• Celoštátna prehliadka SOČ

     • Julija Zubyk, žiačka III.B-p, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, získala na 44.ročníku celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa tento rok konala v Bardejove v dňoch 26.-29.4.2022, so svojou prácou v konkurencii najlepších žiakov z celého Slovenska 3.miesto v súťažnom odbore Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia.

     • Exkurzia Pieniny

     • V dňoch 16.-17. mája sa žiaci 3.Bp triedy, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, zúčastnili exkurzie v Pieninách, ktorá bola spojená aj so školským výletom.

      Cieľom exkurzie bolo navštíviť atraktívne lokality národného parku a zážitkovou formou poznať úroveň poskytovania služieb, možnosti, metódy a formy v oblasti cestovného ruchu v Pieninách.

      Prvý deň žiaci absolvovali 11 kilometrový splav na pltiach nádherným prielomom Dunajca z prístaviska Majere do Lesnice. Popoludní nasledovala pešia túra značeným turistickým chodníkom popri rieke Dunajec a Poprad do poľského kúpeľného mestečka Szczawnica. Deň sa skončil veselo. Najprv návštevou wellness, potom spoločným posedením pri ohni, chutnou „opekačkou“, spevom, nechýbal ani tanec...

      Druhý deň sa žiaci zúčastnili exkurzie v Múzeu Červený Kláštor, kde sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o živote mníchov a histórii celého kláštora. Po návšteve kláštora sa poprechádzali parkom storočných líp, prešli pešou lávkou cez Dunajec a obdivovali Červený Kláštor z poľskej strany. V popoludňajších hodinách navštívili čokoládovňu Nestville v Hviezdnom a pochutnali si na pravej horúcej belgickej čokoláde, ochutenej ovocím, alebo šľahačkou.

      Domov sa žiaci vrátili s mnohými novými poznatkami, príjemnými zážitkami a nezabudnuteľnými spomienkami.

      PaedDr. Valentína Černajová

     • Manažment regionálneho cestovného ruchu v praxi

     • Naši žiaci v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu vykonávajú okrem odborných praxí formou odborných  tematických exkurzií v každom ročníku aj prax v podnikoch cestovného ruchu v meste Prešov.

      Škola zabezpečila v školskom roku 2021/2022 spoluprácu s týmito zariadeniami:

      • Black Horse Hotel
      • Hotel Lineas
      • IBIS cestovná agentúra
      • Krajské múzeum v Prešove
      • SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
      • Šarišská galéria v Prešove
      • Slovenské technické múzeum – NKP Solivar
      • ABC – centrum voľného času v Prešove
      • Gréckokatolícka charita  v Prešove

       

      Žiaci tretieho ročníka v jeden deň týždni absolvujú prax v podniku v rozsahu 6 hodín denne -  predmet Praktiká vo firme. Vykonávajú činnosti na rôznych úsekoch ubytovacích zariadení, sprevádzajú, zabezpečujú animačné činnosti, organizujú, zabezpečujú administratívne činnosti, pomáhajú na akciách a podujatiach zariadení.

      Ukážky z pracovísk a podujatí CR -  Noci múzeí a galérii v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove ale aj z vernisáže 40 rokov činnosti Klubu prešovských turistov v Krajskom múzeu v Prešove si môžete pozrieť vo fotogalérii.

      Pre žiakov je to jedinečná skúsenosť zažiť organizáciu ako aj realizáciu podujatia cestovného ruchu. Vďaka za príležitosť zo strany organizátora podujatia ako aj školy.

     • Exkurzia - Krajský súd v Prešove

     • V rámci výučby odborného predmetu Právna náuka sa žiaci II. B-o a II. A-o  4. mája a 

      9. mája 2022 zúčastnili exkurzie na Krajskom súde, ktorý sídli v historickej budove Klobušovského paláca na Hlavnej ulici v Prešove.

      Hovorkyňa súdu Bc. Ivana Petrufová za asistencie príslušníka väzenskej a justičnej stráže poskytli žiakom informácie o funkciách, organizačnej štruktúre a technickom vybavení tejto inštitúcie právnej ochrany. Žiaci si prezreli pojednávacie miestnosti, eskortnú miestnosť, celu predbežného zadržania, technické vybavenie na elektronický monitoring, elektronické náramky pre odsúdených a expozíciu z histórie súdnictva. Žiaci sa aktívne zapojili do diskusie a získali odpovede na otázky týkajúce sa aplikácie zákonov                na konkrétnych príkladoch z reálneho života.

