• Deň bez FAST FASHION
     • Deň bez FAST FASHION

     • Po jarných prázdninách sa uskutoční podujatie Deň bez FAST FASHION.

      Čo je to Fast Fashion? Fast Fashion je rýchla, masívna produkcia nekvalitného oblečenia v zlých pracovných podmienkach. Sú to, bohužiaľ, všetky značky, ktoré máme v našich nákupných centrách.

      Preto vyzývame našich spolužiakov, aby v pondelok po prázdninách prišli oblečení v upcyklovanom, udržateľnom oblečení alebo odevu z druhej ruky.

      Vopred ďakujeme, že sa zapojíte do tejto akcie a ukážete, že vám budúcnosť našej planéty nie je ľahostajná.

      plagát_Deň_bez_Fast_fashion

    • Valentínska kvapky krvi
     • Valentínska kvapky krvi

     • Dňa 26.2.2020 sa študenti našej školy zúčastnili darovania krvi v rámci akcie „Valentínska kvapka krvi“. Tohtoročný slogan Valentínskej kvapky krvi „LÁSKA LIEČI“  je veľmi výstižný pre všetkých mladých ľudí, na ktorých bola zacielená táto akcia.

      Ďakujeme všetkým študentom, ktorí podali pomocnú ruku, prekonali samého seba a pomohli čakajúcim na uzdravenie. Dobrý pocit z pomoci druhým je na nezaplatenie, ten si ani nekúpiš, ani nenájdeš na ulici.

      Ešte raz veľká vďaka a tešíme sa na stretnutie na budúci školský rok.

      /Fotogaléria/

    • Jasný pohľad na financie....
     • Jasný pohľad na financie....

     • alebo ako si upratať v peniazoch v roku 2020. Ale nielen takýto obsah malo v utorok dňa 25. 02. 2020 stretnutie manažérov spoločnosti PROSIGTH Slovensko, a.s. so žiakmi 4. ročníkov Strednej odbornej školy podnikania v Prešove.

      O spoločnosti...

      Spoločnosť PROSIGTH Slovensko, a.s. je finančná poradenská spoločnosť, ktorá ponúka svoje služby na Slovensku od roku 2011. Svojim klientom poskytuje komplexné finančné poradenstvo v oblasti poistenia, úverov, sporenia, investícií a leasingu. V súčasnosti má sieť 263 licencovaných obchodníkov, 21 pobočiek na Slovensku, viac ako 40 000 spokojných klientov a dosahuje medziročný rast na úrovni 25 %. Spoločnosť pracuje podľa zásad - pravdivosť, starostlivosť, precíznosť, flexibilita, porozumenie.

      Zámerom prednášky, ktorú viedol riaditeľ spoločnosti Ivan Horváth, bolo orientovať  žiakov po ukončení školy na ich ďalší život nielen v oblasti ekonomickej a finančnej, ale tiež ich osobnostného rozvoja. Riaditeľ spoločnosti akcentoval predovšetkým cieľavedomosť mladých ľudí, kladenie si aspoň krátkodobých cieľov na dosiahnutie  finálneho životného cieľa. 2-hodinová prednáška bola spojená aj s jeho vlastnými skúsenosťami ako mladého človeka,  skvelou názornou prezentáciou, dialógom a diskusiou na aktuálne témy a záverečným krátkym feetbackovým testom.

      Stretnutie úspešných ľudí prináša úspešné projekty...

      Prednáška sa uskutočnila v rámci predmetov Právo v praxi a Poradenstvo pre podnikateľov, spojila teóriu a prax, oslovila našich žiakov, čo dokladovali na ďalších vyučovacích hodinách. Spoločnosti PROSIGTH Slovensko, a.s. želáme veľa úspechov a veríme, že  naši žiaci v budúcnosti využijú vedomosti získané na prednáške v praxi, prípadne využijú aj ďalší kontakt s touto spoločnosťou.

      JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M  

      /Fotogaléria/

    • Investovanie
     • Investovanie

     • Dňa 25.02.2020 prebiehala na našej škole prednáška o investovaní, v rámci vzdelávania mladých ľudí v oblasti finančnej gramotnosti. Prednášku viedla pani Ing. Ivana Servanská z OVB Allfinanz Slovensko a.s.. Pútavou formou zaujala žiakov III.C triedy, ktorých veľmi zaujímalo ako, kde a do čoho v budúcnosti investovať, aké sú pravidlá investovania, koľko môže človek investovať a ako má byť finančné zabezpečený, aké úspory si má tvoriť a tak si zabezpečiť v budúcnosti lepší život.

      /Fotogaléria/

    • Valentínsky ples
     • Valentínsky ples

     • Plesová sezóna sa pomaly končí a my sa tešíme z ďalšieho vydareného školského plesu. 

