• Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.: 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020

     • Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

      • jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/21 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020,

      • v školskom roku 2020/2021 nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona do odvolania najmä:

      a) výlety a exkurzie,

      b) športové výcviky a školské športové súťaže,

      c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      d) kurzy na ochranu života a zdravia,

      e) kurzy pohybových aktivít v prírode,

      f) saunovanie,

      g) dni otvorených dverí

     • i-Bobor

     • Milí žiaci, máte ešte možnosť do konca mesiaca Októbra prejaviť záujem o informatickú súťaž i-Bobor. Súťaž bude tohto roku prebiehať on-line, tak neváhajte, dokážte svoju kreativitu a iniciatívu. Nahláste sa pani učiteľke Ing. Vrabľovej, ktorá je koordinátorkou danej súťaže.

      mail: vrablova@sospodnikania.sk

      bobor_plagat_2021.pdf

       

     • OZNAM PRE ŽIAKOV BÝVAJÚCICH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

     • Vedenie SOŠ podnikania v Prešove vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v súvislosti s COVID–19 a prijatými opatreniami, oznamuje žiakom bývajúcich v Školskom internáte pri SOŠ podnikaní a ich zákonným zástupcom, aby pozastavili mesačné platby za ŠI. Zmena Vám bude včas oznámená.

      Mgr. Čiernik Michal

      riaditeľ SOŠ podnikania

     • Zrušenie barmanského kurzu

     • Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠSR ohľadom mimoriadneho prerušenia školského vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona od 12.10.2020 sa ruší realizácia barmanského kurzu od 19.10 do 23.10.2020. Barmanský kurz bude realizovaný po ukončení prerušenia školského vyučovania dištančnou formou v náhradnom termíne o ktorom bude informovaný.

    • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR
     • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR

     • V dňoch 5.10. – 8.10.2020 žiaci II.B odboru cestovného ruchu MRCR  absolvovali odbornú prax zameranú na praktické spoznávanie služieb v danom odbore. Žiaci navštívili hotely  Black Stork Golf, Grand hotel Praha, Panorama zamerané na rôzne skupiny klientov a súčasne spoznávali využitie dopravných služieb v našich najnavštevovanejších turistických strediskách - Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské Pleso. Piaty deň praxe, 9.10.2020, navštívili Krajské múzeum v Prešove. Jeho bohatá ponuka z histórie bola príjemným ukončením tejto praxe a prínosom do ďalšieho študijného rozvoja.

      Výpovede žiakov a ich hodnotenie praxe vo Vysokých Tatrách potvrdili, že nestačí len počuť, ale aj vidieť rôzne služby cestovného ruchu od základných po doplnkové, ktoré neskôr, ako budúci podnikatelia, resp.  zamestnanci, určite využijú.

       

             Vedúca odbornej praxe: Ing. Mgr. Anna Miklušová  /text/

             Pedagogický dozor : PaedDr. Valentína Černajová  /foto/

      /Fotogaléria/

     • Oznam bývajúcim žiakov v školskom internáte

     • V súvislosti s opatreniami MŠVVaŠ SR ku COVID-19, nariadením dištančného štúdia na stredných školách a ukončením prevádzok školských internátov do odvolania Vám oznamujeme, že  svoje školské a osobné veci si môžete vyzdvihnúť v dňoch 13. – 14. 10. 2020 (t.j. utorok – stredu) v čase od 8,00 do 12,00 hod.

                      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca úseku VMV a ŠI

     • Dištančná forma vzdelávania

     • Riaditeľ SOŠ podnikania oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 12.10.2020 (pondelok) bude vyučovací proces prebiehať dištančnou formou na základe usmernenia MŠVVaŠ SR.

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/

      Odborná prax žiakov IV.B. a IV.C sa ukončuje a od zajtra 12.10.2020 (pondelok) budú žiaci realizovať dištančnú formu vyučovania.

      Pedagogickí zamestnanci 12.10.2020 v čase od 08:00 do 12:00 hod. si môžu osobne vyzdvihnúť študijné materiály v priestoroch školy (bez zhromažďovania).

      Žiaci školského internátu budú v priebehu zajtrajšieho dňa informovaní na našej stránke za akých podmienok a kedy si budú môcť vyzvihnúť svoje osobné veci z internátu.

     • Barmanský kurz

     • Základný barmanský kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú zdokonaliť v tejto nádhernej práci a taktiež by radi získali certifikát SkBA, platný aj v zahraničí (vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie – IBA)

      Vedúcim lektorom bude lektor Slovenskej barmanskej asociácie (SkBA) Ján Majoroš s platnou licenciou.

