• Oznam pre maturantov!

     • Spojená škola, Masarykova 24, 080 01 Prešov oznamuje maturantom, že na webovej stránke v sekcii Žiaci a rodičia bol spracovaný modul Maturitná skúška 2023.

      Obsahom tohto modulu sú všetky potrebné informácie o maturitných skúškach v školskom roku 2022/2023.

     • Študentský ples „HVIEZDNA NOC“

     • 10. februára 2023 Školský parlament v úzkej spolupráci s vedením Spojenej školy, Masarykova 24 v Prešove organizoval študentský ples pod názvom „Hviezdna noc“. Po pár rokoch absentovania spoločenských udalostí sa nám s ľahkosťou podarilo naplniť kapacitu školskej jedálne a predali sme 96 vstupeniek. Bol to teda krásny pohľad na slávnostne vyzdobený priestor, elegantne oblečených hostí, plný parket tanečníkov, a to všetko v sprievode fantastickej muziky.

      Hostia si po vstupe do vestibulu školy odložili kabáty v šatni a vyšli na prvé poschodie, kde na nich čakal červený koberec, ktorý evokoval atmosféru noci plnej filmových hviezd. Privítali sme ich welcome drinkom a ponúkli im priestor na fotoshooting s rekvizitami a fotostenou. Po usadení všetkých hostí k slávnostne prestretému stolu zaznel gong, ktorý upriamil pozornosť hostí na otvárací tanec večera. Talentovaný pár tínedžerov z tanečného štúdia SOUL nám predviedol mix latino tancov. Veru bolo čo obdivovať. Následne moderátori večera Alica Sláviková (III.A) a Richard Kuzma (II.C) privítali všetkých prítomných, oboznámili ich s programom večera a vyzvali riaditeľa školy PaedDr. Michala Čiernika, aby predniesol prípitok. Nasledovala výdatná večera, za ktorú ďakujeme pani kuchárkam z našej jedálne. Prvé tanečné kolo otvoril tancom riaditeľ školy spolu s koordinátorkou ŠP Mgr. Stolárikovou a tanečná zábava sa začala v plnom prúde. Ako to už na plesoch býva zvykom, prišiel čas aj na tombolu, v ktorej sme rozdali 44 cien. Pred podávaním druhej večere členovia ŠP na čele s predsedníčkou ŠP Sofiou Pastirovou (III.A) vyhlásili „kráľa“ a „kráľovnú plesu“: Jakub Mihaľ (IV.D) a Veronika Závadská (IV.D). Každý z nich si odniesol oscara, dezert, darčekovú poukážku do Eperie v hodnote 20€. Oscara za „NAJ kolektív“, dezert a fľašu šampanského získal kolektív IV.D triedy, ktorý si zakúpil vstupenky v počte 14 lístkov. Na päty im šliapal kolektív I.B triedy, ktorý týmto pozdravujeme! Aký by to bol večer bez prekvapení? Jedného oscara sme si predsa len pripravili aj pre nášho pána riaditeľa, ktorému sme sa takto aspoň symbolicky chceli poďakovať za jeho podporu a dôveru v nás, za možnosť realizovať svoje nápady a posúvať sa vpred v našich organizačných schopnostiach.  

      Vďaka sponzoringu vedenia školy, príspevku ZRPŠ a Občianskeho združenia „Mladý tvorca“, MILK-AGRO, spol. s r.o., študentskej firmy Yummy´s Junior Achievement, Burger King, atď. sme si užili krásny a pohodový večer v dobrej spoločnosti so super DJ-om Maťom! V neposlednom rade ďakujeme aj našej obsluhe Nine Karaffovej (II.D) a Slávke Kötelešovej (II.D), ktoré sa pod vedením Mgr. Šebejovej o nás celý večer príkladne starali. Ak sme niekoho zabudli spomenúť, veľmi sa ospravedlňujeme a ešte raz všetkým aktérom srdečne ďakujeme!!!!

      Sponzori.jpg

      Váš Školský parlament

     • Investovanie a sporenie na dochodok

     • Žiaci štvrtých ročníkov v odbore Škola podnikania a Manažment cestovného ruchu sa dnes zúčastnili odbornej prednášky zameranej na sporenie na dôchodok a investovanie do podielových fondov, odborníkmi z maklérskej finančnej spoločnosti PROSIGHT. Cieľom tejto prednášky bolo poradenstvo pre žiakov, ktorí o chvíľu budú v pracovnom procese, aby sa vyhýbali chybám na finančnom trhu.