      Cieľom tejto akcie bolo poukázať na spätosť teórie predmetu Právna náuka s praxou, nadobudnutie presvedčenia, že investícia do kvalitného vzdelávania je to najlepšie, čo môže každý žiak osobne urobiť pre seba.

      Organizačný garant: Ing. Zlata Lukáčová

     • Oznam pre bývajúcich žiakov v ŠI pri SŠ

     • Týmto vedenie školy oznamuje bývajúcim žiakov v Školskom internáte pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov, že z dôvodu prijímacích pohovorov a riaditeľského voľna príchod na ŠI nebude v nedeľu 1.5.2022, ale až v pondelok 2.5.2022.

      Bývajúci žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy v pondelok 2.5. 2022.

          Mgr. Ligdayová Iveta, vedúca VMV a ŠI

     • Študentský ples

     • Vážení učitelia a milí žiaci, študentská firma Mystery si Vám dovoľuje oznámiť, že z mimoriadnych dôvodov sa študentský ples nebude konať 22.4.2022. Termín plesu sa prekladá a o novom možnom termíne Vás budeme včas informovať.

      š.f. Mystery

     • Derniéra

     • Velikán anglickej i svetovej literatúry William Shakespeare povedal, že umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby. Pravdivosť tohto tvrdenia potvrdila v piatok 8.4.2022 derniéra umeleckých odborov na našej škole, ktorá bola pomyselným listovaním v kronike ich histórie. Poslední študenti dizajnu našej školy – žiaci IV.A-p, v spolupráci s jeho absolventmi, pripravili rozlúčkový program, ktorý bol poohliadnutím do histórie umeleckých odborov, syntetizovanou spomienkou na umenie talentov, ktoré robili dobré meno našej škole počas svojho štúdia a robia ho aj dnes, už ako absolventi, na Slovensku i vo svete.

      Vzácnou hostkou podujatia bola autorka a dlhoročná vedúca umeleckých odborov - pani PaedDr. Mgr. Anna Simková, významná výtvarná umelkyňa -  scénografka a kostýmová výtvarníčka, ktorá sa ujala slova a s gráciou i vtipom priblížila prítomným kurikulum dizajnu na škole. Srdečne pani doktorke ďakujeme, že si našla čas a poctila nás svojou prítomnosťou. Za odborných učiteľov prijali pozvanie osobnosti umenia a vzdelávania – pani Ing. arch. Silvia Šillová – držiteľka významných ocenení za architektúru a milovaná pedagogička, pán Mgr. Rastislav Mravec – akademický maliar, dlhoročný pedagóg, ktorý prehovoril v mene odborných pedagógov. Obom vzácnym kolegom ďakujeme za prejav spolupatričnosti a účasti na Derniére.

      Riadením osudu odišli do dizajnérskeho neba skôr, ako stihli rozprestrieť svoje krídla a okúsiť let svetom sveta, tri naše talenty, na ktoré sme nezabudli a nikdy ani nezabudneme – Zuzka Čurná, Janík Šenitka a Alex Sabol. Venujme im tichú spomienku.

      Súčasťou programu bola prezentácia filmových diel, s ktorými sa umelecky  predstavili naši žiaci na pôde Slovenskej národnej galérie a na umeleckom tatami medzinárodného festivalu krátkeho študentského filmu vo Viedni pod vedením pani Mgr. Martiny Lelákovej. (Pre všetkých, ktorí nemali možnosť vzhliadnuť tieto filmové snímky, ponúkame možnosť si ich pozrieť kliknutím na link pod týmto článkom.)

      Bombónikom, čerešničkou na torte, bola prehliadka modelov, ktorými zožínali vavríny úspechov naši dizajnéri na mólach rôznych súťaží, módnych prehliadok či kultúrnych podujatí. Krása modeliek i modelov pútala pozornosť umeleckých porôt, širokej odbornej i laickej verejnosti.

      Ďakujeme preto nášmu absolventovi Norbertovi Engeľovi – dizajnérskemu mágovi s neopakovateľnou charizmou, ktorý poskytol svoje výtvarné diela – modely odevov, svoje umelecké cítenie a grif pri realizácii choreografie prehliadky, svoj osobný čas a nadšenie pre umenie našej derniére. Bc. Paulína Bálintová je absolventkou odevného dizajnu našej školy, ktorá bola nielen brilantnou autorkou modelov, ale i ikonou módnych mól doma i v zahraničí. Aj jej patrí naše srdečné poďakovanie za čas, nadšenie a choreografické skúsenosti vložené do prípravy a realizácie Derniéry.

