• Rodičovská rada

    • Rodičovská rada pri SPOJENEJ ŠKOLE, Masarykova 24, Prešov

     úzko spolupracuje s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi, s cieľom zabezpečovať záujmy rodičov a žiakov.

     Zameriava sa na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, finančne podporuje záujmovo-umeleckú a športovú činnosť, medzinárodné aktivity školy a talentovaných žiakov.

     S problémami, otázkami a návrhmi sa môžete obracať aj na e-mailovú adresu tajomníčky RR:

     cernajova@sospodnikania.sk

     predseda RR p. Henrich Knuth:   henrichknuth@gmail.com

     koordinátorka RR PaedDr. Valentína Černajová:  cernajova@sospodnikania.sk

     V školskom roku 2021/2022 Výkonný výbor RR pracuje v zložení:

     predseda       – p. Knuth IV.C p
     podpredseda – p. Cinová I.B p
     hospodár       – p. Fedorová III.B p

     Členovia RR:

     p. Vranková I.A o, p. Szylagyiová I.B o, p. Nosaľová II.A o, p. Demčák II.A p,

     p. Kokošková II.B o, p. Dziaková II.B p, p. Majirská III.A o, p. Hudáková III.A p,

     p. Borzová III.B o, p. Duchová IV.A o, p. Hodoši IV.A p, p. Hermanovský IV.B o,

     p. Zima IV.B p.

     revízna komisia - p. Monika Fedorová, p. Edita Hudáková

     Plán_práce_Rodičovského_združenia_pri_SPOJENEJ_ŠKOLE.docx

     Rodičovská_rada_21_22.docx

     Štatút_rodičovského_združenia.doc