• Úvod do tvorby webových stránok - základy jazyka HTML

     • Ak sa chcete venovať programovaniu webových stránok, ale ani netušíte kde začať. A ako vlastne funguje web? Ktorý jazyk by ste sa mali naučiť ako prvý a ako vôbec dostanete program zo svojho počítača na web, kde ho uvidí celý svet? Na všetky tieto otázky sa dozviete odpoveď práve v rámci  webinára. 

      Naučíte sa jazyk HTML a dozviete sa, prečo je v súčasnosti jeho znalosť nevyhnutnou alebo aspoň veľmi užitočnou výbavou každého používateľa webu.

      Termíny:•    04.03.2021 o 15:00 (do 17:00) - žiaci SŠ •    11.03.2021 o 15:00 (do 17:00) - žiaci SŠ 

      Prihlasovanie - https://dotazniky.itakademia.sk/

      (prihlasovacie údaje na webinár zašleme len prihláseným žiakom na emailovú adresu, ktorú uvedú do prihlášky) UPOZORNENIE: Počet miest je limitovaný, keď sa naplní kapacita workshopu, prihlasovanie sa uzavrie skôr.

      Tvorba_Webu_Nove_Terminy.pdf

     • Opatrenia SOŠ podnikania pri vstupe do oranžovej fázy Školského semaforu

     • Na základe oznámenia triednej učiteľky IV.C. ohľadom pozitívneho ochorenia COVID-19 žiačky zvolal riaditeľ školy mimoriadnu poradu vedenia školy. Podľa Manuálu COVID Školský semafor pre stredné školy vedenie školy prijalo tieto opatrenia:

      • s okamžitou platnosťou od 20.2.2021 prerušilo prezenčné vyučovanie vo všetkých triedach končiacich ročníkov do 5.3.2021,
      • škola sa zaradila podľa COVID-19 Školského semaforu do oranžovej fázy,
      • po jarných prázdninách bude na škole prebiehať vyučovanie pre všetky ročníky dištančnou formou podľa aktuálneho rozvrhu do 5.3.2021,
      • od 8.3.2021 sa spustí opäť prezenčná forma vyučovania pre končiace ročníky za dodržania bezpečnostných opatrení podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.42 a po preukázaní negatívneho testu plnoletého žiaka nie staršieho ako 7 dní,
      • v období od 20.2.2021 do 8.3.2021 sa doporučuje všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí mohli prísť do úzkeho kontaktu so žiačkou IV.C. individuálne sledovanie, poprípade zaradenie sa do 14 dňovej karantény,
      • v prípade zhoršenia zdravotného stavu podať informáciu triednemu učiteľovi, alebo svojmu nadriadenému,
      • všetci zamestnanci školy prísne dodržiavať opatrenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.42.
     • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

     • Олимпиада по русскому языку 

      Aj v tomto neľahkom čase dištančného vzdelávania, trochu netradične, ale predsa, prebehlo dňa 17.02.2021 školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 9 žiakov prvého až tretieho ročníka, z toho 8 boli úspešnými riešiteľmi. Súťažilo sa v dvoch kategóriách  B1 slovenskí žiaci,  B3 ukrajinskí žiaci. Súťaž pozostávala z dvoch častí Čítanie s porozumenímTest z kulturológie. Maximálny počet bodov za obidve časti bol 30. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a snahu urobiť niečo navyše, porovnať si svoje vedomosti s ostatnými, posúvať a rozvíjať hranice svojho poznania. 

      Víťazi budú po návrate do školy odmenení vecnými cenami a diplomom. 

        

      Výsledková listina školského kola Olympiády v ruskom jazyku 2020/2021 

      Kategória B1  

       slovenskí študenti: 

      1. miesto             Kaľuhová Simona III.A                                              28 bodov 
      2. miesto             Bujňáková Simona I.A                                              26 bodov 
      3. miesto             Štelbadská Sandra II.B a Pristášová Petra II.B     25 bodov 
      4. miesto             Miščíková Natália II.B                                              24 bodov

       Kategória B3  

       ukrajinskí študenti: 

           1. miesto                Kustro Sofia I.A                                                      29 bodov 

           2. miesto                Aleksyshynets Sofia  I.A                                        28 bodov 

      Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov! 

      PaedDr. Valentína Černajová 

     • Sú sociálne siete naozaj sociálne?

     • Naša žiačka, Rúth Zimová, si pripravila pre žiakov aj učiteľov školy prednášku na veľmi aktuálnu a zároveň pútavú tému. Venovala sa vo svojej prednáške problematike sociálnych sietí a ich vplyvu na mladých ľudí.  

