• Súťaž I-bobor

     • V mesiaci November v týždni od 8.11. do 12.11.2021 sa uskutočnila celoslovenská informatická súťaž I-bobor. V kategórii Juniori súťažilo 10 500 súťažiacich, v kategórii Seniori súťažilo 5516 súťažiacich.

      Za našu školu súťažilo 43 žiakov:

      v kategórii: Junior - 29 žiakov a v kategórii Senior: - 14 žiakov

      Najúspešnejší žiaci:

      1. Denis Šoltis – II.A-p – úspešný riešiteľ
      2. Lucia Tkáčová – II.A-p– úspešný riešiteľ
      3. Vojtech Pavlík – I.B - o– úspešný riešiteľ

      Blahoželáme vyššie menovaným  žiakom, a všetkým zúčastneným žiakom Ďakujeme, že si vyskúšali náročné informatické úlohy.

      Koordinátor súťaže: Ing. Danka Vrabľová

     • Dištančné vyučovanie v I.A-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede I.A-p od 16.11.2021 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín. 

      Ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

      Žiadame žiakov spomínanej triedy I.A-p o pretestovanie formou PCR testu. Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a žiak nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch (t.j. 23.11.2021 - utorok).

     • Dištančné vyučovanie v IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p, III.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triedach IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p, III.B-p od 15.11.2021 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín. 

      Ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

      Žiadame žiakov spomínaných tried IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p, III.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a žiak nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch (t.j. 22.11.2021 - pondelok).

     • ONLINE: FAD OPEN 2021

     • Pre všetkých záujemcov o štúdium na našej fakulte sme pripravili sériu krátkych prednášok s pedagógmi a študentmi. V nich zistíš, čomu sa venujú počas štúdia, ako sa pripravovali na talentové skúšky a samozrejme radi odpovedia na všetky tvoje otázky. Pripoj sa už štvrtok 18. novembra od 18:00 hod. prostredníctvom živého YOUTUBE vysielania. Otázky nám môžeš posielať prostredníctvom SLIDO. Kompletný program k podujatiu nájdeš TU.

     • Dištančné vyučovanie v II.A-o, II.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triedach II.A-o a II.B-o od 11.11.2021 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín. 

      Ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

      Žiadame žiakov spomínaných tried II.A-o a II.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a žiak nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch (t.j. 18.11.2021). 

     • Informácia pre žiakov z 5.11.2021

     • Na základe momentálnej situácie s pandémiou COVID-19 a po operatívnej porade stanovuje vedenie školy v termíne od 8.11.2021 vyučovací proces prezenčnou formou (klasicky) pre všetky triedy školy. Nástup žiakov na školský internát bude v štandardnom režime, t,j.: 7.11.2021 od 17,00 hod. Žiaci, ktorí ešte nemajú výsledky testov ostávajú doma v karanténe a informujú o tom svojho triedneho učiteľa.

      Žiaci po príchode do školy sú povinní odovzdať nasledujúce tlačivo (v prípade neplnoletosti tieto tlačiva vyplnia zákonní zástupcovia):

      - písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.docx (všetci žiaci)

      - oznámenie_o_výnimke_z_karantény.docx (žiaci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v období 7 dní a sú v režime OTP)

      Vedenie školy odporúča žiakom absolvovanie AG samotestov pred príchodom do školy.

     • Informácia pre žiakov

     • Na základe momentálnej situácie s pandémiou COVID-19 a po konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove stanovujeme vyučovací proces v termíne od 2.11.2021 do 5.11.2021 nasledovne:

      - Triedy I.B-o, II.A-o, III.A-o budú realizovať vyučovací proces prezenčnou formou v škole podľa stanoveného rozvrhu,

      -  Triedy I.A-o, I.A-p, I.B-p, II.A-p, II.B-o, II.B-p, III.A-p, III.B-o, III.B-p, IV.A-o, IV.A-p, IV.B-o, IV.B-p, IV.C-p budú realizovať vyučovací proces dištančnou formou z domu podľa stanoveného rozvrhu (povinnosť byť na hodine na základe kontroly dochádzky zo strany vyučujúcich),

      -  Vedenie školy dôrazne odporúča žiakom, aby sa išli okamžite otestovať bezplatne PCR testom (meno pozitívneho spolužiaka a dátum jeho testovania Vám pošle triedny učiteľ mailom),

      -  Pre žiakov Spojenej školy (okrem tried s prezenčnou formou) nebude fungovať školský internát,

      -  Výdaj obeda pre žiakov s prezenčnou formou bude 12,05-12,30 hod.,

      -  Všetci žiaci, ktorí budú v škole na prezenčnej formy vyučovania musia ráno pri príchode do školy odovzdať na mieste 1.kontaktu vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiaci školského internátu v pondelok pri príchode,

      -  Vedenie školy odporúča žiakom absolvovanie AG samotestov pred príchodom do školy.

      https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy je už niekoľko rokov úspešne realizovaný aj na našej škole. Hand made výroba záložiek na každoročne inú tému ponúka ukážky praktických výtvarných zručnosti žiakov a ich vedomostí o zadanej téme. Prostredníctvom výmeny záložiek medzi žiakmi partnerských škôl sa prezentuje ich mimoškolská činnosť, estetické stvárnenie a osobný pohľad na kultúrne fenomény. Projekt sprostredkúva vzájomné kultúrno-estetické obohatenie a vzájomné spoznávanie sa škôl na Slovensku.