       

      Termín konania:           19.-23.10.2020

      Miesto konania:             zelený salónik SOŠ podnikania Prešov

      Cena kurzu:                   100,00 €

      Termín prihlásenia:       do 13.10.2020 u ZRŠ Ing. Bohuša Popíka (osobne, mailom)

       

      Kurz je rozdelený do piatich dní:

      • Prvý deň prebieha prevažne v teoretickej rovine, kde sa preberajú témy z histórie barmanstva, spôsoby prípravy miešaných nápojov, základné tovaroznalectvo- prehľad destilátov, likérov, tichých vín, dezertných vín, sektov a šampanských vín, barmanský inventár , barové sklo a pod.,
      • Ďalšie dni sú určené na praktickú prípravu nápojov, za použitia originálnych surovín, ktoré vždy zabezpečuje odborný lektor SkBA. Študenti si počas praktickej časti vyskúšajú prípravu koktailov. Potrebný inventár a jednotlivé pomôcky taktiež zabezpečuje lektor SkBA,
      • Posledný deň prebieha záverečná skúška z preberaného učiva. 

      Úspešní absolventi kurzu, ktorí vyhoveli požadovaným kritériám získavajú certifikát Slovenskej barmanskej asociácie.

      Jednotlivým záujemcom  odporúčame priniesť si na výuku písacie potreby, alebo notebook.

     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • EXPERT GENIALITY SHOW14. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov SOŠ prebehne 1. decembra 2020 v týchto oblastiach:

      Ø Od Dunaja k Tatrám (slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci),

      Ø Svetobežník (geografia, cestovný ruch),

      Ø Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),

      Ø Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika, reálie),

      Ø Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus),

      Ø Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia).

      PRIHLÁSENIE: potrebné je záväzne sa prihlásiť u školského koordinátora Mgr. Amanovej (kabinet č. 214) do 22. 10. 2020.

      Ako sa súťaží?

      Dve zo 6 tém si vyberiete, keď dostanete všetky testy a uvidíte otázky.

      Odpoviete na 30 otázok z jednej témy a 30 otázok z druhej témy vo vyhradenom čase 60 minút. Pri každej otázke máte na výber štyri možnosti a vy označíte tú, ktorú považujete za správnu.

      O čo sa súťaží?

      Diplomy dostane prvých sto najúspešnejších súťažiacich s titulom EXPERT či TOP EXPERT a vecné ceny prvých desať v každom rebríčku. Ak sa vám nepodarí nič vyhrať za svoje umiestnenie, máte šancu v konečnom žrebovaní získať jazykový pobyt, notebook alebo iné vecné ceny. Všetky informácie nájdete na www.sutazexpert.sk

      POSLANIE SÚŤAŽE

      - umožniť žiakom súťažnou formou prezentovať a porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl vo svojej kategórii, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie,

      - vzbudiť u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, rozvíjať ich všeobecné znalosti z rôznych oblastí života a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu.

     • Biela pastelka

     • Dňa 18.septembra 2020, sa po celom Slovensku konala verejná zbierka Biela pastelka. Do tejto aktivity Únie nevidiacich a slabozrakých sa zapojila aj naša škola. Žiaci II.A triedy vyzbierali v uliciach Prešova krásnu sumu: 494,33 €. Touto cestou im ďakujeme a sme radi, že sme pomohli tým, ktorí našu pomoc potrebujú.

      Poďakovanie formou Ďakovného listu zaslala škole aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – krajské stredisko v Prešove (viď príloha).

      Ing. Marta Drabová

      Ďakovný_list

     • Červené stužky

     • Milé žiačky, milí žiaci,

      ponúkame vám príležitosť zúčastniť sa grafickej súťaže Červené stužky vyhlásenej MŠVVaŠ SR, Kanceláriou WHO na Slovensku, mestom Žilina, OÚ odb. Školstva v Žiline a Gymnáziom sv. Františka v Žiline

      a možnosť zabojovať o hodnotné ceny (1.miesto: cena v hodnote 50,- eur, 2.miesto: cena v hodnote 40,- eur a 3.miesto: cena v hodnote 30,- eur).

      Ako na to? Vyhraj 1.- 3.miesto v školskom kole Červených stužiek vlastným výtvarným návrhom LOGA pre túto súťaž na tému boj proti AIDS.

