• Spojená škola, Masarykova 24, Prešov  v súčasnosti neponúka voľné pracovné miesto.