im priestor na fotoshooting s rekvizitami a fotostenou. Po usadení všetkých hostí k slávnostne prestretému stolu zaznel gong, ktorý upriamil pozornosť hostí na otvárací tanec večera. Talentovaný pár tínedžerov z tanečného štúdia SOUL nám predviedol mix latino tancov. Veru bolo čo obdivovať. Následne moderátori večera Alica Sláviková (III.A) a Richard Kuzma (II.C) privítali všetkých prítomných, oboznámili ich s programom večera a vyzvali riaditeľa školy PaedDr. Michala Čiernika, aby predniesol prípitok. Nasledovala výdatná večera, za ktorú ďakujeme pani kuchárkam z našej jedálne. Prvé tanečné kolo otvoril tancom riaditeľ školy spolu s koordinátorkou ŠP Mgr. Stolárikovou a tanečná zábava sa začala v plnom prúde. Ako to už na plesoch býva zvykom, prišiel čas aj na tombolu, v ktorej sme rozdali 44 cien. Pred podávaním druhej večere členovia ŠP na čele s predsedníčkou ŠP Sofiou Pastirovou (III.A) vyhlásili „kráľa“ a „kráľovnú plesu“: Jakub Mihaľ (IV.D) a Veronika Závadská (IV.D). Každý z nich si odniesol oscara, dezert, darčekovú poukážku do Eperie v hodnote 20€. Oscara za „NAJ kolektív“, dezert a fľašu šampanského získal kolektív IV.D triedy, ktorý si zakúpil vstupenky v počte 14 lístkov. Na päty im šliapal kolektív I.B triedy, ktorý týmto pozdravujeme! Aký by to bol večer bez prekvapení? Jedného oscara sme si predsa len pripravili aj pre nášho pána riaditeľa, ktorému sme sa takto aspoň symbolicky chceli poďakovať za jeho podporu a dôveru v nás, za možnosť realizovať svoje nápady a posúvať sa vpred v našich organizačných schopnostiach.  

      Vďaka sponzoringu vedenia školy, príspevku ZRPŠ a Občianskeho združenia „Mladý tvorca“, MILK-AGRO, spol. s r.o., študentskej firmy Yummy´s Junior Achievement, Burger King, atď. sme si užili krásny a pohodový večer v dobrej spoločnosti so super DJ-om Maťom! V neposlednom rade ďakujeme aj našej obsluhe Nine Karaffovej (II.D) a Slávke Kötelešovej (II.D), ktoré sa pod vedením Mgr. Šebejovej o nás celý večer príkladne starali. Ak sme niekoho zabudli spomenúť, veľmi sa ospravedlňujeme a ešte raz všetkým aktérom srdečne ďakujeme!!!!

      Sponzori.jpg

      Váš Školský parlament

     • Investovanie a sporenie na dochodok

     • Žiaci štvrtých ročníkov v odbore Škola podnikania a Manažment cestovného ruchu sa dnes zúčastnili odbornej prednášky zameranej na sporenie na dôchodok a investovanie do podielových fondov, odborníkmi z maklérskej finančnej spoločnosti PROSIGHT. Cieľom tejto prednášky bolo poradenstvo pre žiakov, ktorí o chvíľu budú v pracovnom procese, aby sa vyhýbali chybám na finančnom trhu.

      Prednáška bola uskutočnená v spolupráci s učiteľkou pre finančnú koordináciu

      Ing. Mgr. Annou Miklušovou.

     • Microsoft Office 365 Education

     • Spojená škola, Masarykova 24, Prešov poskytuje Microsoft Office 365 Education pre každého študenta a učiteľa školy zdarma. To znamená, že najnovšia verzia Office 365, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams atď. je dostupná pre online použitie cez internetový prehliadač a aj ako desktopová aplikácia -  offline (teda študenti a učitelia školy majú možnosť si nainštalovať aplikácie do svojho zariadenia a využívať ich aj bez pripojenia na internet) od 1.2.2023. Office 365 je vyzdielaný vo všetkých školských kontách.