• Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.: 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020

     • Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

      • jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/21 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020,

      • v školskom roku 2020/2021 nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona do odvolania najmä:

      a) výlety a exkurzie,

      b) športové výcviky a školské športové súťaže,

      c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      d) kurzy na ochranu života a zdravia,

      e) kurzy pohybových aktivít v prírode,

      f) saunovanie,

      g) dni otvorených dverí

     • i-Bobor

     • Milí žiaci, máte ešte možnosť do konca mesiaca Októbra prejaviť záujem o informatickú súťaž i-Bobor. Súťaž bude tohto roku prebiehať on-line, tak neváhajte, dokážte svoju kreativitu a iniciatívu. Nahláste sa pani učiteľke Ing. Vrabľovej, ktorá je koordinátorkou danej súťaže.

      mail: vrablova@sospodnikania.sk

      bobor_plagat_2021.pdf

       

     • OZNAM PRE ŽIAKOV BÝVAJÚCICH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

     • Vedenie SOŠ podnikania v Prešove vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v súvislosti s COVID–19 a prijatými opatreniami, oznamuje žiakom bývajúcich v Školskom internáte pri SOŠ podnikaní a ich zákonným zástupcom, aby pozastavili mesačné platby za ŠI. Zmena Vám bude včas oznámená.

      Mgr. Čiernik Michal

      riaditeľ SOŠ podnikania

     • Zrušenie barmanského kurzu

     • Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠSR ohľadom mimoriadneho prerušenia školského vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona od 12.10.2020 sa ruší realizácia barmanského kurzu od 19.10 do 23.10.2020. Barmanský kurz bude realizovaný po ukončení prerušenia školského vyučovania dištančnou formou v náhradnom termíne o ktorom bude informovaný.

    • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR
     • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR

     • V dňoch 5.10. – 8.10.2020 žiaci II.B odboru cestovného ruchu MRCR  absolvovali odbornú prax zameranú na praktické spoznávanie služieb v danom odbore. Žiaci navštívili hotely  Black Stork Golf, Grand hotel Praha, Panorama zamerané na rôzne skupiny klientov a súčasne spoznávali využitie dopravných služieb v našich najnavštevovanejších turistických strediskách - Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské Pleso. Piaty deň praxe, 9.10.2020, navštívili Krajské múzeum v Prešove. Jeho bohatá ponuka z histórie bola príjemným ukončením tejto praxe a prínosom do ďalšieho študijného rozvoja.

      Výpovede žiakov a ich hodnotenie praxe vo Vysokých Tatrách potvrdili, že nestačí len počuť, ale aj vidieť rôzne služby cestovného ruchu od základných po doplnkové, ktoré neskôr, ako budúci podnikatelia, resp.  zamestnanci, určite využijú.

       

             Vedúca odbornej praxe: Ing. Mgr. Anna Miklušová  /text/

             Pedagogický dozor : PaedDr. Valentína Černajová  /foto/

      /Fotogaléria/

     • Oznam bývajúcim žiakov v školskom internáte

     • V súvislosti s opatreniami MŠVVaŠ SR ku COVID-19, nariadením dištančného štúdia na stredných školách a ukončením prevádzok školských internátov do odvolania Vám oznamujeme, že  svoje školské a osobné veci si môžete vyzdvihnúť v dňoch 13. – 14. 10. 2020 (t.j. utorok – stredu) v čase od 8,00 do 12,00 hod.

                      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca úseku VMV a ŠI

     • Dištančná forma vzdelávania

     • Riaditeľ SOŠ podnikania oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 12.10.2020 (pondelok) bude vyučovací proces prebiehať dištančnou formou na základe usmernenia MŠVVaŠ SR.

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/

      Odborná prax žiakov IV.B. a IV.C sa ukončuje a od zajtra 12.10.2020 (pondelok) budú žiaci realizovať dištančnú formu vyučovania.

      Pedagogickí zamestnanci 12.10.2020 v čase od 08:00 do 12:00 hod. si môžu osobne vyzdvihnúť študijné materiály v priestoroch školy (bez zhromažďovania).

      Žiaci školského internátu budú v priebehu zajtrajšieho dňa informovaní na našej stránke za akých podmienok a kedy si budú môcť vyzvihnúť svoje osobné veci z internátu.

     • Barmanský kurz

     • Základný barmanský kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú zdokonaliť v tejto nádhernej práci a taktiež by radi získali certifikát SkBA, platný aj v zahraničí (vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie – IBA)

      Vedúcim lektorom bude lektor Slovenskej barmanskej asociácie (SkBA) Ján Majoroš s platnou licenciou.

