• ČITATEĽSKÝ KÚTIK - BOOK´S BOX

     • Mesiac marec - mesiac knihy, sme si spestrili inštaláciou čitateľského kútika na medziposchodí (medzi druhým a tretím poschodím). Set  vankúšov na sedenie a zopár kníh i časopisov pripravili žiaci IV.A-p spolu s učiteľmi jazykov na spríjemnenie času stráveného  na chodbe počas dlhších prestávok.

      Kniha  je najlepším  priateľom človeka. Prináša zábavu, otvára brány do ríše fantázie, rozširuje obzory poznania, pohládza dušu. Vie rozplakať i rozosmiať. Je tu a čaká, kým po nej siahneme. Siahnime teda po knihe, putujme svetom faktov i zábavy! Ak nás rozvrh hodín, kamaráti alebo iné okolnosti privedú k BOOK´S BOX-u, berme si z neho vankúše a tlačoviny, usaďme sa, vstúpme do sveta poznatkov či zábavy a správajme sa k našim najlepším priateľom priateľsky. Siahajme po nich, čítajme ich a  potom vráťme na miesto. Sme  predsa  kultivovaní  mladí  ľudia, nech je to teda vidieť aj pri využívaní  čitateľského  kútika. Za pochopenie  vám  ďakujú  autori  inštalácie – pedagogickí zamestnanci a spolužiaci zo IV.A-p, ktorí  vám  prajú  príjemné  putovanie  svetom zábavy a poznávania, svetom vizuálneho  a  verbálneho  umenia.

                  Mgr. Martina Leláková

     • X. ročník "NÁPAD PREDÁVA 2022"

     • Deň 24. marec 2022, bol výnimočným dňom pre našu školu – Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov. Práve v tento deň sa uskutočnil už X. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA 2022“. Na úvod nás privítali naši moderátori, a to Klaudia Brabcová a Nikolas Feňuš.

      Celoškolskú súťaž Nápad predáva 2022 slávnostne otvoril pán riaditeľ Mgr. Michal Čiernik. Počas celoškolskej súťaže navštívili našu školu ďalší hostia, a to Mgr. Ing. Michaela Molnárová, riaditeľka cestovnej kancelárie MB, predseda rodičovskej rady p. Henrich Knuth.

      Cieľom X. ročníka celoškolskej súťaže „Nápad predáva 2022“ bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Prvý krát sme túto súťaž organizovali ako Spojená škola, do súťaže sa zapojili aj žiaci z organizačnej zložky Obchodná akadémia.

      Do súťaže sa zapojilo 21 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu pripraviť si prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzích jazykoch. Jednotlivé tímy získavali svojim nápadom, vystupovaním aj šeky od žiakov, učiteľov a porotcov. Práve porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie firmy. Porotu tvorili vedenie školy, učitelia a zástupcovia žiakov.

      Súťaž podporili aj naši sponzori: Šarišská galéria v Prešove, Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Slovenské technické múzeum Košice, Generali Poisťovňa, a.s., pobočka Prešov - Ing. Peter Hrabovský, LIBRETA, s.r.o. Prešov – Jozef Dzuričko, UNIQA poisťovňa, a.s. pobočka Prešov, LEAR Corporation Seating SK, s.r.o. Prešov, AX DATA, s.r.o. Prešov – Ladislav Ondko, DATART, pobočka Prešov, Združenie rodičov a priateľov Spojenej Školy, Masarykova 24, Prešov, Občianske združenie Mladý tvorca Prešov.

      Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdal pán riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik, Mgr. Ing. Michaela Molnárová a p. Henrich Knuth.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom XI. ročníku „Nápad predáva “ v roku 2023.

      Výsledky súťaže v tabuľke: Vysledkova_listina_NP_2022.pdf

     • Švédsko mojimi očami

     • Dňa 10.marca 2022 sa na našej škole v rámci predmetu geografia uskutočnila beseda pod názvom „Švédsko mojimi očami“. Zúčastnili sa jej žiaci I.B p  a III.B p triedy  odboru  manažment regionálneho cestovného ruchu. Pod vedením PaedDr. Valentíny Černajovej besedu pripravil žiak Jakub Miháľ z III.B p, ktorý má individuálny študijný plán a ktorý už tretí rok pôsobí vo Švédsku. Zo začiatku pôsobil v meste Kiruna, za polárnym kruhom, teraz v meste Lulea, pri Botnickom zálive.

