• POKYNY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM 2021

     • Milí uchádzači, 

      doporučenou poštou Vám boli zaslané pozvánky na prijímacie skúšky (PS), kde máte uvedený deň, čas konania a ďalšie pokyny. Ak by ste pozvánku z akýchkoľvek dôvodov nedostali, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom: info@sospodnikania.sk. V konkrétny deň podľa pozvánky budú prebiehať PS podľa tohto harmonogramu:

      07.30 hod. – 08.00 hod.        Prezentácia žiakov, usmernenie do tried podľa rozdeľovníka

      08.00 hod. – 08.30 hod.        Organizačné pokyny

      08.30 hod. – 09.30 hod.        PS z matematiky

      09.30 hod. – 10.00 hod.        Prestávka

      10.00 hod. – 11.00 hod.        PS zo slovenského jazyka a literatúry

      Pri prijímacom konaní vstupuje uchádzač do budovy v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá upravuje vstup osôb do priestorov prevádzok. V zmysle aktuálne platnej vyhlášky sa uchádzač preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva). Škola pri vstupe do budovy postupuje v zmysle tejto vyhlášky. 

      V prípade, že sa žiak nepreukáže testom, resp. dokladom o výnimke, nebude mu umožnený vstup do budovy. Neúčasť žiaka na PS z dôvodu, že nemá platný negatívny test (resp. náhradu) je záležitosť žiaka a jeho zákonného zástupcu a nesú za to plnú zodpovednosť. 

      Pri vstupe do budovy bude žiakom zmeraná teplota.

      Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

      V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia.

      V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné (vrátane karantény z dôvodu ochorenia COVID-19), nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy čestné prehlásenia a žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne s termínom ukončenia izolácie v domácom prostredí, alebo karantény, doloženú potvrdením (lekárske potvrdenie príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast nesmie byť staršie ako 4 dni). Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hod. mailom na adresu: info@sospodnikania.sk

      Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

      Vzor čestného prehlasenia a žiadosti o náhradný termín je možné stiahnuť tu.

      Kód na PS Vám bol pridelený a je uvedený v pozvánke na prijímacie konanie. Bude oznámený aj v rozhodnutí o prijatí/neprijatí. Rozhodnutie bude zaslané prostredníctvom doporučenej pošty, cez Edupage resp. e-mailom. 

      Pod týmto kódom bude uvedený vo výsledkovej listine prijímacích skúšok v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Výsledky z prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 12.mája 2021 do 12.00 hod.

       

                                                                                                                Mgr. Michal Čiernik

                                                                                                                       riaditeľ školy

     • Denný IT tábor – ONLINE škola manažérskych a IT zručností

     • Ponuka na denný IT tábor – ONLINE škola manažérskych a IT zručností, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl v rámci národného projektu IT akadémia.

      IT tábor sa uskutoční  sa v štyroch termínoch. Žiaci si prostredníctvom viacerých manažérskych hier postupne precvičia manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšia si svoje prezentačné i počítačové zručnosti. Zdokonalia sa v tvorbe prezentácií, naučia sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšajú si aj základy digitálneho marketingu. Viac informácií nájdete na webe:

      https://www.fri.uniza.sk/aktuality/online-skola-manazerskych-a-it-zrucnosti-2021-registracia-pre-stredoskolakov-spustena

      Termín prihlásenia na ONLINE školu manažérskych a IT zručností je do 2. mája a počet miest je limitovaný.

     • Matematický Klokan 2021

     • V dňoch 20. – 21.4.2021 riešili stovky(možno tisíce) žiakov základných a stredných škôl na Slovensku zaujímavé úlohy tohtoročnej súťaže Matematický Klokan. Z našej školy našlo odvahu popasovať sa s príkladmi 18 dievčat prvých a druhých ročníkov a dve štvrtáčky. Výsledky sa dozvieme v máji. Účastníkov čakajú diplomy, drobnosti za účasť alebo hodnotné ceny pri vysokom počte bodov.

      Aké boli úlohy a pocity pri riešení?

      Nikola: Tak ja som si na začiatku hovorila, že také ľahké úlohy pre prvákov dávajú, že asi kvôli covidu ... . Čím ďalej som išla, tým ťažšie to bolo, 😅 bol jeden príklad, pri ktorom som skoro nervy stratila, lebo som ho počítala 4x a stále rovnaké mi vyšlo, no v teste taká možnosť nebola.. Ale bolo to fajn, ten čas ... možno keby viac bolo 😅. 

      Lívia: Klokan, aj napriek tejto pandémii, opäť nesklamal. Úlohy boli prešperkované do detailu a určite potrápili nie jednu hlavu. Aj keď sa zdala úloha na prvý pohľad úplne jednoduchá, tak jej riešenie si vyžiadalo niekoľko času. Klokan si už každoročne pripravuje veľmi zaujímavé úlohy a preto som sa vždy tešila na ďalší ročník.