       

      Termín konania:           19.-23.10.2020

      Miesto konania:             zelený salónik SOŠ podnikania Prešov

      Cena kurzu:                   100,00 €

      Termín prihlásenia:       do 13.10.2020 u ZRŠ Ing. Bohuša Popíka (osobne, mailom)

       

      Kurz je rozdelený do piatich dní:

      • Prvý deň prebieha prevažne v teoretickej rovine, kde sa preberajú témy z histórie barmanstva, spôsoby prípravy miešaných nápojov, základné tovaroznalectvo- prehľad destilátov, likérov, tichých vín, dezertných vín, sektov a šampanských vín, barmanský inventár , barové sklo a pod.,
      • Ďalšie dni sú určené na praktickú prípravu nápojov, za použitia originálnych surovín, ktoré vždy zabezpečuje odborný lektor SkBA. Študenti si počas praktickej časti vyskúšajú prípravu koktailov. Potrebný inventár a jednotlivé pomôcky taktiež zabezpečuje lektor SkBA,
      • Posledný deň prebieha záverečná skúška z preberaného učiva. 

      Úspešní absolventi kurzu, ktorí vyhoveli požadovaným kritériám získavajú certifikát Slovenskej barmanskej asociácie.

      Jednotlivým záujemcom  odporúčame priniesť si na výuku písacie potreby, alebo notebook.

     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • EXPERT GENIALITY SHOW14. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov SOŠ prebehne 1. decembra 2020 v týchto oblastiach:

      Ø Od Dunaja k Tatrám (slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci),

      Ø Svetobežník (geografia, cestovný ruch),

      Ø Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),

      Ø Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika, reálie),

      Ø Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus),

      Ø Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia).

      PRIHLÁSENIE: potrebné je záväzne sa prihlásiť u školského koordinátora Mgr. Amanovej (kabinet č. 214) do 22. 10. 2020.

      Ako sa súťaží?

      Dve zo 6 tém si vyberiete, keď dostanete všetky testy a uvidíte otázky.

      Odpoviete na 30 otázok z jednej témy a 30 otázok z druhej témy vo vyhradenom čase 60 minút. Pri každej otázke máte na výber štyri možnosti a vy označíte tú, ktorú považujete za správnu.

      O čo sa súťaží?

      Diplomy dostane prvých sto najúspešnejších súťažiacich s titulom EXPERT či TOP EXPERT a vecné ceny prvých desať v každom rebríčku. Ak sa vám nepodarí nič vyhrať za svoje umiestnenie, máte šancu v konečnom žrebovaní získať jazykový pobyt, notebook alebo iné vecné ceny. Všetky informácie nájdete na www.sutazexpert.sk

      POSLANIE SÚŤAŽE

      - umožniť žiakom súťažnou formou prezentovať a porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl vo svojej kategórii, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie,

      - vzbudiť u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, rozvíjať ich všeobecné znalosti z rôznych oblastí života a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu.

     • Biela pastelka

     • Dňa 18.septembra 2020, sa po celom Slovensku konala verejná zbierka Biela pastelka. Do tejto aktivity Únie nevidiacich a slabozrakých sa zapojila aj naša škola. Žiaci II.A triedy vyzbierali v uliciach Prešova krásnu sumu: 494,33 €. Touto cestou im ďakujeme a sme radi, že sme pomohli tým, ktorí našu pomoc potrebujú.

      Poďakovanie formou Ďakovného listu zaslala škole aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – krajské stredisko v Prešove (viď príloha).

      Ing. Marta Drabová

      Ďakovný_list

     • Červené stužky

     • Milé žiačky, milí žiaci,

      ponúkame vám príležitosť zúčastniť sa grafickej súťaže Červené stužky vyhlásenej MŠVVaŠ SR, Kanceláriou WHO na Slovensku, mestom Žilina, OÚ odb. Školstva v Žiline a Gymnáziom sv. Františka v Žiline

      a možnosť zabojovať o hodnotné ceny (1.miesto: cena v hodnote 50,- eur, 2.miesto: cena v hodnote 40,- eur a 3.miesto: cena v hodnote 30,- eur).

      Ako na to? Vyhraj 1.- 3.miesto v školskom kole Červených stužiek vlastným výtvarným návrhom LOGA pre túto súťaž na tému boj proti AIDS.

      PROPOZÍCIE:

      technika : maľba, kresba, grafika, koláž, kombinované techniky,

      formát výtvarného diela: A5 – A6,

      označenie prác na zadnej strane: meno a priezvisko, škola, vysvetlenie koncepcie diela,

      uzávierka (do kedy môžete práce odovzdávať): 24.10.2020,

      termín školského kola: 27.10.2020,

      kontaktné miesto: kabinet 509 na 5.poschodí,

      porota školského kola: Mgr.M.Leláková, Mgr.R.Mravec, Mgr.Bc.I.Šoltýsová, Mgr.M.Čiernik,

      koordinátor šk. kola (komu odovzdať práce): Mgr.Martina Leláková.

      Práce autorov zapojených do súťaže budú súčasťou výstavy 1.12.2020 v Žiline. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo práce neposielať späť autorom po ukončení súťaže.

      Ak máš hlavu plnú nápadov, chuť niečo dokázať a zdieľať svoju šikovnosť, NEVÁHAJ – tvor, súťaž a vyhraj :) !

      Mgr. Martina Leláková