      Tohtoročný Valentínsky ples, ktorý sa konal dňa 14. 02. 2020, zorganizovala JA firma ELYGROUP v spolupráci so Žiackou školskou radou pri SOŠP.

      Slávnostným otvorením a prípitkom, ktoré mal na starosti pán riaditeľ, Mgr. Michal Čiernik, odštartoval veľmi pekný a zábavný večer. 

      O dobrú zábavu sa postaral DJ Snowman. Spestrením plesu bolo aj spevácke vystúpenie slečny Dajany Novotnej.

      Spestrením boli taktiež rôzne zábavno-súťažné aktivity.

      Súčasťou plesu bola aj bohatá tombola, plná zaujímavých cien, do ktorej prispeli aj rôzni sponzori, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

      K príjemnej atmosfére prispela aj voľba kráľa a kráľovnej plesu. 

      Vynikajúca zábava trvala do neskorých nočných hodín.

      ELYGROUP, JA firma

    • Dobrovoľníctvo
     • Dobrovoľníctvo

     • Žiť, to je najvzácnejší dar na svete, pretože väčšina ľudí iba existuje.“                                                                  

                                                Oscar Wilde

            Včera  sme  mali  v škole  praktickú ukážku  jednej  z možností ako nie len existovať, ale ako žiť plnohodnotný život. Formou prednášky a workshopu sme sa dozvedeli o dobrovoľníctve,  jeho  sférach  pôsobnosti, formách  a význame. Obohacujúci kontakt s poslaním byť človekom človeku nám sprostredkovala pani Ing. Mária Rajňáková a Bc. Annamária Gnipová z Grécko-katolíckej charity v Prešove, s ktorou spolupracujeme od decembra minulého roka.

      V rámci našej spolupráce s prešovskou Grécko-katolíckou  charitou sme dnes odovzdali jej zástupcom dar – potravinovú zbierku, ktorá je dielom šľachetných štedrých žiakov a učiteľov našej školy. Vyzbierané potraviny a hygienické potreby poputujú rodinám v núdzi, preto aj touto formou chceme poďakovať všetkým žiakom a učiteľom v mene charity, v mene obdarovaných rodín a aj vo svojom mene za ich štedrosť a empatiu, za prejavenú ľudskosť!

      Ďakujeme pani učiteľke Ing. Ivete Džoganíkovej za nápad usporiadať takúto zbierku, pani PaedDr. Mgr. Valentíne Černajovej, pani PaedDr. Anne Simkovej a pani Ing. Jane Kočárovej za spoluprácu na príprave a realizácii zbierky a prednášky. V neposlednom rade ďakujeme členkám Ekoklubu Rebeke Hodošiovej a Veronike Harajdovej z II.A triedy za ich inšpiratívnu prácu na tomto projekte a na fungovaní Ekoklubu.

      „Človeka nemáme hodnotiť podľa toho, čo získal, ale podľa toho, čo dal.“                                                                                                                       

      Albert Einstein, fyzik a zakladateľ teórie relativity      /Fotogaléria/

    • IT – 3D tlač a 3D sken
     • IT – 3D tlač a 3D sken

     • Dňa 20.2.2020 sa žiaci III.C a II.A triedy zúčastnili workshopu, ktorý pripravili pracovníci Školského výpočtového strediska Michalovce v rámci projektu IT Akadémie zameraného na popularizáciu a prezentáciu moderných trendov v IT – 3D tlač a 3D sken.

      Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých a podnetných informácií o tomto spôsobe výroby a názorné ukážky prispeli k lepšiemu pochopeniu danej problematiky.  Podoba a  priebeh workshopu sa nám veľmi páčila. Workshop naplnil naše očakávania.

      Miriama Puškášová, Tímea Kuchtová II.A   /Fotogaléria/

    • EXPERT GENIALITY SHOW – 13. ročník
     • EXPERT GENIALITY SHOW – 13. ročník

     • Dňa 28. novembra 2019 sa na našej škole konala celoslovenská súťaž EXPERT GENIALITY SHOW – 13. ročník, žiaci súťažili v týchto oblastiach:

      - Od Dunaja k Tatrám (slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci),

      - Svetobežník (geografia, cestovný ruch),

      - Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),

      - Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika, reálie),

      - Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus),

      - Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia).


      Medzi najúspešnejších žiakov sa zaradili:

      Jakub Trebuňák z 3.B,  9. miesto, Od Dunaja k Tatrám   

      Henrieta Golisová z 1.A,  41. miesto, Mozgolamy

      Monika Mikčová zo 4.A, 71. miesto, Do you speak English?

      Adam Bučák zo 4.B,  78. miesto, Góly, body, sekundy a 126. miesto, Svetobežník

      Kristína Kaduková zo 4.A, 79. miesto, Tajomstvá prírody

      Sidónia Karabinošová , 1.B, 90. miesto, Do you speak English?

