• Rada školy

    • Rada školy - šk. rok 2020/21

     Iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci miestne záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy

     a vzdelávania.

     Zloženie Rady školy pri SOŠ podnikania

     Mgr. Ján Benko, PhD – predseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov

     Bc. Janka Pistráková – zástupca pedagogických zamestnancov

     Ing. Monika Poľaková – zástupca nepedagogických zamestnancov

     Mgr. Rastislav Zima – podpredseda Rady školy, zástupca rodičov a zákonných zástupcov

     p. Ján Onofrej – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

     p. Heinrich Knuth – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

     JUDr. Pavel Hagyari, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa

     PaedDr. Miroslav Benko, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa

     JUDr. Ján Luterán – delegovaný zástupca zriaďovateľa

     Mgr. Miroslav Vaško – delegovaný zástupca zriaďovateľa

     Lívia Lengerová – zástupca žiakov

     S akýmikoľvek informáciami, dotazmi, či problémami sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu predsedu Rady

     školy benko@sospodnikania.sk

     Štatút_rady_školy

     Rada_školy_štatút

     Zápisnica