       Pripravil si veľmi pútavú prezentáciu s  fotografiami a videami, ktoré sám nafotil a nahral. My, obyvatelia Strednej Európy, by sme určite chceli na vlastnej koži zažiť polárny deň, polárnu noc, ktoré tam trvajú takmer pol roka, či vidieť nádhernú polárnu žiaru...To sa podarilo Jakubovi.

      O tom, že na besede všetkých zaujal a poskytol veľa nových informácií svedčia aj slová Ley Javolkovej z I.B p, ktorá napísala:

      „ Povedal nám o tom, ako sa tam žije, akí sú tam ľudia a hovoril  najmä o jeho skúsenostiach a zážitkoch. Veľmi sa mu tam páčilo a rozhodne sa tam chce vrátiť. Je to jedinečná krajina s nádhernou prírodou a milými ľuďmi. Jednou z dôležitých vecí je, aby sme ovládali jazyky či už anglický, ruský alebo nemecký. Hlavne, aby sme sa vedeli dorozumieť a spoznávať nové kúty sveta a ich tradície. V mojom prípade, po prezentácii som nemala slov a rozhodne Švédsko v blízkej budúcnosti pôjdem navštíviť.“

     • Nápad predáva 2022 (24.3.2022)

     • Dňa 24.3.2022 o 09,00 hod. sa na Spojenej škole, Masarykova 24, 080 01 Prešov uskutoční X. ročník celoškolskej súťaže "Nápad predáva 2022". Cieľom tejto súťaže je podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak alebo tím z jednotlivých tried. Žiaci majú za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Prihlasovanie sa do súťaže je možné do 22.3.2022. Zároveň si dovoľujeme touto cestou pozvať rodičov a zákonných zástupcov ako hostí na túto výnimočnú celoškolskú súťaž.

      Súťažné kategórie:

      • Mladý podnikateľ roka

      • Najpútavejšia reklama

      • Najlepší predajca (prezentácia)

      • Najlepšia prezentácia v cudzom jazyku

      • Cena investorov

      • Najlepší EKO - nápad

     • Barmanský kurz

     • V týždni od 7.2.2022 do 11.2.2022 sa na našej škole zrealizoval barmanský kurz pod vedením licencovaného barmana Jána Majoroša – barmana roka 2019.

      Do tohto kurzu sa zapojilo spolu 6 žiakov: Tamara Aronová 3.B-p, Viktória Daráková 3.B-p, Sidónia Karabinošová 3.B-p, Tamara Lopuchovská 1.A-p a Adrián Bukovský a Kristína Gvozdiaková z iných škôl.

      Barmanský kurz trval 5 dní v rozsahu 7 hodín denne. Prvý deň bol o teoretických vedomostiach, ďalšie dní pokračovali praktickými ukážkami a ochutnávkami miešaných alkoholických a nealkoholických nápojov. Kurz vyvrcholil v piatok štátnou skúškou. Všetci sme úspešne vykonali praktickú aj teoretickú časť skúšky a obdržali sme certifikát Základného barmana.

      Svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti  sme si mohli otestovať hneď nasledujúci pondelok 14.2.2022 v rámci Valentínskej akcie. Pripravili sme si Nápoj lásky Pink Panter, ktorý sme ponúkali učiteľom a žiakom prichádzajúcim do školy.

      Naše dojmy:

       „Som veľmi spokojná, na barmanskom kurze sa mi páčilo miešanie a ochutnávanie nápojov. Mohli sme si vyskúšať svoje zručnosti,  bola tam zábava a našli sme si nové priateľstvá. Pán barman bol veľmi vtipný a dal nám dobré rady do života.“

      „Otvorili sa mi nové možnosti, čo by som mohla robiť po škole, získala som nové poznatky, o ktorých som nevedela, celkovo sa mi veľmi páčilo a teším sa na nový level.“

      Kurz mi otvoril nový svet možností, odporúčam každému, kto nevie, čo by v budúcnosti rád robil, pretože vďaka kurzu sme sa celkovo aj posunuli vedomostne ďalej.“

      Tešíme sa na ďalší level a tiež vás chceme povzbudiť k prihláseniu sa na tento kurz. Neoľutujete.

      Tamara Aronová,  Sidónia Karabinošová, Viktória Daráková 3.B-p

       

     • MAGIC OF BUSINESS

     • V stredu 2. 3. 2022 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili diskusného fóra - Magic of Business. Realizačný tím z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave im formou krátkych interaktívnych odborných prednášok a následnej diskusie priblížil problematiku týkajúcu sa marketingu, medzinárodného obchodu a cestovného ruchu a možnostiach ich štúdia. Dozvedeli sa zaujímavé informácie na základe konkrétnych príkladov z praxe a bežného života.

