• Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Milí študenti, aj  tohto roku sa môžete zúčastniť medzinárodnej súťaže Matematický klokan, ktorá sa bude konať dňa 11. apríla 2022, bližšie informácie sa dozviete na hodinách Matematiky, kde sa aj môžete prihlásiť  u Ing. D. Vrabľovej a Mgr. S. Drotárovej do 4. marca 2022. Štartovné je 5,-€ pre žiaka (žiaci, ktorí uhradili rodičovský príspevok – 2€).

     • Informácie pre maturantov - internet

     • Deň otvorených dverí Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

      Tento rok sa fakulta rozhodla  Deň otvorených dverí zorganizovať OFFLINE aj ONLINE.  

      SO ŠTUDENTMI SA VIDÍME 11. FEBRUÁRA 2022 O 10:00 V AULE JOZEFA MATÚŠA NA BUČIANSKEJ ULICI V TRNAVE ALEBO ONLINE NA WEBE FMK.SK, ČI NAFMKJEMIDOBRE.SK.

     • Dištančné vyučovanie v III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 3.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p do školy na prezenčnú formu bude 8.2.2022 – utorok.

       

      Aktuálna situácia k 3.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.B-p (31.1.2022 – 7.2.2022)
      • II.A-o (2.2.2022 – 7.2.2022)
      • II.B-o (2.2.2022 – 7.2.2022)
      • III.A-p (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • III.B-p (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.A-o (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.B-o (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.A-p (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.B-p (3.2.2022 – 8.2.2022)
      • IV.C-p (3.2.2022 – 8.2.2022)

      SPOLU: 10 tried

       

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, II.A-p, II.B-p, III.A-o, III.B-o.

      SPOLU: 7 tried

     • Dištančné vyučovanie v II.A-o, II.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach II.A-o, II.B-o bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 2.2.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried II.A-o, II.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach II.A-o, II.B-o do školy na prezenčnú formu bude 7.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 2.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.B-p (31.1.2022 – 7.2.2022)
      • II.A-o (2.2.2022 – 7.2.2022)
      • II.B-o (2.2.2022 – 7.2.2022)

      SPOLU: 3 triedy

       

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, II.A-p, II.B-p, III.A-o, III.B-o, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p

      SPOLU: 14 tried

     • Dištančné vyučovanie v I.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe na základe nahláseného pozitívneho prípadu COVID-19 u žiaka v triede I.B-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 31.1.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy I.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triede I.B-p do školy na prezenčnú formu bude 7.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 31.1.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.B-p (31.1.2022 – 7.2.2022)
      • II.A-p (28.1.2022 – 2.2.2022)
      • II.B-p (28.1.2022 – 2.2.2022)
      • III.A-o (27.1.2022 – 1.2.2022)
      • III.B-o (27.1.2022 – 1.2.2022)

      SPOLU: 5 tried

      Prezenčná forma vyučovania

      • I.A-o, I.B-o, I.A-p, II.A-o, II.B-o, III.A-p, III.B-p, IV.A-o, IV.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p

      SPOLU: 12 tried

     • Dištančné vyučovanie v II.A-p, II.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach II.A-p, II.B-p bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 28.1.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried II.A-p, II.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach II.A-p, II.B-p do školy na prezenčnú formu bude 2.2.2022 – streda.

     • Dištančné vyučovanie v IV.C-p, III.A-o, III.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach IV.C-p, III.A-o, III.B-o bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 27.1.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried IV.C-p, III.A-o, III.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triede IV.C-p do školy na prezenčnú formu bude 31.1.2022 – pondelok a nástup žiakov v triedach III.A-o, III.B-o do školy na prezenčnú formu bude 1.2.2022 – utorok.

     • Školské kolo súťaže „Spracovanie informácií na počítači“ v školskom roku 2021/2022

     • Každoročne MŠVVaŠ SR pod záštitou ŠIOV vyhlasuje súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

      Školské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo na našej škole 17. 01. 2022 a 24. 01. 2022.

      Zúčastnilo sa ho 24 žiakov, z toho 15 dievčat a 9 chlapcov. Niektorí prihlásení žiaci nemohli súťažiť z dôvodu karantény.

      Cieľom súťaže bolo overiť výkon – Odpis súvislého textu na rýchlosť v časovom limite 10 minút a úprava textu podľa korektorských značiek na počítači.