      Výnimočnosť talentov dizajnu našej školy mohla byť odprezentovaná na pôde školy v slávnostnom šate vďaka podpore vedenia školy – pána riaditeľa Mgr. Michala Čiernika a pána zástupcu Ing. Bohuša Popíka, MBA a vďaka spolupráci pedagógov vyučujúcich telocvik – pani Mgr. Libuši Laputkovej, Mgr. Kataríne Polomčákovej a Mgr. Anne Berdisovej. Ďakujeme!

      Každý kultúrny program môže dosiahnuť svoj cieľ iba v spätnej väzbe – vďaka publiku. Poďakovanie za vytvorenie neopakovateľnej atmosféry počas programu teda patrí vám, milé publikum – vážený pedagogický a nepedagogický zbor a vám – milé žiačky a žiaci. Ďakujeme!

      Pokračovaním derniéry, skutočne poslednou bodkou za aktivitami dizajnérov, bude od utorka 12.4.2022 sprístupnená inštalácia výtvarných diel na medziposchodí medzi 1. a 2.  a  medzi 2. a 3. poschodím. Stolička ako symbol miesta v škole transformovaná do inštalačnej polohy bude odrazom výtvarného pohľadu na vlastnú umeleckú činnosť. Každý zo študentov dizajnu bude vystavovať svoju stoličku – svoj výtvarný koncept. Jeho  súčasťou budú voľne inštalované grafické práce – ukážky modelačnej zručnosti, kreativity a fantázie našich študentov.

      Na záver patrí obrovské poďakovanie našim dizajnérom zo IV.A-p za ich nadšenie a ochotu pracovať nad rámec školských povinností, za ich charizmatický prístup ku všetkému, čo robia i za ich človečenskú čistotu. Ďakujeme Rebeke Hodošiovej, Aďke Čuchranovej, Baške Baranovej, Mimke Puškášovej, Paťke Vitkovej, Lukášovi Bartošovi, Timke Kuchtovej, Veronike Harajdovej, Simonke Kaľuhovej, Viki Vaškovej a Žanetke Vasičkaninovej.  V našej pamäti a srdci ostanete nezabudnuteľnými výnimočnými klenotmi. Ďakujeme za vás a ďakujeme vám!

      Mgr. Martina Leláková

      /Fotogaléria/

     • Konzultácie k prijímaciemu konaniu

     • Milí deviataci, 

      · chystáte sa na prijímacie skúšky na Spojenú školu? 

      · chcete zvládnuť prijímacie skúšky bez stresu a v pokoji?  

      Spojená škola, Masarykova 24, Prešov vznikla spojením dvoch stredných škôl 1.9.2021. V tomto školskom roku budeme realizovať prvé prijímacie konanie na novú školu. Chceš, aby si prijímacie skúšky zvládol bez stresu a v pokoji? Pripravili sme pre teba „Konzultácie k prijímaciemu konaniu“. Konzultácie budú zo slovenského jazyka a literatúry  a  z  matematiky. Máme pre teba pripravené dve stretnutia, na ktorých ti pomôžeme pripraviť sa na prijímacie skúšky. 

      1. stretnutie 13.4.2022 od 16.00 hod. do 17.35 hod. 

      Program: 16.00 – 16.45 hod. slovenský jazyk a literatúra 

      16.50 – 17.35 hod. matematika 

      2. stretnutie 20.4.2022 od 16.00 hod. do 17.35 hod. 

      Program: 16.00 – 16.45 hod. matematika 

      16.50 – 17.35 hod. slovenský jazyk a literatúra 

      Konzultácie sú určené len záujemcom, ktorí si podali prihlášku na našu školu. Všetci záujemcovia o spomínané konzultácie sa môžu odpoveďou na tento email prihlásiť v termíne do 12.4.2022 do 12.00 hod. Ak by si mal akýkoľvek problém s registráciou, tak nás neváhaj kontaktovať emailom: spojena.skola.presov@gmail.com, prípadne telefonicky: 0907029842.

      Tešíme sa na teba! 

     • Predaj vstupeniek na Študentský ples

     • Milý pedagogický zbor, milí zamestnanci školy a žiaci.

      Ako iste viete, 22. apríla 2022 sa bude konať "Študentský ples", ktorý organizuje študentská firma Mystery. 