      Ing. Mária Onderková výchovná poradkyňa

     • IMPULZ - školský časopis

     • Milí študenti, učitelia a zamestnanci školy,

      do pozornosti Vám dávame prvý školský časopis IMPULZ, časopis Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov.

      Redakčná rada v zložení Rebeka Hodošiová IV.A-p, Viktória Dakárová III.B-p a Tamara Aronová III.B-p  

      pod vedením Mgr. Lelákovej spracovala pre Vás časopis plný rôznych zaujímavosti.

      Prajeme Vám príjemné čítanie.

     • Pomoc Ukrajine

     • Milí priatelia (žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy),

      Chceme aj my svojou troškou prispieť na pomoc Ukrajine. V spolupráci s OZ Podaj Ďalej chceme pomôcť našim priateľom, známym, ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny.

      Naša pomoc bude rozdelená do troch hlavných okruhov:

      1. Finančná pomoc:

      - tí, ktorí chcú prispieť ľubovoľnou finančnou čiastkou tak môžu urobiť na číslo účtu: SK66 8330 0000 0020 0083 8857, do poznámky pre prijímateľa uviesť "UA", poprípade doniesť hotovosť Mgr. Kirňaková, ktorú odovzdáme OZ Podaj Ďalej.

      2. Pomoc s ubytovaním pre ľudí, ktorí nemajú kam ísť:

      - tí, ktorí sú ochotní pomôcť s ubytovaním ľudí, poprosíme Vás poslať nám mail na adresu: popik@sospodnikania.sk, v ktorom uveďte prosím:

      - koľkých ľudí môžete ubytovať

      - na aké obdobie a od kedy

      - v akých podmienkach

      - presnú adresu ponúkaného ubytovania

      - Vaše kontaktné údaje (meno, mobilný telefón)

      3. Humanitárna pomoc:

      - aktuálne máme otvorené zberné miesto (miestnosť 011) vo vestibule školy, kde túto pomoc budú organizovať triedni učitelia vo svojich triedach v spolupráci s Mgr. Lelákovou budú sústreďovať veci v zbernom mieste (poprípade zamestnanci školy priamo donesú veci do zberného miesta).

      Pre špecifickú situáciu Vás prosíme prinášať len nasledovné veci:

      - deky, prikrývky, spacáky, matrace

      - vankúše, paplóny, posteľné prádlo

      - hygienické potreby: toaletný papier, hygienické vložky, plienky, vlhčené utierky, hygienické vreckovky, uteráky a pod.

      - detské kojenecké fľaše

      - základné lieky: Paralen, Panadol, Ibalgin, leukoplast, obväzy, Sanorin alebo iné kvapky do nosa a pod.

      - jednorázové potraviny = tie ktoré sa dajú zjesť na mieste: detské výživy v plastovom obale, croissant, keksy, chrumky, oplátky, čokoláda, bagety a pod.

      - dlhotrvajúce potraviny, ktoré nie je potrebné variť: konzervy, hotové jedlá v konzerve a pod.

      - voda v akýchkoľvek baleniach (malé, veľké), džúsy, iné nápoje

      Všetkým Vám vopred veľmi pekne ďakujeme za pomoc. Viem, že možno nezastavíme vojnu, no aj takto môžeme pomôcť mnohým ľuďom v nej...

     • Informácie pred nástupom žiakov do školy od 28.2.2022

     • Na základe Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 28. februára 2022 vchádzajú do platnosti nasledujúce opatrenia:

      - na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti,

      - školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona (výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, kurzy na ochranu života a zdravia, dni otvorených dverí, ...) možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí,

      - pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona,

      - v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa (považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole),

      - v triedach, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) riaditelia škôl zabezpečia pre žiakov dištančné vzdelávanie,

      - ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní,

      - povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na žiaka, pedagogického zamestnanca, pokiaľ k úzkemu kontaktu došlo v rámci školy a neprejavuje klinické príznaky ochorenia COVID-19,

      - domáca karanténa sa neaplikuje pri kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede, namiesto karantény sa zavádza nosenie respirátora/rúška po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede pri zachovaní prezenčnej výučby a izolácií iba u pozitívnej osoby,

      - zrušenie povinnosti nosenia respirátora/rúška v triedach, naďalej ostáva povinnosť nosenia respirátora/rúška v spoločných priestoroch,

      - trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok AG samotestu, nejde do karantény, do karantény ide žiak len v prípade, ak sa u neho prejavujú príznaky ochorenia  COVID-19,

      - ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou.