      PROPOZÍCIE:

      technika : maľba, kresba, grafika, koláž, kombinované techniky,

      formát výtvarného diela: A5 – A6,

      označenie prác na zadnej strane: meno a priezvisko, škola, vysvetlenie koncepcie diela,

      uzávierka (do kedy môžete práce odovzdávať): 24.10.2020,

      termín školského kola: 27.10.2020,

      kontaktné miesto: kabinet 509 na 5.poschodí,

      porota školského kola: Mgr.M.Leláková, Mgr.R.Mravec, Mgr.Bc.I.Šoltýsová, Mgr.M.Čiernik,

      koordinátor šk. kola (komu odovzdať práce): Mgr.Martina Leláková.

      Práce autorov zapojených do súťaže budú súčasťou výstavy 1.12.2020 v Žiline. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo práce neposielať späť autorom po ukončení súťaže.

      Ak máš hlavu plnú nápadov, chuť niečo dokázať a zdieľať svoju šikovnosť, NEVÁHAJ – tvor, súťaž a vyhraj :) !

      Mgr. Martina Leláková

     • Voľby do Rady školy

     • Dňa 28.09.2020 sa konalo druhé kolo volieb do Rady školy zo strany rodičov. Na základe výsledkov boli zvolení rodičia do Rady školy, a to pán Henrich Knuth, pán Ján Onofrej a pán Mgr. Rastislav Zima.

     • Voľby do Rady školy v kategórii zástupca rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 28.9.2020 v čase od 7,00 do 12,00 hod. prebehnú vo vestibule SOŠ podnikania opakované voľby do Rady školy v kategórii zástupcov rodičov a zákonných zástupcov žiakov, nakoľko pri prvom termíne nebola prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov pri opakovaných voľbách nie je. Kandidujú spolu 4 rodičia, pričom zvoliť si môžete maximálne 3 svojich zástupcov v Rade školy.

      Budeme radi, ak sa hlasovania zúčastníte a vyberiete si svojich zástupcov do Rady školy.

     • Festival Prešov číta rád opäť aj na našej škole

     • Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava aj v týchto neľahkých časoch opätovne uskutočnila festival Prešov číta rád. Naša škola sa rozhodla aj tento rok do tohto festivalu zapojiť a našich žiakov počas dvoch dní navštívili dvaja knižní hostia festivalu spolu s pracovníčkami krajskej knižnice.

      Vo štvrtok 24.9.2020 pred žiakov druhých ročníkov predstúpila prešovská spisovateľka Ivana Ondriová, ktorá sama hovorí: „Písanie milujem a neviem si bez neho predstaviť jediný deň. Verím, že ma tá chuť vymýšľať vlastné príbehy nikdy neopustí.“ Jej románové príbehy prinášajú zmes romantiky, lásky, vášne, tajomna, psychológie, napätia, drámy i zábavy, jednoducho všetkého, čo patrí k dobrému oddychovému čítaniu. To všetko bolo vidieť v jej zaujímavom rozprávaní nielen o jej tvorbe, ale aj živote a inšpirácii.

      V piatok 25.9.2020 nás navštívila košická spisovateľka Štefánia Opremčáková, ktorá  vyštudovala sociálne právo a je okrem iného aj autorkou azylového domu pre bezdomovcov a sociálnej kliniky pre týrané matky s deťmi. S písaním začala už na gymnáziu a za svoju prvú knihu si vyslúžila trojku z chovania. Má za sebou veľmi pozoruhodný život a žiakom prvých ročníkov mala čo povedať nielen o písaní, knihách, ale aj živote. Ako sama hovorí: „Nikdy som nemala ambície napísať knihu. To, čo som zažila, ma však nakoplo, aby som to povedala aj iným a týmto príbehom zároveň zatriasla ľuďmi.“

      V mene našich žiakov ďakujeme Krajskej knižnici P.O.Hviezdoslava, že sme mohli byť súčasťou festivalu Prešov číta rád a že naše hostky podali žiakom zaujímavé životné príbehy, inšpirovali ich byť tvorivými, nebáť sa ukázať svetu svoj talent.

      /Fotogaléria/

     • Voľby do ŽŠR

     • Vo štvrtok, 24. 09. 2020 sa na našej škole konali voľby do žiackej školskej rady. Do týchto volieb, boli zapojení všetci žiaci školy, ktorí si spomedzi 14 kandidátov mohli vybrať 11 zástupcov. Celoškolských volieb sa celkovo zúčastnilo 186 žiakov našej školy.