      Sabina Balintová, 2.B, 94. miesto, Mozgolamy

      Matúš Dziak, zo 4.D, 107. miesto, Tajomstvá prírody a 140. miesto, Od Dunaja k Tatrám

      Bronislava Chromčová zo 4.B,  116. miesto, Svetobežník

      Beáta Chovancová zo 4.C, 142. miesto, Góly, body, sekundy

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

      /Fotogaléria/

     • Potravinová zbierka

     • Milí  spolužiaci, vážený pedagogický  zbor,

      čas  plynie ako  voda,  deň  za  dňom  prináša  nové  starosti i radosti, nové  výzvy  a povinnosti.  V predvianočnom  čase  sme  sa  spojili  pri realizácii  krásneho prospešného  a mnohostranne  obohacujúceho   projektu  -  Vianočnej  burzy.  Preukázali  sme  ľudskú  spolupatričnosť  tým,  ktorí  v živote  nemajú  toľko  šťastia - núdznym   ľuďom ,  ktorí  sa  ocitli  nie  z vlastnej  viny  v ťažkej  životnej   situácii.  Títo  ľudia  sa  na horizonte  záujmu  spoločnosti  objavujú  najviac  počas  sviatkov, ale  v skutočnosti  sú  tu  stále  a pomoc  potrebujú  počas  celého  roka,  preto  vás  chceme  opäť  pozvať  k spolupráci  na pomoci   pre  týchto  ľudí.  Tento krát  vás  chceme  poprosiť  o príspevok  do potravinovej  zbierky. 

      Čím  môžete  prispieť: 

      - balené  trvanlivé  potraviny (cestoviny, múka, ryža, strukoviny, konzervy, zaváraniny, instantné  polievky  a hotové  jedlá, cukor, olej, koreniny,  kečup, horčica, ....)

      - hygienické potreby (toaletný papier, mydlo, servítky, šampón, plienky, ....).

      Kedy  budeme  zbierku  realizovať :  24.02.2020 - pondelok

      Kde  môžete  odovzdať  svoj dar : u p. Mgr. Lelákovej, PaedDr. Mgr. Anne Simkovej, PaedDr. Mgr. Valentíne Černajovej

      Kam  poputujú  naše  dary :  Grécko-katolíckej  charite  v Prešove, ktorá  sa  stará  o núdzne  rodiny.

      Vopred  vám  všetkým  ďakujeme  za vašu  štedrosť  a prejav  empatie  s núdznymi!

      členky  Ekoklubu

    • NÁPAD PREDÁVA A DOD
     • NÁPAD PREDÁVA A DOD

     • Dňa 18.02.2020 sa na SOŠ podnikania uskutočnil ďalší už VIII. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA“ a zároveň aj „Deň otvorených dverí“. Bohatá návštevnosť rodičov a žiakov základných škôl poukázala na veľký záujem  o našu školu a naše študijné odbory. Návštevníci si mohli prezrieť nielen priestory na vyučovací proces školy, ale aj Kongresovú miestnosť na 1. poschodí, kde bola pripravená bohatá ponuka cestovného ruchu a podnikania žiakov študentských firiem JA Slovensko. Žiaci a rodičia si zároveň prezreli aj bohaté zastúpenie súťažných stánkov v priestoroch telocvične.

      Počas celoškolskej súťaže navštívili našu školu predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja z odboru školstva. Jednotlivé stánky  si prezrel aj pán PaedDr. Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK.

      Cieľom súťaže Nápad predáva bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo 22 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu pripraviť si prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie firmy.

      Súťaž podporili aj naši sponzori: RPIC Prešov, PO CAR, s.r.o. Prešov, AX DATA, s.r.o., LEAR corporation seating Slovakia s.r.o., OVB ALLFINANZ Slovensko, a.s., IBIS cestovná agentúra, JANTER, s.r.o., Šarišská galéria v Prešove, Franka TOUR, UNION, UNIQUA poisťovňa a.s.

      Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdal pán riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom IX. ročníku „Nápad predáva“ v roku 2021.

      Výsledky súťaže v tabuľke: /Výsledková_listina_NP_2020/

      V ten istý deň sa na pôde našej školy uskutočnil aj „Deň otvorených dverí“, počas ktorého mali žiaci základných škôl  a ich zákonní zástupcovia možnosť okrem prehliadky súťažných tímov v súťaži „Nápad predáva“ si prehliadnuť priestory školy, oboznámiť sa s odbormi, ktoré naša škola ponúka, vypočuť si zážitky a skúsenosti žiakov z praxe doma aj v zahraničí, či na rôznych súťažiach. Celý deň prebiehal v príjemnej podnikateľskej atmosfére, ako to býva pri rôznych aktivitách pripravovaných pre žiakov SOŠ podnikania,

      /Fotogaléria/

     • Chrípkové prázdniny

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania na Masarykovej ulici v Prešove v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 3I.I0.2O05, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy pre prípad pandémie chrípky v SR, prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 10.2.2020 /pondelok/. Vyučovanie bude pokračovať' dňom 13.2.2020 /vo štvrtok/.

