• Expert Geniality Show

     • Dňa 14. mája 2021 sa do celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert Geniality Show zapojilo 12 žiakov našej školy, ktorí zaznamenali výrazné úspechy. Titulom TOP EXPERT sa budú môcť chváliť až deviati z nich:

      Jakub Trebuňák (IV.B), 3. miesto,

      Annamária Vataščáková (III.C), 13. miesto,

      Henrieta Antalová (III.C), 19. miesto,

      Sofia Redajová (III.C), 21. miesto,

      Janka Beňová (II.A), 37. miesto,

      Veronika Harajdová (III.A), 55. miesto,

      Henrieta Golisová (II.A), 71. miesto,

      Tamara Aronová (II.B), 78. miesto,

      Ivana Ferková (III.B), 86. miesto.

      V konkrétnych témach máme v prvej tridsiatke na Slovensku týchto Expertov:

      Od Dunaja k Tatrám: 2.miesto – Jakub Trebuňák, 9.miesto – Veronika Harajdová, 12.miesto – Janka Beňová, 13.miesto – Annamária Vataščáková, 14.miesto – Henrieta Antalová, 18.miesto – Sofia Redajová,

      Do you speak English?: 19.miesto – Sidónia Karabinošová,

      Mozgolamy: 16.miesto – Henrieta Golisová,

      Tajomstvá prírody: 5.miesto – Tamara Aronová, 28.miesto – Janka Beňová,

      Svetobežník: dve 4.miesta – Sofia Redajová + Annamária Vataščáková, 8.miesto – Henrieta Antalová,  26.miesto – Ivana Ferková,

      Góly, body sekundy: 3.miesto – Jakub Trebuňák.

      Menovaným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im ešte lepšie výsledky v budúcom ročníku. BLAHOŽELÁME !

      Všetky informácie nájdete na www.sutazexpert.sk

      školský koordinátor:  Mgr. Júlia Amanová