       

      V súťažnej disciplíne „Písanie na počítači – Odpis 10-minút“ zmeralo svoj výkon 24 žiakov z 2., 3 a 4. ročníka.

      Výsledková listina školského kola:

      1. miesto: Borzová Soňa, 269 čistých úderov za 1 minútu 

      2. miesto: Antalová Henrieta, 256 čistých úderov za 1 minútu

      3. miesto: Dzurková Zuzana, 255 čistých úderov za 1 minútu.

       

      V súťažnej disciplíne „Úprava textu na počítači“ súťažili 4 žiaci.

      1. miesto: Antalová Henrieta

      2. miesto: Brabcová Klaudia

      3. miesto: Ferková Ivana.

       

      Súťažiaci dokázali svoju zručnosť, v ktorej skĺbili rýchlosť s presnosťou a dosiahli výkon, ktorým poukázali na svoj pozitívny vzťah k technológiám.

       

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výbornú súťažnú atmosféru!

      Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

      /Fotogaléria z odovzdávania cien/

      Organizační garanti akcie: Ing. Zlata Lukáčová a Ing. Mária Onderková

     • ZRUČNÝ EKONÓM

     • ZRUČNÝ EKONÓM – test ekonomických vedomostí a schopností

      Ekonomická súťaž 

      Vo štvrtok 20. 01. 2022 prebehla na našej škole ekonomická súťaž ZRUČNÝ EKONÓM. Zúčastnilo sa jej spolu 20 žiakov štvrtých ročníkov (4. A-o, 4. B-o, 4. B-p). Súťaž bola zameraná na overenie všeobecných ekonomických vedomostí a riešenie praktických úloh. Jej cieľom bolo vzbudiť súťaživosť medzi žiakmi, do určitej miery zistiť hĺbku vedomostí z ekonomických predmetov pred maturitnou skúškou a taktiež aj zvýšiť záujem študentov o pokračovanie štúdia ekonomických odborov na vysokých školách. Študenti pracovali samostatne na riešení testu, ktorý pozostával z 50 otázok. Veríme, že súťaž bola pre nich obohatením a stane sa tradíciou v činnosti našej školy.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a účasť na súťaži.

      Výsledková listina školského kola ZRUČNÝ EKONÓM -  2021/2022 

       

      1. miesto               -           Mičková Stanislava
      2. miesto               -           Dzurková Zuzana
      3. miesto               -           Dančová  Michaela

      Víťazom blahoželáme a prajeme  veľa úspechov!

      Ing. Dana Richnavská

     • Dištančné vzdelávanie v IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov bude prebiehať vyučovanie v triedach IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p od 24.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá́ žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov v triedach IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p do školy na prezenčnú formu bude 31.1.2022 - pondelok. Zhrnutie situácie k 24.1.2022:

      Dištančná forma vzdelávania

      I.A-o (20.1.2022-27.1.2022)

      I.B-o (24.1.2022-31.1.2022)

      II.A-o (21.1.2022-28.1.2022)

      II.B-o (21.1.2022-28.1.2022)

      III.A-p (24.1.2022-31.1.2022)

      III.B-p (24.1.2022-31.1.2022)

      IV.A-o (24.1.2022-31.1.2022)

      IV.B-o (24.1.2022-31.1.2022)

       

      Prezenčná forma vzdelávania

      I.A-p, I.B-p, II.A-p, II.B-p, III.A-o, III.B-o, IV.A-p, IV.B-p, IV.C-p

     • Dištančné vyučovanie v I.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede I.B-o od 24.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy I.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov triedy I.B-o do školy na prezenčnú formu bude 31.1.2022 - pondelok.

     • Dištančné vyučovania v II.A-o, II.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede II.A-o a  II.B-o od 21.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy II.A-o a II.B-o  o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá́ žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov triedy II.A-o do školy na prezenčnú formu bude 28.1.2022 - piatok.

     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 19.1.2021 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v kategórii 2D.

      Naša žiačka Klaudia Guľáková, žiačka 4.B triedy sa umiestnila na 1. mieste!!! Postupuje teda do krajského kola súťaže.