      Tamara: Klokan bol v pohode, príklady boli zaujímavé, s niektorými som mala trochu problém, ale v celku bolo prijemné si takto trochu potrápiť mozog😊😇

      Nech budú výsledky akékoľvek, jedno víťazstvo nad sebou už majú súťažiaci za sebou.

      Dali sa nahovoriť na riešenie úloh a stali sa súčasťou tisícov mladých ľudí na svete, ktorí riešili Klokana aj v tejto zvláštnej dobe. A navyše mali radosť z počítania a rozmýšľania.

      Ak máte chuť, skúste aj vy jeden príklad.   /Úloha_o_papagájoch/

      MV

     • Určenie predmetov pre aritmetický priemer známok

     • Na základe rozhodnutia č.: 2021/11902:1-A1810 „Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021“ riaditeľ školy určil predmety pre aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov pri stanovení známky z Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 a z Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Bližšie informácie v prílohe.

      Určenie_predmetov_pre_aritmetický_priemer_známok.pdf

     • Prezentácia s besedou o Animačných činnostiach a kurze animátora

     • Spoločnosť Stageman Slovensko aj tento rok pripravila pre žiakov odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu počas dištančného vyučovania zaujímavú prezentáciu  Animačných aktivít.

      A ako tentokrát? Opäť jedinečne.  Každé ich pracovné stretnutie je nezabudnuteľné a ako sa aj dalo očakávať  - aj akčné. Tentokrát nás vytiahli spoza stolov v domácom prostredí a počas prezentácie o animačných činnostiach vyskúšali triky na našu vnímavosť, postreh, nápaditosť, zažili sme nečakané bomby, tanec na vlastný spôsob spolu so spevom - čo nás ale nabudilo na lepšiu koncentráciu a pozornosť.

      Žiaci II.B triedy, odbor MRCR sa vo štvrtok 15.4.2021 mohli od trénerky Stageman Slovensko - Barbory Malčekovej dozvedieť aj takto netradične, čo je napríklad Buzz marketing, získali nové informácie o animačných službách šitých na mieru pre špecifické skupiny, dozvedeli sa o možnostiach, ako môže naraz zarobiť aj ich zamestnávateľ, ale aj oni, ako sa dá ušetriť pri All inclusive hosťoch nákladovo úsporným spôsobom, čo je to PR a Guest Relations. A hlavne to, že aj oni už môžu teraz pracovať na svojej kariére, stačí len chcieť, využiť potenciál.

      Stačí len kurz animátora - prihlásiť sa môžete na ich stránke do 24.4.2021, respektíve hneď sa ohlásiť  - RNDr. Ing. M. Vavrekovej, alebo Ing. J. Kočárovej.

       

     • Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte – 4.ročník

     • Týmto oznamujeme žiakov 4. ročníka ubytovaných v školskom internáte, že osobné veci si budú môcť prevziať v dňoch 19. – 20. 4. 2021 v čase od 8,00 do 15,00 hod za prítomnosti vychovávateľky školského internátu.

      Mgr. Ligdayová Iveta

        Vedúca ŠI a VMV

     • Opätovný úspech v súťaži Stredoškolská odborná činnosť

     • Aj tohto roku sa zapojili naši žiaci do krajského kola najväčšej odbornej súťaže žiakov stredných škôl, do 43.ročníka Stredoškolskej odbornej súťaže.

      Krajské kolo sa uskutočnilo, aj s ohľadom na pretrvávajúce obmedzenia v školstve z dôvodu pandémie, v dištančnej forme dňa 26.3.2021.

      Našu školu reprezentovalo 11 žiakov so 7 prácami v konkurencii 184 súťažiacich so 147 prácami. Aj tento rok sa v tejto veľkej konkurencii dokázali naši žiaci so svojimi prácami presadiť na popredných priečkach a viacerí z nich aj postúpili na celoštátne kolo tejto súťaže, ktoré sa bude konať koncom apríla, rovnako dištančnou formou.

      Naši žiaci obsadili v dvoch kategóriách 1.miesto, ale získali aj po jednom druhom a  treťom mieste.

      Konkrétne žiačka II.B triedy, odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, Veronika Závadská, skončila v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia s jej prácou Údolie Kniežaťa Laborca na 1.mieste. A rovnako 1.miesto obsadila aj žiačka III.B triedy, odboru škola podnikania, Rúth Zimová v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia s prácou Existenciálny dopad sociálnych sietí na človeka a spoločnosť.

      2.miesto a rovnako postup na celoštátne kolo získala žiačka II.B triedy, Nelia Butsko, v odbore Problematika voľného času s prácou Od nápadu k realite.

      3.miesto obsadila žiačka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, Julija Zubyk, v odbore Životné prostredie, geografia, geológia s prácou na tému Po stopách netradičných železničných tratí na Ukrajine.

      Všetkým našim žiačkam blahoželáme a postupujúcim do celoštátneho kola držíme prsty.