      Predaj vstupeniek bude prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      5.4.2022 (utorok), 7.4.2022 (štvrtok) a 11.4.2022 (pondelok):

      - od 12:05 do 12:35 pre tretiakov a štvrtákov

      - od 12:55 do 13:25 pre prvákov a druhákov

      Počet vstupeniek je obmedzený, preto nečakajte príliš dlho. Vstupenky si naďalej môžete zakúpiť aj cez našu instagramovú stránku: @mystery.s.f alebo priamo v našej triede III.A-p učebňa 314.

      Predaj vstupeniek sa ukončí 19. Apríla 2022 

      Tešíme sa na Vás !

     • Olympiáda Mladý účtovník

     • V piatok 25. marca 2022 sa uskutočnilo 1. online kolo 24. ročníka Olympiády Mladý účtovník. Súťaž každý rok organizuje firma Kros v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Sily si v nej merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií. V tomto školskom roku sa jej opäť zúčastnili aj 3 žiačky našej školy, a to Zuzana Dzurková zo IV. A-o, Tamara Stajančová zo IV. A-o a Erika Kazimirová zo IV. B-o.  Dievčatá počas 150 minút preukázali svoje znalosti z praktického účtovníctva aj vedomosti o účtovnom programe Omega. Dnes už poznáme 30 najlepších mladých účtovníkov 1. online kola. S radosťou oznamujeme, že medzi nich patrí aj Tamara Stajančová a Zuzana Dzurková. Štvrtáčky postupujú do 2. online kola Olympiády Mladý účtovník, ktoré sa bude konať 22. apríla 2022. Zároveň majú možnosť študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, kde sú automaticky prijaté bez prijímacích pohovorov.

      Všetkým trom dievčatám ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy. Tamare a Zuzane blahoželáme k postupu do ďalšieho kola a prajeme veľa úspechov!

      Marcela Miklošová

     • POZVÁNKA

     • Vážený pedagogický zbor, nepedagogickí zamestnanci školy, milé spolužiačky, milí spolužiaci, 

      pri príležitosti ukončenia pôsobnosti umeleckých odborov na našej škole sme pripravili rozlúčkový program, ktorý  bude malou ochutnávkou z našich umeleckých aktivít.

      Srdečne vás všetkých pozývame na derniéru dizajnu na našej škole dňa 8. apríla 2022 o 8:00 hod. (telocvičňa našej školy) .

      Tešíme sa na vás !

      žiaci  IV.A - p  a  Mgr. Martina Leláková

     • Pozvánka na Študentský ples

     • Študentská firma MYSTERY, spoločnosť Junior Achievement Slovensko, Vás všetkých srdečne pozýva na Študentský ples žiakov, učiteľov a priateľov školy.

      Pripravený je pre Vás kultúrny program, ktorý bude ukončený bohatou tombolou. Máte sa na čo tešiť, pretože sú pre Vás pripravené pekné vecné ceny. Celým večerom Vás bude sprevádzať DJ Marcus.

      Ples sa bude konať v piatok 22. apríla 2022 o 19:00 hod. v jedálni v školy.

      Vstupné je 25.-€ na osobu.

      Vítaní sú aj Vaši priatelia a známi, ktorí nenavštevujú našu školu. Lístky si môžete zakúpiť na Instagrame študentskej firmy: @mystery.s.f, alebo u žiakov 3.A-p triedy v učebni 314.

      Tešíme sa na Vás !

     • Volejbalový turnaj

     • Dňa 30. marca 2022 sa uskutočnil v telocvični nesmierne napínavý volejbalový turnaj medzi oboma organizačnými zložkami našej školy.

      3.miesto získali tretiaci z OA, na 2.mieste sa po veľmi tesnom súboji umiestnili štvrtáci z Podnikania a zaslúžené 1. miesto si vybojovali druháci z OA.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

      Turnaj sa uskutočnil pod vedením p. uč. Berdisovej a p. uč. Laputkovej.

      Všetkým ďakujeme za preukázanie športového ducha a za výbornú atmosféru.

      Kamila Macejová 4.B-o

     • Prednáška o bezplatnom štúdiu vo Fínsku

     • Online prednáška o štúdiu vo Fínsku, uzávierka prihlášok je až 10. mája, a teda je stále šanca stihnúť absolvovať celý prihlasovací proces bez stresov.