      K veľkému úspechu žiačke blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

      Mgr Nikol Tomanová

     • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

     • Олимпиада по русскому языку 

      Aj v tomto neľahkom čase, raz prezenčného, raz dištančného vzdelávania, trochu netradične, ale predsa, prebehlo dňa 11.01.2022 školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 5 žiakov prvého až tretieho ročníka, z toho 4 boli úspešnými riešiteľmi. Súťaž pozostávala z troch častí Čítanie s porozumením, Opis na základe vizuálneho podnetu a Test z kulturológie. Maximálny počet bodov za všetky tri časti bol 40. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a snahu urobiť niečo navyše, porovnať si svoje vedomosti s ostatnými, posúvať a rozvíjať hranice svojho poznania.   

      Výsledková listina školského kola Olympiády v ruskom jazyku 2021/2022 

      Kategória B2  

       

      1. miesto             Sandra Štelbadská          38 bodov 
      2. miesto             Samuel Muška                 36 bodov
      3. miesto             Matej Myrón                   35 bodov 

      Víťazi budú na konci 1. polroka odmenení vecnými cenami a diplomom. 

      Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov! 

      PaedDr. Valentína Černajová 

     • Dištančné vyučovanie v I.A-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede I.A-o od 20.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínanej triedy I.A-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov triedy I.A-o do školy na prezenčnú formu bude 27.1.2022 - štvrtok.

     • Použitie AG samotestu

     • Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):

      • každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie,

      • rýchle použitie samotestu je opísané v návode na použitie ( navod_na_pouzitie_ag_samotestu.pdf ),

      • rodič (plnoletý žiak) je povinný oznámiť použitie samotestu škole spôsobom, ktorý určí škola. V prípade Spojenej školy to je prostredníctvom aplikácie „EduPage“ v jednotlivých krokoch:

      1. Po prihlásení do konta na EduPage stlačte tlačidlo „Štart“ v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte „'Žiadosť/Vyhlásenie“,

      2. Vyberte si zo zoznamu žiadostí a vyhlásení „Domáci AG samotest - výsledok“,

      3. Zvoľte dátum samotestovania,

      4. Môžete zadať výsledok testu „Negatívny/Pozitívny“ (je nepovinné pole) a uložte to (stlačením tlačidla „Uložiť“ odošlete formulár škole),

      Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.

      • v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

      - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

      - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

      • žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia,

      • začiatkom karantény začína aj proces distančného vyučovania,

      • možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

     • Barmanský kurz

     • V týždni od 7.2. 2022 do 11.2.2022 bude na našej škole prebiehať barmanský kurz pod záštitou p. J. Majoroša, licencovaného barmana Slovenskej Barmanskej asociácie.

      Prosím záujemcov  o kurz o zaplatenie poplatku v sume 100,- €  (do konca januára - kabinet 211 A).

      Kto ešte premýšľa o prihlásení, nech neváha a nahlási sa čím skôr. Tešíme sa na vašu účasť.

      Ing. Jana Kočárová

     • Dištančné vyučovanie v III.A-o, III.B-o

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triedach III.A-o, III.B-o od 17.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame žiakov spomínaných tried III.A-o, III.B-o o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá́ žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Nástup žiakov tried III.A-o, III.B-o do školy na prezenčnú formu bude 24.1.2022 - pondelok.

     • EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA

     • Začiatkom decembra v týždni od 6. do 15. 12. 2021 sa konali školské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády. Do tohtoročnej olympiády  sa zaregistrovalo 264 škôl z celého Slovenska (o 54 viac ako minulý rok). To sa prejavilo aj v počte súťažiacich, ktorý prvýkrát dosiahol 5-ciferné číslo. Test školského kola vyplnilo takmer 11 300 stredoškolákov. Do súťaže sa zapojila aj naša škola. Z organizačnej zložky Obchodná akadémia sa súťaže zúčastnilo 74 študentov a a zo zložky Škola podnikania 121 študentov. Do krajských kôl postúpilo 660 súťažiacich.

      Zo študentov  našej školy do krajského kola postúpili:

      Laura Belišová - organizačná zložka Obchodná akadémia

      Ľuboslav Fečo - organizačná zložka Obchodná akadémia

      Daniel Dutko - organizačná zložka Obchodná akadémia

      Tomáš Onderko - organizačná zložka Stredná odborná škola podnikania

      Všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročného kola Ekonomickej olympiády ďakujeme, postupujúcim do krajského kola držíme palce a prajeme veľa úspechov.

      Ing. Iveta Džoganíková, Ing. Dana Richnavská – koordinátorky súťaže