• Plenárna schôdza

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že dňa 29.9.2022 (štvrtok) o 16:30 hod. v telocvični školy sa uskutoční plenárna schôdza. Po jej skončení sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých kmeňových triedach so začiatkom o 17:00 hod.  

      Po skončení triednych aktívov sa uskutoční stretnutie vedenia školy s Rodičovskou radou doplnenou o zástupcov rodičov žiakov 1.ročníkov o 17:20 hod. v Zelenom salóniku.

     • Turnaj v malom futbale

     • ABC – Centrum voľného času dňa 22. 9. 2022 zorganizovalo futbalový turnaj medzi školskými internátmi. Náš internát pod vedením Bc. Pistrákovej Janky reprezentovali žiaci: Adam Marčišin, Erik Durkoš, Sebastián Mona, Marek Franko, Dávid Mihaľ, Peter Nemec a Timotej Bujňák. Turnaja v malom futbale sa zúčastnilo 5 tímov, ktoré odohrali 10 zápasov. Naši chlapci sa umiestnili na 2. mieste. Blahoželáme.

      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

     • COŽZ – účelové cvičenie

     • V dňoch 13.9. a 14.9. 2022 sa uskutočnili cvičenia pre I. a II. ročník v okolí Prešova, v Kolmanovej záhrade. Žiaci sa oboznamovali s tématikou CO, prvej pomoci, pobytu v prírode a topografie. Pracovali na štyroch stanovištiach pod vedením inštruktorov.

      Dúfam, že získali nové poznatky a prežili pekný deň v prírode.

      Mgr. Anna Berdisová

     • 💥NENECHAJME PRÁZDNE MIESTA NA LAVICIACH ŠKOLÁKOV💥

     • Každé dieťa potrebuje na začiatok školského roka okrem rúška😷 svoju 🎒,✒️,📒 a ďalšie pomôcky✂️🖇📐. Darujte ich deťom v núdzi. 

      ČO MÔŽETE DAROVAŤ?

      - písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhadlá, fixky)

      - zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelársky papier)

      - rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery)

      - výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, nožnice, vodovky, temperky)

      - ostatné vybavenie (školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka)

      - elektronika (notebook, tablet, príslušenstvo)

      Je skvelé, keď sa deti nemusia zaoberať závažnejšími problémami. Vďaka vám získajú deti v núdzi školské pomôcky na učenie. Po nástupe do školy ich budú potrebovať, aby sa veľa naučili a rozbehli do života. Spolu tak pomôžeme k pozitívnej zmene nášho školstva. Veď vieme, ako veľmi ju potrebuje. Ďakujeme!

      Školské potreby môžete priniesť do kabinetu č. 214 Mgr. Stolárikovej do 15. septembra 2022. 

     • Ako sa učíme, keď sa neučíme - odborná prax v odbore MRCR

     • Odborné vedomosti, získané na hodinách v škole, rozvíjame odbornou praxou a to formou pobytov v strediskách CR na Slovensku.

       V teréne so žiakmi mapujeme služby zariadení cestovného ruchu, hodnotíme ich kvalitu, dostatok služieb v strediskách. Hľadáme ďalšie možnosti pre rozvoj destinácie, riešime marketingové aktivity pre rozvoj CR, rozvíjame kreatívne a animačné zručnosti žiakov.

      Rozvíjame komunikáciu s miestnymi podnikateľmi, rozširujeme naše pohľady  na rozvoj cestovného ruchu na Slovensku a  nevyhýbame sa ani novým a aktuálnym potrebám účastníkov CR ako aj objektov CR. A taktiež problémom súčasnej doby.

      Naši žiaci realizujú sprievodcovské služby, realizáciou praxe hodnotia produkt, ktorý sme pre nich pripravili a zároveň sa učia, čo nesmie chýbať pri tvorbe zájazdu, produktu CR. Aby v budúcnosti oni sami vedeli pracovať samostatne a správne manažovali svoje zariadenia, stredisko či  oblasť CR a tak prispievali k rozvoju CR v našom regióne ako aj  v PSK.

      Chceme aj naďalej takto pokračovať v príprave žiakov pre ich budúce povolanie. Ďakujem Rodičovskému združeniu pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov ako aj Občianskemu združeniu Mladý tvorca za sponzorstvo pri realizácii našich praxí a samotným rodičom našich žiakov. V neposlednom rade ďakujem kolegom, ktorí sa aktívne podieľajú na plánovaní, príprave a realizácii odbornej praxe v odbore MRCR, ako aj vedeniu školy za umožnenie realizácie odbornej praxe a teším sa na ďalšie aktivity so žiakmi v novom školskom roku 2022/2023.

      Ing. Jana Kočárová