      Prednáška bola uskutočnená v spolupráci s učiteľkou pre finančnú koordináciu

      Ing. Mgr. Annou Miklušovou.

     • Microsoft Office 365 Education

     • Spojená škola, Masarykova 24, Prešov poskytuje Microsoft Office 365 Education pre každého študenta a učiteľa školy zdarma. To znamená, že najnovšia verzia Office 365, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams atď. je dostupná pre online použitie cez internetový prehliadač a aj ako desktopová aplikácia -  offline (teda študenti a učitelia školy majú možnosť si nainštalovať aplikácie do svojho zariadenia a využívať ich aj bez pripojenia na internet) od 1.2.2023. Office 365 je vyzdielaný vo všetkých školských kontách.

     • Stolnotenisový turnaj v školskom internáte

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez internetu bol 2. 2. 2023 v spolupráci so Školským parlamentom pri ŠI pod vedením Bc. Pistrákovej zorganizovaný stolnotenisový turnaj. Zúčastnilo sa ho jedenásť súťažiacich: Kristián Kapec, Kristína Soľavová, Adam Marcišin, Dávid Miháľ, Nicolas Choma, Erik Durkoš, Florián Hric, Peter Leško, Roman Šofranko, Jozef Durkaj, Šimon Harvilko. Postupne po vyraďovacích zápasoch skončil na:

      1. mieste Nicolas Choma

      2. mieste Kristián Kapec

      3. mieste Roman Šafranko

      Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za pekný športový večer.

      Mgr. Iveta Ligdayová - vedúca VMV a ŠI

     • Ekonomická olympiáda 2023

     • Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí stredoškolákov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania.

      Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a otvorenými otázkami. Ekonomická olympiáda má za cieľ podporiť ekonomickú a finančnú gramotnosť Slovákov. Organizátorom je INESS - Institute of Economic and Social Studies. Test obsahoval 25 otázok a z piatich ponúkaných odpovedí bola vždy len jedna správna. Do krajského kola postupujú súťažiaci s najvyššou úspešnosťou.

      Aj naši študenti zabojovali o postup do celoslovenského kola v Ekonomickej olympiáde. V silnej konkurencii viac ako 1400 študentov PSK postúpilo do krajského kola 97 študentov. Medzi nimi aj 3 naši študenti a to Tomáš Onderko z IV.C. Laura Belišová zo IV.A a Richard Porezaný z I.C. Krajské kolo Ekonomickej olympiády sa konalo 27.1.2023 v priestoroch auly Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity a zúčastnilo sa ho 97 žiakov zo všetkých stredných škôl Prešovského kraja. V rámci školských kôl bola Spojená škola, Masarykova 24, Prešov vyhlásená ako škola s najvyšším počtom zapojených študentov 168. Poďakovanie patrí všetkým zapojeným študentom našej školy ale im odborným pedagógom.

      Výsledky krajského kola ešte nie sú známe, ale našim zástupcom držíme prsty, aby sa im podarilo postúpiť na celoslovenské kolo.

     • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

     • Dňa 26.januára 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 10 žiakov, ktorí sa učia ruský jazyk. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:  B1 slovenskí žiaci,  B3 ukrajinskí žiaci. Súťaž pozostávala z dvoch častí Čítanie s porozumením a Test z kulturológie. Maximálny počet bodov za obidve časti bol 30. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a snahu urobiť niečo navyše, porovnať si svoje vedomosti s ostatnými, posúvať a rozvíjať hranice svojho poznania. 

      Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomom. 

      Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov! 

        

      Výsledková listina školského kola Olympiády v ruskom jazyku 2022/2023 

      Kategória B1     slovenskí študenti: 

       1. miesto             Viktória Birošová
       2. miesto             Michaela Petríková
       3. miesto             Dominika Putnocká, Karin Dolinská

      Kategória B3      ukrajinskí študenti: 

      1. miesto                Sofia Aleksyshynets
      2. miesto                Sofia Kustro
      3. miesto                Vanessa Melnyk, Bohdana Moskal                                   

      Úspešnými riešiteľmi boli Simona Bujňáková a Andrea Jacková. 