      Aktuálnou témou projektu boli B.S.Timrava a P.O.Hviezdoslav. Našou partnerskou školou v tomto školskom roku bola Pink Harmony – Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene. Dnes sme boli obdarovaní záložkami vytvorenými žiakmi tejto školy. Ich výtvarné diela potešili tvorcov záložiek na našej škole a budú sprevádzať ich putovanie krajinou poznatkov a zábavy, fantázie i faktov. Partnerskej škole posielame ďakovný list. Za koordináciu ďakujeme p. učiteľovi Mgr. J. Benkovi, PhD. .

      Mgr. Martina Leláková

     • Halloween v škole🎃👻

     • Žiacka školská rada pod záštitou vedenia školy zorganizovala dňa 26.10.2021 nádherné podujatie plné mystickosti a výziev s názvom Halloween v škole.

      Členovia Žiackej školskej rady vyzdobili vestibul školy, v ktorom ráno vítali prichádzajúcich žiakov a učiteľov. Pripravili si pre nich rôzne výzvy a súťaže, za splnenie ktorých si zaslúžili sladké odmeny – halloweenske donuty, krvičkové nápoje, pukance, tekvičkové lízanky, atď. Tí menej úspešní odišli s miernym trestom – s radou do života. Taktiež sme si pripravili zopár masiek a halloweenskych make-up artistov, pre tých, ktorí si zabudli nasadiť masku už doma.

      Žiaci mohli pokračovať v súťažiach aj počas prestávok. Zahrali si piškvorky, floorball, odmenu alebo trest, atď... Vzhľadom k tomu, že sa nám minuli všetky odmeny, môžeme s radosťou vyhlásiť, že záujem o toto podujatie bol obrovský a veríme, že si to všetci žiaci a učitelia užili naplno. Tešíme sa takto o rok!

      Happy Halloween by your ZSR team! 💜🗝️

     • Súťaž o najkrajšiu halloweensku masku!🎃

     • Súťaž o najkrajšiu halloweensku masku!🎃

      Pri príležitosti dnešného podujatia „Halloween v škole“, Žiacka školská rada v spolupráci s vedením školy vyhlásila „Súťaž o najkrajšiu halloweensku masku“. Do súťaže sa zaregistrovalo 16 žiakov. Štvorčlenná porota na čele s predsedom poroty riaditeľom školy Mgr. Michalom Čiernikom, vyhodnotila a ocenila tri najkrajšie kostýmy:

      3. miesto – Sidónia Karabinošová, III.B-p trieda – sériový vrah 🔪💀

      2. miesto – Barbora Baranová, IV.A-p trieda – Cruella 💃🗝️

      1. miesto – NAJKRAJŠIA HALLOWEENSKA MASKA – Katarína Kakarová, III.B-p trieda – Mŕtve dievča so zašitými ústami 👻👄

      Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, podporu a námahu, ktorú vynaložili, aby sa mohli zapojiť. Taktiež by sme sa chceli poďakovať ctenej porote za jej odborný názor a čas, ktorý nám venovala. 💜

     • Dištančné vyučovanie v II.A-p a II.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu bude prebiehať vyučovanie v II.A-p triede (študijný odbor ekonomické lýceum a škola podnikania) a v II.B-p triede (manažment regionálneho CR) dištančnou formou od 26.10.2021.

      Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

      Prosíme žiakov spomínaných tried II.A-p a II.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a žiak alebo zamestnanec nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

      U žiakov, ktorí sú plne zaočkovaní resp. uplatňujú si potvrdenie o výnimke z karantény bude realizovaný vyučovací proces štandardnou prezenčnou formou.