     • GENERÁLNA SKÚŠKA E-MATURITA 2020

     • 5. 2. 2020 sa uskutoční generálna skúška (GS) z E-Maturity 2020. Prinášame informácie pre tých študentov, ktorí sa jej zúčastnia.

      5. 2. 2020 (streda) – slovenský jazyk a literatúra  /zoznam študentov a rozdelenie do učební/

      Pred testovaním GS E-Maturity sa študenti zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu svojej triedy.

      Nástup študentov na GS E-Maturity zo slovenského jazyka a literatúry v utorok 5.2.2020 je o 9.25 hod. pred príslušnou učebňou, viď rozdelenie vyššie. Študenti sa zúčastňujú vyučovania na 1. vyučovacej hodine, následne sa zúčastnia testovania. Ukončenie testovania bude o 11.30 hod., študenti pokračujú vo vyučovaní 5. vyučovacou hodinou.

      Študenti si na GS EM musia priniesť občiansky preukaz a vedieť svoju známku z predmetu SJL na vysvedčení za 1. polrok tohto školského roka.

      Nepovolené pomôcky:

      • pravítko,
      • mobilné telefóny a iné osobné elektronické zaradenia,
      • zošity, učebnice, slovníky a iná literatúra.

      Povolené pomôcky:

      • písacie potreby (modré alebo čierne pero),
      • pomocné papiere pre všetky predmety (formát A4) – zabezpečí škola.

      Dôležité dokumenty:

      GS E-Maturita 2020 - harmonogram SJL online

      GS E-Maturita 2020 - vzor OH - SJL krížik

      GS E-Maturita 2020 - vzor OH - SJL pero

      Anotácia testu zo SJL

    • Vernisáž výtvarných prác
     • Vernisáž výtvarných prác

     • Dňa 23. januára 2020 prezentovali žiaci II.A triedy, umeleckého odboru dizajn interiéru, v priestore KRAJSKÉHO MÚZEA v Prešove v poobedňajších hodinách prostredníctvom verejnej VERNISÁŽE výtvarné práce vytvorené v spolupráci so žiakmi výtvarného odboru partnerskej školy z Českej republiky – STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÉ z ÚSTÍ NAD ORLICÍ na medzinárodnom maliarskom plenéri na začiatku októbra v roku 2019 v TATRANSKEJ LESNEJ v oblasti VYSOKÝCH TATIER. Výtvarné práce prostredníctvom kresebných a maliarských kompozícií stvárňovali žiacke videnie scenérií krásnej jesennej tatranskej prírody, doplnené o stvárnenie osobitej miestnej tatranskej architektúry.

      Vernisáž a samotnú výstavu sprístupnili úvodným slovom pre verejnosť : rodičov žiakov, pedagógov našej školy, ich priateľov a známych, zástupcovia našej školy – pán riaditeľ, Mgr. MICHAL ČIERNIK, pedagógovia: PaedDr. Mgr. ANNA SIMKOVÁ , Mgr. Art. RASTISLAV MRAVEC, RNDR. Ing. MÁRIA VAVREKOVÁ,

      Mgr. JÁN BENKO, PhD. a tiež zástupca vedenia KRAJSKÉHO MÚZEA v Prešove.

      /Fotogaléria/

     • Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 20.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov, ktorí boli zaradení do kategórie 2D.

      Na treťom mieste sa umiestnili hneď traja žiaci s rovnakým počtom bodov: Lukáš Bartoš (III.A), Michal Ramazetter (IV.D), Dominík Tomaščík (IV.C).

      Druhé miesto obsadila žiačka Sidónia Karabinošová (I.B) a víťazkou školského kola sa stala Soňa Fedorová (I.B). Soňa postúpila na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa však zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť. Pevne veríme, že budúci rok bude mať možnosť vyskúšať si to aj tam.

      Všetkým účastníkom ďakujeme za ich účasť a výhercom srdečne blahoželáme!

     • Olympiády v nemeckom jazyku

     • Školske kolo sa konalo 22.11.2019, výsledky sú nasledovné:

      1. miesto Klaudia Gulákova- 2. B
      2. miesto Sylvia Vargová- 4.C
      3. miesto Jaroslava Fignárová- 3.B

      žiacka Gulákova, postupila na okresne kolo olympiady v NJ, ktore sa konalo dna 16.1.2020 v Sabinove a získala  1. miesto.