      PaedDr. Valentína Černajová

     • Okresné kolo v hádzanej dievčat SŠ

     • Dňa 01. 02. 2023 v športovej hale na Baštovej ulici sa konalo okresné kolo v hádzanej dievčat stredných škôl.  Naše dievčatá bojovali statočne a obsadili pekné 2. miesto.

       

      Umiestnenie škôl na prvých troch  priečkach:

      1. SSOŠ ELBA

      2. Spojená škola, Masarykova 24

      3. Gymnázium J. A. Raymana

       

      Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

       

     • Športová olympiáda v školskom internáte

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez internetu pripravili členovia Školského parlamentu pri Školskom internáte pohybovú aktivitu s názvom ,,Športová olympiáda v ŠI“. Táto aktivita sa konala 25. 1. 2023 v telocvični našej školy. Už pri plánovaní tejto aktivity bolo veselo. Jedná sa o zábavnú formu pohybovej aktivity určenú podľa záujmu pre všetkých žiakov. Tentoraz sa prihlásili žiaci do štyroch tímov po šiestich súťažiacich. Súťažilo sa v týchto disciplínach: Skoky na fit loptách, Skoky v perine, Hula hop, Basket naopak, Novinová štafeta, Ping pong florbal. Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín odborná porota v zložení - yychovávateľky a asistenti vyhodnotili výsledky ,,Športovej olympiády“.

      Na prvom mieste sa umiestnil tím s názvom ,,Budeme čo?“, na druhom mieste tím ,,SP Legendy“, na treťom mieste tím ,,Blesky“ a na štvrtom mieste tím „Hrdzavá stavba“.  Všetkým súťažiacim blahoželáme a nesúťažiacim ďakujeme za aktívne povzbudzovanie. Poďakovanie patrí vedúcej Školského internátu Mgr. Ligdayovej za výborný komentátorský výkon a taktiež vychovávateľkám Mgr. Ľudmile Vargovčíkovej,  Ing. Alene Kohútovej a koordinátorke Žiackeho parlamentu pri ŠI  Bc. Janke Pistrákovej za plynulý priebeh celého podujatia.  Členovia Školského parlamentu pod vedením Adama Marčišina sa už teraz tešia na ďalšie spoločné športové aj spoločenské aktivity v našom Školskom internáte.     

      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

     • Mix volejbal SŠ

     • 27.1.2023 sa naše družstvo zúčastnilo OK vo volejbale. Turnaj sa konal na našej domácej pôde Spojenej školy . Zúčastnilo sa ho 5 škôl. Postúpili ďalej dve školy. My sme obsadili práve tretie nepostupové miesto, čo je škoda, ale napriek tomu ďakujem chlapcom a dievčatám za obetavý výkon. Športu zdar!

      Mgr. A. Berdisová

     • Matematický klokan

     • Milí žiaci, aj v tomto školskom roku bude na našej škole prebiehať  súťaž: Matematický klokan, ktorá sa uskutoční dňa 27.3.2023. Máte možnosť využiť vedomosti a schopnosti v oblasti matematického a logického myslenia. Poplatok – 5€ (príspevok so ZRPŠ: 3€ + doplatok žiaka: 2€).

      Termín prihlásenia: do 10.2.2023 v kabinete č. 309A – Ing. D. Vrabľová, Mgr.S.Drotárová

     • „NÁPAD PREDÁVA 2023“

     • XI. ročník celoškolskej súťaže

      ktorá sa uskutoční 21. februára 2023 v telocvični školy

       

      Súťažiaci budú súťažiť v týchto kategóriách:

      - hlavná cena „Mladý podnikateľ roka“

      - najpútavejšia reklama

      - najlepší predajca (prezentácia)

      - najlepšia prezentácia v cudzom jazyku

      - cena investorov

      - important price tohto ročníka je zaradenie kategórie

      „Najlepší EKO nápad“, kde oceníme originálne nápady na riešenie využitia a spracovania odpadov, ochrany a tvorby životného prostredia, nápady ako prispieť k zdravému životnému štýlu.

      Každý súťažiaci získava malú pozornosť.