      Najmä v tomto školskom roku záujem o Fínsko ako študijnú destináciu rapídne stúpa. Dôvodom je, že štúdium vo Fínsku je nielen bezplatné, ale študenti z EÚ navyše môžu získať dodatočnú podporu vo forme štipendia, ak popri štúdiu aj pracujú na čiastočný úväzok. Navyše je prihlasovací proces pomerne jednoduchý, a na prijatie stačí absolvovať prijímacie testy z angličtiny a matematiky, a to online z pohodlia domova.

      Webinár sa uskutoční v stredu 30. marca o 16:00 a registrácia je možná na stránke: https://univerzity.interstudy.sk/informacne-podujatia/bezplatne-studium-vo-finsku-hamk

     • Deň učiteľov

     • „Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“

      J. A. Komenský

      28. marca si pripomíname narodenie a odkaz Jana Amosa Komenského. Jeho nadčasové diela obsahujú pojmy ako sebarealizácia, škola hrou, zmyslová skúsenosť, názornosť, príjemná atmosféra, motivácia a harmónia – náležitosti, ktoré by mali byť súčasťou moderného vzdelávacieho procesu.

      V dnešný deň vám drahí učitelia, patrí srdečné ĎAKUJEM, za váš obetavý prístup k žiakom, nezištnosť, povzbudivé slová, empatiu, vaše vedomosti a skúsenosti. Ste majstrami, ktorí z kusu šedého kameňa vytesajú niečo, čo má formu, obsah, ale najmä šíri vaše posolstvo ďalej k ostatným. Máte veľkú moc cez vašich žiakov meniť svet k lepšiemu, a preto, aj keď ste niekedy na pokraji vašich síl, nezabúdajte ako veľmi ste potrební a dôležití pre celú spoločnosť. Dnešný deň nám dáva príležitosť vyjadriť vám našu úctu a uznanie.

      Nesmieme a nechceme opomenúť ani vás nepedagogickí zamestnanci, ktorí vo veľkej miere prispievate k plynulému chodu vyučovacieho procesu. Sme veľmi vďační za čisté triedy, chutné obedy, funkčné technológie, skvelú údržbu a presné informácie.

      Všetkým vám prajeme k vášmu sviatku veľa zdravia, šťastia, lásky, trpezlivosti, úspešných žiakov, entuziazmus a nikdy nekončiacu inšpiráciu.

      Žiacka školská rada

     • Expert Geniality Show

     • Celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show sa naša škola zúčastňuje pravidelne každý rok a každý rok sa tešíme z úspechov, ktoré na nej naši žiaci dosiahnu. V školskom roku 2021/2022 spomedzi viac ako 10 000 súťažiacich v piatich oblastiach sa medzi našich naj zaradili:

      TOP Experti: v kategórii prvákov a druhákov - Viktória Mihaľová (Mozgolamy), 

                             v kategórii tretiakov a štvrtákov - Jozef Hermanovský (Mozgolamy),

      Experti v jednej oblasti: Kristína Palková (AJ), Marek Štofila (Mozgolamy), Soňa Švorcová (AJ), Erika Sedláková (AJ).

      Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a do ďalšieho pôsobenia prajeme veľa elánu a síl.

     • Beseda o divadle za oponou

     • Dňa 23.marca 2022 nazreli žiaci druhého ročníka oboch organizačných zložiek našej školy za divadelnú oponu. Vďaka našej hostke - pani PaedDr. Mgr. Anne Simkovej, akademickej výtvarnej umelkyni, kostýmovej výtvarníčke a scénografke vstúpili do zákulisia divadiel, estrád či filmu. Rozprávanie o najstaršom audiovizuálnom umení z pohľadu výtvarného tvorcu i pohľadu dcéry významnej slovenskej herečky - pani Anny Simkovej, umožnilo nazrieť do priestorov, kam sa bežný návštevník divadla nedostane. Pani doktorka svoje rozprávanie obohatila ukážkami návrhov divadelných kostýmov, fotografiami, vzorkami materiálov či ukážkami rekvizít z vlastnej návrhárskej praxe.

      V závere si mohli žiaci vyskúšať prácu kostyméra realizáciou drobných rekvizít. Diela, ktoré naši druháci vytvorili, boli dôkazom ich zručnosti a fantázie. Čerešničkou na torte bola krátka divadelná etuda v podaní žiačok II.A-p.

      Veríme, že beseda i tvorivé dielne spestrili a spríjemnili vyučovanie všetkým prítomným.

      Mgr. Martina Leláková