      Bližšie informácie nájdete v  novom_Školskom_semafore_pdf

     • Oznam pre budúcich maturantov

     • Spojená škola, Masarykova 24, 080 01 Prešov oznamuje budúcim maturantom, že na webovej stránke, v sekcii Žiaci a rodičia bol spracovaný modul Maturitné skúšky 2022.

      Obsahom tohto modulu sú všetky potrebné informácie o maturitných skúškach v tomto školskom roku.

     • Dištančné vyučovanie v triedach I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o,II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného pozitívne prípadu COVID-19 u zamestnanca školy bude od zajtra 16.2.2022 prebiehať  vyučovanie dištančnou formou v triedach I.A-p, I.B-p, II.A-o, II-B-o, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame zamestnancov školy a žiakov spomínaných tried I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p do školy na prezenčnú formu bude 28.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 16.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.A-p (16.2.2022 – 19.2.2022) 
      • I.B-p (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • II.A-o (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • II.B-o (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • II.B-p (16.2.2022 – 19.2.2022) 
      • III.A-p (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • III.B-p (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.A-p (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.B-p (15.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.A-o (15.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.B-o (15.2.2022 – 19.2.2022)

      SPOLU: 11 tried

      Prezenčná forma vyučovania

      • II.A-p, IV.C-p, I.A-o, I.B-o, III.A-o, III.B-o.

      SPOLU: 6 tried

     • Predaj Valentínskych výrobkov študentskej firmy Mystery

     • Dávať a príjmať lásku je zmyslom života každého z nás, preto sa naša študentská firma MYSTERY, Junior Achievement Slovensko, rozhodla darovať kúsok lásky práve tým, ktorí to najviac potrebujú. Dnes sme na škole zorganizovali predaj našich ručne vyrobených valetínskych výrobkov, ktoré ste si mali možnosť zakúpiť počas celého dňa na druhom poschodí. Váš záujem o naše produkty nás veľmi milo prekvapil a preto sme radi, že sme mohli aspoň takto málo prispieť k valentínskej atmosfére na našej škole.

     • Sviatok svätého Valentína

     • Naši láskaví učitelia a milovaní spolužiaci,  

      14. februára celý svet oslavuje Sviatok svätého Valentína a my nie sme výnimkou.  

      Od minulej stredy ste mali možnosť vhadzovať vaše valentínky do schránky vo vestibule školy a sme veľmi príjemne potešení, že táto aktivita zaujala vašu pozornosť a k dnešnému dňu ste úplne naplnili schránku odkazmi. Svedčí to o tom, že napriek všetkému, čo sa deje okolo nás, ste plní lásky, priateľstva a puto, ktoré je medzi vami nezničili ani dlhé mesiace odlúčenia počas dištančného vzdelávania.  

      Členovia žiackej školskej rady pripravili valentínsku výzdobu v priestoroch školy (Klaudia Brabcová, Patrícia Haboráková IV.B-p), v priebehu vyučovania rozdali valentínsku poštu jednotlivým adresátom, hneď ako predseda ŽŠR Alica Sláviková informovala prostredníctvom rozhlasovej relácie o pôvode Sviatku svätého Valentína. Žiacka školská rada sa tiež postarala o ranné prekvapenie v podobe nealko miešaného nápoja – „love shot“ s názvom Pink Panther – ktorý pre vás pripravili čerstvé absolventky Barmanského kurzu: Viktória Daráková, Tamara Áronová, Sidónia Karabinošová (III.B-p) a Tamara Lopuchovská (I.A-p). Bolo nám cťou s nimi spolupracovať na tejto aktivite, vážime si ich ochotu ráno si privstať a ďakujeme za ich zodpovedný prístup. Sofia Pastirová, Nikla Vargová (II.A-o) a Ella Neupaverová (II.B-o) v úlohe vizážistiek zdobili tváre záujemcov a šírili tak príjemnú valentínsku atmosféru. 

      Na druhom poschodí ste mali možnosť ochutnať s láskou pripravené palacinky, a taktiež si nakúpiť valentínske darčeky pre vašich milovaných. Za túto aktivitu vďačíme študentskej firme „Mystery“.  