       

      Cieľom súťaže je:

      - podporiť nové myšlienky, nápady a prístupy v oblasti podnikania,

      - podporiť zážitkovú formu vyučovania,

      - prehĺbiť záujem o študovaný odbor, 

      - rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti, 

      - podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi,

      - prebudiť zdravú súťaživosť, ako aj zabaviť sa a vyhrať

       

      Podmienky súťaže:

      - zaregistrovať svoj nápad u zodpovedného učiteľa,

      - vypracovať prezentáciu v Power-Pointe, katalóg produktov, a propagačné materiály /plagát, logo, reklamný slogan, vizitky a iné/, propagačný stánok,

      - pripraviť si a prezentovať svoj nápad v slovenskom aj cudzom jazyku,

      - súťažiť môže jednotlivec, alebo skupina žiakov.

      Reklamná kampaň bude od 25.1.2023 do začiatku súťaže

       

     • ŠTUDENTSKÝ PLES

     • FAŠIANGY – symbol veselosti, zábavy, hodovania a tanca... Také boli v minulosti, tak prečo si ich neužiť aj dnes?

      Pri tejto príležitosti vážení zamestnanci školy a študenti, chceme vás a vašich hostí pozvať na Študentský ples, ktorý sa uskutoční 10. februára 2023 v priestoroch našej školskej jedálne.  Pri vstupe vás privítame welcome drinkom, k dispozícii bude foto stena s rekvizitami, aby ste si z plesu odniesli spomienky do svojho fotoalbumu. Slávnostné zahájenie plesu bude o 19-tej hodine spolu s príhovorom riaditeľa školy. Po úvodnom tanci vás čaká slávnostná večera a celú noc tanečná zábava na parkete s profesionálnym DJ-om. Garantujeme Vám super zábavu v príjemnej spoločnosti, krátky kultúrny program, možnosť vyhrať zaujímavé ceny v tombole a iných súťažiach. Lístky si môžete zakúpiť u pani magisterky Stolárikovej, kabinet č. 214. Prípadne cez obedové prestávky v miestnosti Školského parlamentu na treťom poschodí, číslo dverí 312. Ďalšie kontaktné údaje sú uvedené na plagáte. Cena vstupenky pre 1 osobu je 18 eur. Triedu s najväčšou účasťou neminie špeciálna cena pre super kolektív!

      Všetci ste srdečne pozvaní!

      Váš Školský parlament

     • Beseda so spoločnosťou STAGEMAN SLOVENSKO - Animátorský kurz

     • Dňa 16.1.2023 sa žiaci 2. až 4. ročníka v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej prednášky a besedy s pani Kovalčíkovou a Harvanovou zo spoločnosti STAGEMAN Slovensko, ktorú zabezpečila naša učiteľka Ing. Jana Kočárová v rámci rozsahu učiva odborných predmetov nášho odboru.

      Spoločnosť  sa venuje príprave a realizácii voľnočasových a vzdelávacích programov, v ktorých prepája animáciu voľného času, netradičné outdoorové aktivity a zážitkové vzdelávacie metódy.

      Mladé lektorky predstavili celkový význam a dôležitosť animácie. Taktiež predstavili spoločnosť STAGEMAN Slovensko, jej pôsobenie na Slovensku a v zahraničí, porozprávali nám, ako sa aj my žiaci môžeme  stať súčasťou tejto firmy a čo nás ako možno budúcich animátorov čaká. Nesmela chýbať ani hra na lepšie spoznanie sa medzi sebou.                                                                                                      

             Daráková Viktória 4.D

      Žiaci pozitívne reagovali na túto besedu, dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácii, ktoré ich posunuli ďalej v o svojej profesii a získané rady môžu využiť aj hneď.

      Dostali ponuku nielen pracovných miest v oblasti animácie, ale aj možnosť realizácie animátorského kurzu s certifikátom, ktorý je potrebný, ak sa chcú uplatniť v budúcnosti ako animátori.

      Kto má záujem, nech neváha a nahlási sa v kabinete 211A. Prihlásiť sa môžu aj žiaci z iných odborov.

      Ing. Jana Kočárová

     • Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 18.1. 2023 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku

      Timea Harčaríková /4.  B / sa umiestnila na 1. mieste

      Viktória Štalmachová /2.C / sa umiestnila na 2. mieste.

      Obe žiačky postupujú na krajské kolo do Popradu- srdečne blahoželáme:)

      Mgr. N. Tomanová

      /Diplomy/

     • ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

     • Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k Štedrovečernému stolu.

      Šťastné a veselé Vám praje Spojená škola.