     • StudyFest 2021 – online veľtrh zahraničných vysokých škôl

     • StudyFest 2021 – online veľtrh zahraničných vysokých škôl aj tento rok bude veľtrh StudyFest prebiehať online. StudyFest 2021 bude prebiehať 17. novembra od 10:00 do 15:00 hod. Záujemcovia o štúdium sa budú môcť zúčastniť veľtrhu z domu, navštevovať virtuálne stánky a porozprávať sa priamo so zástupcami jednotlivých univerzít, vypočuť si ich prezentácie, stiahnuť si katalógy a iné informačné materiály. Vstup na veľtrh bude, samozrejme, ako vždy bezplatný. Informácie o veľtrhu nájdete tu: https://www.studyfest.sk/ Študenti sa už môžu registrovať tu: https://www.studyfest.sk/volna-vstupenka

     • Zmena podmienok v školskej jedálni

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje dôležitú informáciu. Dňa 23.10.2021 (sobota) vedeniu školy bolo oznámené, že jeden zamestnanec kuchyne má pozitívny výsledok PCR testu. Z tohto dôvodu s okamžitou platnosťou museli všetci zamestnanci kuchyne ísť do karantény a vykonať všetky úkony v súlade so školským covid semaforom a aktuálnou vyhláškou ÚVZSR.

      Ihneď po tejto informácií boli kontaktovaní prípadní externí dodávatelia. Podarilo sa nám s nimi dohodnúť, aby nám pomohli v tejto situácii.  Následne boli rozhodnuté tieto postupové kroky:

      Pondelok (25.10.2021):

      1. výdaj obedov bude prebiehať  štandardným spôsobom so začiatkom od 12:00 hod. do 15:00 hod. ,
      2. obedy sa budú vydávať rovnakým spôsobom ako za normálnych okolnosti, čiže čipnutie a následný príjem obedu,
      3. večera- bude podávaná o 17:30 hod. krabičkovým spôsobom v jedálni školy bez čipovania.

      Utorok (26.10.2021):- len žiaci školského internátu

      1. raňajky - výdaj raňajok  pre žiakov ŠI v štandardnom čase, a to od 6:45 hod.
      2. obed - len pre žiakov školského internátu v čase od 12:00 -13:00 a v čase od 13:30 – 14:30
      3. večera: od 17:30 hod.

      Streda (27.10.2021):- len žiaci školského internátu

      1. raňajky - výdaj raňajok  pre žiakov ŠI v štandardnom čase, a to od 6:45 hod.
      2. obed-   len pre žiakov školského internátu v čase od 12:00 -13:00 a v čase od 13:30 – 14:30

      Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že v utorok a stredu bude strava zabezpečená len pre žiakov školského internátu, aby sa zachoval plynulý chod prevádzky školského internátu, nakoľko máme žiakov ubytovaných aj z iných škôl (13 škôl). 

      Z tohto dôvodu pristúpime k úprave vyučovacieho procesu len v utorok a stredu formou skrátených 30 min. vyučovacích hodín. Zamestnancom školy, ktorým vznikne nárok na stravu podľa § 152 Zákonníka práce ods.2 bude samozrejme vyhovené v súlade so spomínaným zákonom.

     • OKTÓBER RACE

     • Ani v tejto neľahkej dobe (hoci s obmedzeniami)  nezabúdame na šport!  

      Počas celého týždňa  prebiehala na hodinách Telesnej a športovej výchovy pohybová súťaž s názvom OKTÓBER RACE, ktorá preverila základné pohybové zručnosti žiakov. Cieľom bolo absolvovať prekážkovú trať v čo najkratšom čase a technicky správne. Najúspešnejší žiaci získali pekné ceny.  

      Kategória – dievčatá.  

      1.miesto = Poláčková Alexandra (0:52,83) 4.B-o  

      2.miesto =Timea Timková (0:53,31) 4.A-o 

      3.miesto =Sofia Štefaníková (0:54,23) 4.B-p 

      Kategória – chlapci.  

      1.miesto = Mojčák Kamil (0:43,56) 2.A-o 

      2.miesto =Tomčišák Adam (0:44,36) 4.B-o 

      3.miesto = Šoltis Denis (0:44,66) 2.A-p 

      Najúspešnejšími žiakom a žiačkam srdečne gratulujeme !   Športu zdar! 

     • Investovanie a kam po skočení strednej školy

     • Vo štvrtok, 21.10.2021, žiaci štvrtých ročníkov Org. zložky strednej odbornej školy podnikania sa zúčastnili besedy na tému Investovanie a kam po skočení strednej školy. Beseda bola so zástupcom spoločnosti finančnej skupiny Prosight.

      Žiaci sa mohli detailnejšie dozvedieť o 2. pilieri dôchodkového sporenia, v čom sú jeho výhody pre mladých a o investovaní do fondov. Kladenými otázkami sa mohli dozvedieť ešte ďalšie informácie, ktoré ich zaujímali.

      Organizačne besedu zabezpečila: Ing. Mgr. Anna Miklušová, učiteľ odborných ekonomických predmetov 

     • Beseda s licencovaným lektorom Jánom Majorošom, členom SkBA a informácia o plánovanom barmanskom kurze na našej škole

     •      Dňa 19.10.2021 sa žiaci našej školy z  odboru manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej besedy o barmanskom kurze s licencovaným lektorom Jánom Majorošom, členom Slovenskej barmanskej asociácie.