      Všetkým prajeme ešte krásny zvyšok dňa, plný lásky a milých prekvapení.  

     • Dištančné vyučovanie v IV.A-o, IV.B-o, IV.B-p,

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach IV.A-o, IV.B-o, IV.B-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 15.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried IV.A-o, IV.B-o, IV.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach IV.A-o, IV.B-o, IV.B-p do školy na prezenčnú formu bude 28.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 15.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • III.A-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • III.B-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • IV.C-p (14.2.2022 – 16.2.2022)
      • IV.A-o (15.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.B-o (15.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.B-p (15.2.2022 – 19.2.2022)

      SPOLU: 6 tried

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o, II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p.

      SPOLU: 11 tried

     • Dištančné vyučovanie v IV.C-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného pozitívneho prípadu COVID-19 u žiak v triede IV.C-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 14.2.2022. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy IV.C-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triede IV.C-p do školy na prezenčnú formu bude 16.2.2022 – streda.

       

      Aktuálna situácia k 14.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • III.A-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • III.B-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • IV.C-p (14.2.2022 – 16.2.2022)

      SPOLU: 3 triedy

       

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o, II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p.

      SPOLU: 14 tried

     • Dištančné vyučovanie v III.A-o, III.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach III.A-o, III.B-o bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 11.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried III.A-o, III.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach III.A-o, III.B-o do školy na prezenčnú formu bude 16.2.2022 – streda.

       

      Aktuálna situácia k 11.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.A-p (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • I.B-p (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • II.A-o (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • II.B-o (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • IV.B-p (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • III.A-o (11.2.2022 – 16.2.2022)
      • III.B-o (11.2.2022 – 16.2.2022)

      SPOLU: 7 tried

       

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, II.A-p, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.C-p.

      SPOLU: 10 tried

    • Nápad predáva 2022
     • Nápad predáva 2022

     • Dňa 3.3.2022 sa na Spojenej škole, Masarykova 24, 080 01 Prešov uskutoční X. ročník celoškolskej súťaže "Nápad predáva 2022". Cieľom tejto súťaže je podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak alebo tím z jednotlivých tried. Žiaci majú za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Prihlasovanie sa do súťaže je možné do 2.3.2022.

      Súťažné kategórie:

      • Mladý podnikateľ roka
      • Najpútavejšia reklama
      • Najlepší predajca (prezentácia)
      • Najlepšia prezentácia v cudzom jazyku
      • Cena investorov
     • Olympiáda Mladý účtovník

     • Dňa 8. februára 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády Mladý účtovník. 13 štvrtákov preukázalo svoje vedomosti a zručnosti v účtovaní, teda v evidencii majetku a záväzkov obchodnej spoločnosti. Všetci zúčastnení boli úspešní a riešenie účtovných prípadov zvládli na výbornú, za čo im patrí veľká pochvala. Do regionálneho kola však môžu postúpiť len traja najlepší. V utorok boli v najlepšej „účtovníckej“ forme Zuzana Dzurková zo IV. A-o, Tamara Stajančová zo IV. A-o a Adam Tomčišák zo IV. B-o. Samozrejme im blahoželáme, zároveň im želáme, aby boli úspešní aj 25. marca, kedy sa toto kolo uskutoční online spôsobom. Motiváciou pre nich môže byť aj skutočnosť, že ak sa prebojujú medzi 20 postupujúcich do celoslovenského kola, dostanú tak automaticky možnosť študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

      Našim 13 skvelým účtovníkom ďakujeme za usilovnosť, blahoželáme im k dosiahnutému výsledku a prajeme im veľa úspechov.

      Marcela Miklošová a Tatiana Štofková

     • Dištančné vyučovanie v II.A-o, II.B-o, I.A-p, I.B-p, IV.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach II.A-o, II.B-o, I.A-p, I.B-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 9.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried II.A-o, II.B-o, I.A-p, I.B-p, IV.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach II.A-o, II.B-o, I.A-p, I.B-p, IV.B-p do školy na prezenčnú formu bude 14.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 9.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • II.A-o  (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • II.B-o  (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • I.A-p   (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • I.B-p   (9.2.2022 – 14.2.2022)
      • IV.B-p (9.2.2022 – 14.2.2022)

      SPOLU: 5 triedy

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, II.A-p, II.B-p, III.A-o, III.B-o, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.C-p.

      SPOLU: 12 tried