       

     • Vianočný jarmok

     • 21. decembra sa na našej škole konal charitatívny vianočný jarmok. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: prvou bolo najkrajšie vyzdobená trieda, druhou bol najkrajší stánok.

      Žiaci si pre seba a zamestnancov školy pripravili chutné vianočné dobroty a drobnosti, ktoré mali nádych Vianoc.

      Financie, ktoré sa vyzbierali počas dnešného dňa a počas minulého týždňa, kedy na škole prebiehala charitatívna zbierka budú venované detičkám v detskej nemocnici so sídlom v Prešove.

      Škola nie je len o vzdelávaní, ale aj o vychovávaní mladých ľudí k úcte a súdržnosti voči druhým.

      My sme radi, že máme takých skvelých učiteľov a žiakov na našej Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov. Video z jarmoku môžeš vidieť v našom príbehu.

      Najkrajší stánok na vianočnom jarmoku mala trieda II.D (viď. fotogaléria),

      Najkrajšie vyzdobená trieda bola IV.D (viď. príbeh)

      Blahoželáme víťazom.

      Krásne sviatky priatelia

      Vaša Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

      /Fotogaléria/

     • Ekonomická olympiáda

     • Do školských kôl 6. ročníka Ekonomickej olympiády 2022/2023 sa zapojilo neuveriteľných 10 120 stredoškolákov. Medzi nimi boli aj žiaci našej Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov. Po dvoch pandemických rokoch bude v januári a februári 2023 opäť prezenčné krajské kolá, ktoré sa budú konať v jednotlivých krajských mestách. Ďakujeme všetkým účastníkom školského kola a srdečne gratulujeme študentom, ktorí postúpili. Vďaka patrí aj vyučujúcim ktorí sa zapojili so svojimi žiakmi do školského kola Ekonomickej olympiády. Z jednej školy mohli postúpiť iba 3 najúspešnejší žiaci, z našej školy sú to: Tomáš Onderko, Laura Belišová a Richard Porezaný. Do krajského kola im držíme prsty.

     • BOCHNIA – KRAKOW

     • Dňa 16. 12. 2022 sme absolvovali spoznávací jednodňový zájazd Bochnia – Krakow.

      Upršané ráno nám nepokazilo náladu a odhodlaní sme sa vydali na cestu.

      Naša prvá zastávka bola v soľnej bani Bochnia, ktorá je najstaršou baňou na kamennú soľ v Poľsku. Začiatok jej činnosti sa podľa historických prameňbov datuje do r. 1248. Je taktiež zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Previezli sme sa pozemnou banskou železnicou, zoznámili sa s dejinami bane prostredníctvom rôznych multimediálnych vstupov, videli nástroje a prácu v banských komorách. Celé cestovanie históriu sme zavŕšili v krásnej banskej kaplnke, kde sme si urobili spoločnú fotografiu aj so sprievodcom.

      Dážď vystriedali snehové vločky a my sme sa presunuli do Krakowa. Už počas cesty nám p. sprievodkyňa objasnila pohnutú históriu Poľska a jeho panovníkov až po súčasnosť. Popri rieke Visla sme sa dostali na návršie s kráľovským hradom a katedrálou sv. Stanislava – Wawel, kde boli korunovanní mnohí poľskí králi. Krakow bol totiž až do 16. storočia hlavným mestom Poľska. V katedrále je tiež pochovaných 19 poľských kráľov a takisto Lech Kazcynski, bývalý poľský prezident.

      Následne sme sa presunuli na Hlavné námestie Krakowa, ktoré je jedno z najväčších v Európe. Dominantou je Mariánsky kostol, z ktorého veže sa ozýva každú hodinu hlásnik s trúbkou. V strede námesia okrem Sukienickej haly s tržnicou je pomník Adama Mickewicza, najväčšieho poľského romantického básnika, ktorý však paradoxne v Krakowe vraj nikdy nebol. Štvrtáci si pomník mali, podľa odporúčaní p. sprievodkyne., obskákať na jednej nohe, aby sa im vydarila každá skúška.

      V podvečer mal každý možnosť si vychutnať adventnú atmosféru Krakowa, príp. navštíviť Galériu v podzemí Rýnku.

      Čas zbehol veľmi rýchlo a my sme sa s mokrými topánkami, ale krásne unavení vrátili do Prešova.

      Semanová Zuzana