       POČET PLATNÝCH HLASOV: 183

      POČET NEPLATNÝCH HLASOV: 3

      SPOLU: 186

      Voľby prebiehali pod dohľadom 2 volebných komisií. Následne centrálna volebná komisia skontrolovala počty platných a neplatných lístkov za každý ročník a potvrdila správnosť sčítania pracovných volebných komisií za jednotlivé ročníky.

      Výsledky volieb do žiackej školskej rady:

      1. Lívia Lengerová

      2. Jakub Trebuňák

      3. Rebeka Hodošiová

      4. Klaudia Brabcová

      5. Patrícia Haboráková

      6. Anna Jurkovičová

      7. Simona Dziaková

      8. Eva Hudáková

      9. Lucia Šoltisová

      10. Anna Danková

      11. Viktória Iľková

      12. Sabina Balintová

      Koordinátor ŽŠR – Mgr. Veronika Stoláriková

      V žiackej školskej rade v školskom roku 2020/2021 bude pracovať a spolupracovať 11 členov – podľa počtu získaných hlasov, dvanásty člen sa stáva náhradníkom.

      Na 1. zasadnutí novozvolenej ŽŠR si noví členovia v tajnom hlasovaní zvolili predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady. Predsedom ŽŠR sa stala Lívia Lengerová zo IV.C, podpredsedom ŽŠR – Eva Hudáková z II.A.

     • Grafická súťaž pre mladých

     • Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo tento rok grafickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020. Termín uzávierky súťaže je už budúci týždeň.

      Téma grafickej súťaže:  Vedci – superhrdinovia dnešných dní

      Kategórie súťaže:        1. Študenti stredných škôl                 2. Študenti vysokých škôl a doktorandi                                

      Uzávierka súťaže:                2. 10. 2020

      Informácie k súťaži, štatút, pravidlá, plagát, formulár sú zverejnené na adrese:

      https://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/graficka-sutaz.html?page_id=1586

      V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich grafických návrhov prezentovať pozitívny dopad vedeckých výskumov na ľudstvo.

      Prosím, informujte o tejto súťaži pedagógov Vašej školy, študentov a doktorandov. Ak máte otázky k tejto súťaži, napíšte na mail: ncpvat@cvtisr.sk

      S pozdravom

      Za kolektív NCP VaT

      Mgr. Agáta Fisterová

     • ZELENÝ SVET 2020

     • Milí priaznivci a nadšenci Zeleného sveta,

      radi by sme Vám pripomenuli  25. ročník súťaže umeleckej tvorivosti deti a mládeže ZELENÝ SVET 2020.

      Téma 2020: Je to v mojich rukách

      Prostredníctvom tejto témy vyzývame mladých ľudí a prvýkrát aj ich pedagógov, aby sa zamysleli nad aktuálnymi enviroproblémami a ich riešenim a následne svojou tvorbou vyjadrili osobný postoj k tejto téme.           

      Termín uzávierky súťaže je 11 novembra 2020. Viac informácií o podmienkach súťaže sa dozviete na: Zeleny svetPropozície súťaže si môžete pozrieť TU a novú kategóriu pre učiteľov TU

      Tešíme sa na práce vašich žiakov!

      MSc. Jana RajnohováŠpecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie / Environmental education and training specialist

      SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKYOdbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

      DIRECTORATE OF ENVIRONMENTAL SCIENCESDepartment of Environmental Education and Training

      Tajovského 28975 90 Banská BystricaSLOVAKIA

       Tel.: +421 48 43 74 196www.sazp.sk

      /Plagáty/

     • Európsky deň jazykov

     • Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, 24 úradnými jazykmi EÚ, približne 60 regionálnymi/menšinovými jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta. Európsky deň jazykov bol vyhlásený Európskou komisiou a Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – v Európskom roku jazykov – a odvtedy si ho pripomíname každoročne.

      Pre našich žiakov sme pripravili tento rok rozhlasové vysielanie a aktivity zamerané na možnosti využitia znalosti cudzích jazykov nielen na študijné a odborné potreby, ale predovšetkým za účelom zábavy a vzájomnej výmeny skúseností. Vo fotogalérii si môžete pozrieť aktivity študentov počas vyučovania.

      Rodičia, podporujme spoločne celoživotné jazykové vzdelávanie našich detí  😊

      Učitelia anglického, nemeckého a ruského jazyka SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove

      /Plagát/

      /Fotogaléria_AJ/

      /Fotogaléria_NJ/