           Dozvedeli sa zaujímavosti o úlohe barmana, jeho funkcii v hotelových zariadeniach a všeobecných požiadavkách na profesiu barmana. Dozvedeli sa viac o nápojoch a celkovej práci barmana, ktorá je v dnešnom svete veľmi žiadaná ako aj platená. 

           Žiaci mali možnosť okrem počúvania cenných a zaujímavo podaných informácii aj aktívne sa zapojiť  do besedy a tak získať zaujímavé ceny. Získali dôležité informácie potrebné nielen pre túto profesiu, ale celkovo aj pre úspešný život.

           Pán Majoroš informoval o barmanskom kurze, jeho priebehu, cene, kritériách pre absolvovanie záverečnej skúšky a získanie certifikátu, ktorý je platný na Slovensku, ale aj v zahraničí, vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie - IBA.

           Na našej škole plánujeme tento barmanský kurz zrealizovať začiatkom februára 2022.  Záujemcovia o kurz – je potrebné sa nahlásiť u  Ing. Kočárovej, kabinet 211 A.

      Poplatok za kurz je 100 €.  Pre záujemcov, ktorí nie sú žiakmi našej školy je poplatok 120 €.

       

      Ďakujeme triedam I.B-p, II.B-p a III.B-p za aktívnu účasť na besede

      a tešíme sa na vás na barmanskom kurze.

      Ing. Kočárová Jana

     • Halloween

     • Žiacka školská rada organizuje podujatie "Halloween v škole", a to dňa 26.10.2021. Radi vás všetkých, žiakov aj učiteľov, privítame na vyučovaní v nejakom halloweenskom kostýme, v crazy make-upe, či s uleteným účesom, aby sme si spoločne užili pravú strašidelnú a bláznivú atmošku! Zároveň pre vás máme pripravené rôzne výzvy a súťaže v duchu ODMENA alebo TREST! 

      Pri tej príležitosti už teraz vyhlasujeme Súťaž o najkrajšiu halloweensku masku!!! Do súťaže sa MUSÍTE zaregistrovať najneskôr do 24.10.2021 do 12:00 hod. prostredníctvom nasledovného formulára - https://forms.office.com/r/Fn7xaHncst, ktorý nájdete aj na IG žiackej školskej rady @zsr_poa. Spomedzi registrovaných vyberie odborná porota troch výhercov. Hrá sa o veľa! Hrá sa aj o priepustky! 

      Na všetkých sa už veľmi tešíme a veríme, že nepremárnite príležitosť užiť si vyučovanie aj trochu inak… zábavne? inkognito? medzi strigami či strašidlami? zombie ako vyučujúci? prečo nie? V ten deň je všetko možné a je to len vo vašich rukách! 

      Plagát.png

     • Fotografická súťaž "MOJOU OPTIKOU"

     • Milí  študenti,  dievčatá  a chlapci, ponúkame  vám  možnosť  prezentácie  vlastného objavovania  krás  okolo  nás  prostredníctvom  optiky vášho fotoaparátu alebo vašich  mobilných telefónov. Ak radi fotíte, podeľte  sa  o svoje vnímanie  jedinečnosti, ktorá  nás  obklopuje – zapojte sa do fotografickej súťaže :

      . termín prihlasovania sa do súťaže  :  8.10.2021 – 8.11.2021

      . termín uzávierky :  8.11.2021

      . vyhodnotenie súťaže :  16. - 18.11.2021

      . kategórie 1. portrét

                         2. krajina (príroda, architektúra)

                         3. detail

      . formát    bez obmedzení

      . vyhotovenie fotografie  bez úprav  (fotografie neupravené fotoshopom),

      v neobmedzenom počte, len vlastné fotografie.

      Svoje súťažné príspevky posielajte na mailovú adresu organizátorov – pani  Mgr. Martiny Lelákovej a pani Ing. Janky Kočárovej :  kocarova@sospodnikania.sk , lelakova@sospodnikania.sk , prípadne odovzdajte osobne na USB v kabinete 522 na 5.poschodí p. Mgr.M.Lelákovej alebo na 2.poschodí v kabinete p. Ing.J.Kočárovej.

      Súťažné fotografie budú  zverejnené aj na školskom webe, FB a Instagrame, kde sa bude môcť  do hlasovania o najlepšiu fotografiu zapojiť aj široká verejnosť.

      Na víťazov  jednotlivých kategórii, víťaza internetového hlasovania a absolútneho víťaza  čakajú hodnotné  vecné  ceny.

                                                        Neváhajte a zapojte sa! 

       

                                                                                                   Mgr. Martina  Leláková