• Ekonomická olympiáda

     • Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.

      Ďakujeme za zapojenie všetkým žiakom našej školy do 4. ročníka Ekonomickej olympiády. Na území Slovenska sa podarilo dosiahnuť nový rekord a to že 8500 stredoškolákov vyplnilo test školského kola. Na základe vyhodnotenia školských kôl do krajského kola postupujú 50 najúspešnejší žiaci Prešovského kraja. Medzi tými najúspešnejšími boli aj 3 žiaci našej školy Filip Krajňák, Jakub Trebuňák a Jaroslava Fignárová. Krajské kolo Ekonomickej olympiády sa bude konať vo februári 2021 prezenčnou formou, presnejšie termíny zverejníme na našom webe čoskoro a budeme Vás informovať aj emailom. V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie však môžeme byť nútení zorganizovať kolá v užšom rozsahu alebo v online formáte.

      Postupujúci_do krajského_kola.pdf

     • KOLOPRES

     • Aj počas pandémie sa predlžuje spolupráca s našimi ruskými priateľmi z mesta Kolomna v Moskovskej oblasti. Vytvorili sme medzinárodný team, nazvali sme ho KOLOPRES.

      Tvoria ho naši 8 slovenskí, 2 ukrajinskí, 5 ruskí žiaci a dve učiteľky, koordinátorky teamu.Čestnými členmi a patrónmi teamu sú riaditelia obidvoch škôl Valeria Valerievna Katkova,riaditeľka MBOU SOŠ č.10 v Kolomne a Mgr. Michal Čiernik, riaditeľ SOŠ podnikania v Prešove.

      Naše stretnutia sa uskutočňujú online komunikáciou na portáli ZOOM. Pripravili sme rôzne témy rozhovorov, na každom stretnutí diskutujeme o jednej z nich. Hlavným jazykom komunikácie je ruský a slovenský, ale žiaci môžu komunikovať aj v anglickom, nemeckom a ukrajinskom jazyku. Tak vzniká pekná "multijazyková" panelová diskusia.

      Piatkové online stretnutie, ktoré trvalo 88 minút, preverilo jazykovú úroveň našich žiakov a ich schopnosť klásť otázky a reagovať na nich v cudzom jazyku. Dievčatá boli super, všetky sa dôkladnepripravili a zapojili sa do komunikácie. Je to pre nich nová skúsenosť, ktorá sa im v budúcnosti určite zíde. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré je naplánované na január 2021.

      PaedDr. Valentína Černajová

      koordinátor teamu

      /Fotogaléria/

     • Mikulášska besiedka

     • Ani tento rok sme nezabudli spoločne osláviť sviatok svätého Mikuláša. Žiacka školská rada si pripravila pre svojich spolužiakov online Mikulášsku besiedku s úmyslom oddýchnuť si od  každodenných školských povinností a učenia sa. Pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity s prichádzajúcou vianočnou tematikou.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a triednym učiteľom za ich čas a ochotu sa zapojiť do tejto aktivity. Veríme, že ste sa aspoň trochu zabavili a naladili sa s nami na tú správnu vianočnú nôtu.

      V neposlednom rade patrí naša vďaka pánovi riaditeľovi a vedeniu školy za ich podporu a možnosť zrealizovať túto myšlienku. Úprimne si vážime, že im záleží nielen na našom vzdelaní, ale aj na psychickej pohode a vzájomných vzťahoch v kolektíve.

      /Fotogaléria/

     • Ponuka IT Čajovní

     • V rámci národného projektu IT Akadémie v mesiaci december na zaujímavé témy z IT prostredia, ktoré sú veľmi aktuálne v dnešnom online svete a mimo iného pomôžu žiakom chrániť sa na internete a sociálnych sieťach.  

      V prípade záujmu žiakov je potrebné sa prihlásiť na uvedených linkách https://dotazniky.itakademia.sk/ (alebo pomocou QR kódov uvedených na plagátoch jednotlivých aktivít v prílohe). Prihlasovacie údaje budú zaslané len prihláseným žiakom deň pred aktivitou. Prosím, aby si skontrolovali aj priečinok SPAM. 

      Pre bližšie informácie kontaktujte: onderkova@sospodnikania.sk 

      /Plagáty/

     • Olympiáda v anglickom jazyku


     • Milí žiaci,

      aj tento rok, aj keď trochu netradične, prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

      Písomná časť sa uskutočnila online formou dňa 26.11.2020 a dobrovoľne sa do nej zapojilo 6 žiačok. Tie, ktoré sa umiestnili na prvých troch priečkach na základe bodovania testu, postúpili do ústneho kola, ktoré sa realizovalo prostredníctvom TEAMS dňa 30.11.2020. Nižšie si môžete pozrieť výsledkovú listinu.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich ochotu a záujem neprestajne na sebe pracovať a posúvať sa ďalej aj v tejto ťažkej dobe. Ceníme si ich entuziazmus a energiu, ktorú vynaložili dobrovoľne za účelom niekam to dotiahnuť. Veríme, že aj vás ostatných týmto budú motivovať, aby ste nezabúdali na to, že aj napriek pandémii život ide ďalej a netreba sa vzdávať.

      Víťazke školského kola Olympiády v anglickom jazyku, Sidónii Karabinošovej z II.B triedy, týmto srdečne blahoželáme a tešíme sa, že bude našu školu reprezentovať v okresnom kole olympiády v januári 2021.


      Výsledková listina školského kola Olympiády v anglickom jazyku 2020/2021

      Poradie   Meno a priezvisko              Písomná časť  Ústna časť  Body spolu

      1.            Sidónia Karabinošová II.B     26,00 b            21,00 b       47,00 b

      2.            Soňa Fedorová II.B               25,50 b            20,00 b       45,50 b

      3.            Lucia Nagyová IV.C               25,50 b            17,00 b       42,50 b

      4.            Veronika Harajdová III.A        20,00 b                -              20,00 b

      5.            Lívia Lengerová IV.C            19,50 b                -              19,50 b

      6.            Frederika Vargová IV.C        19,00 b                -              19,00 b


     • Olympiáda z nemeckého jazyka

     • Dňa 30.11.2020 sa uskutočnila olympiáda z nemeckého jazyka.  Tohto roku prebehla online formou. Zastúpené boli všetky ročníky:)

      Najlepšie sa umiestnila žiačka 3.B triedy Klaudia Guľáková, ktorá týmto postupuje na okresné kolo.

      Na druhom mieste sa umiestnil žiak 3.A triedy Lukáš Bartoš.

      S trošku nižším počtom bodov sa umiestnili Viktória Slebodníkova- 4.C, Matej Lukáč- 1.A, Jaroslava Fignárová 4.B a Klaudia Ševcová- 4.B.

      Všetkým srdečne blahoželám a teším sa i naďalej na našu spoločnú prácu na hodinách nemeckého jazyka.

      Mgr. Nikol Tomanová