      Čo musíme kvitovať a vyzdvihnúť, využila čas na dištančnom vzdelávaní a zúčastnila sa kurzu psychológie na Yale. A čo je ešte od nej pozoruhodnejšie, že informácie, ktoré sa dozvedela, ktoré si rozšírila štúdiom kníh a publikácií, najmä zo zahraničia, spracovala do veľmi vydarenej prednášky, ktorá sa uskutočnila v dištančnej forme cez MS Teams vo štvrtok 18.2.2021 a na ktorej sa zúčastnilo 175 účastníkov, medzi nimi žiaci našej školy ako aj pedagogickí zamestnanci. 

      Rúth sa venovala vo svojej prednáške a upozornila prítomných, ako pracujú sociálne siete, ako menia osobnosť človeka, čím dlhšie na nich trávi svoj čas, až získavame závislosť, a to nielen na sieťach, ale aj tlačidla Páči sa mi. Opísala ako dokážu byť sociálne siete využité na manipuláciu človeka, politiky, nenávisti voči iným, ako pracujú siete, aby nás č najviac udržali na nich a ako nám cielenými príspevkami, reklamami menia názor na svet okolo nás. Poukázala na existenčnú hrozbu, ktorá sa spája so sociálnymi sieťami, nárast sebevrážd, depresií, úzkostí mladých ľudí, čím dlhšie na nich trávia svoj čas. 

      Ďakujeme a veríme, že to prítomným dalo veľa podnetných myšlienok na zamyslenie sa, ako budú tráviť svoj čas a ako budú prijímať veci na sieťach. 

     • 14. február sviatok Valentína

     • 14. február - deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy.

      Otázka znie prečo si ľudia práve v tento deň vyznávajú lásku?

      Pravdou je, že to je pod rúškom tajomstva. Poznáme však jednu z najznámejších legiend.

      Je to kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý žil za vlády cisára Claudia II.. Cisár zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296. Pred svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske prianie.

      Či už sú tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín sa stal patrónom zamilovaných a tento sviatok sa stal obľúbený nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

      Február sa odpradávna považuje za mesiac romantiky. Preto, či už tento sviatok uznávate alebo nie,  buďte si istí, že slovami a gestami lásky určite potešíte.

      Momentálne sa nemôžeme spolu stretnúť v škole, ale nič nás neodradilo od toho, aby sme si pre vás pripravili online Valentín.

      Nižšie v  priloženom linku môžete napísať svoju valentínku, odkaz, povzbudenie komukoľvek z našej školy.

      Spomeňte si počas Valentína na niekoho, koho máte naozaj radi, takého aký je. A povedzte mu, že je pre Vás darom a to jedinečným v celom vesmíre.

      “Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, aký sme,

      alebo skôr aj napriek tomu , aký sme.”

       

      VALENTÍNSKA_POŠTA

     • ŽŠR rozbehla nový projekt

     • Milí žiaci,

      Potrebujete doučovanie alebo chcete niekomu nezištne pomôcť?

      Naša ŽŠR rozbehla nový projekt QWEL, vďaka ktorému si môžete vzájomne pomáhať a upevňovať vzťahy na škole.

      Neváhajte a zapojte sa aj vy do tohto projektu. Môžete sa prihlásiť ako lektori, alebo ako študenti ktorí potrebujú doučovanie. Stačí vyplniť dotazník vďaka ktorému sa zaregistrujete a my vám nájdeme lektora/študenta.

      ŽŠR_projekt_plagát.pdf

      Ahoj! Ak si sa rozhodol/a zapojiť do tohto projektu, vyplň prosím tento dotazník, ktorý Ti nezaberie viac ako 5 minút. :)Dotazník

     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 9.2.2021 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala žiačka 3.B triedy Klaudia Guľáková.

      Napriek silnej konkurencii sa jej podarilo umiestniť na krásnom 4. mieste. Veľmi sa z jej úspechu tešíme a blahoželáme.

      Mgr. N. Tomanová

     • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov ohľadom potvrdenia o návšteve školy

     • Ak žiak alebo zákonný zástupca potrebuje potvrdenie o návšteve školy, nemusí kvôli tomu ísť na covidtest, aby si mohol prísť pre potvrdenie osobne do školy.

      Po prihlásení do EduPage si môžete elektronické potvrdenie o návšteve školy vytlačiť sami, tieto potvrdenia sú praktické. Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

       

      Postup pri prevzatí elektronického potvrdenia o návšteve školy:

      https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

      Krátke inštruktážne video:

      https://www.triednakniha.sk/#!/videos/13071

     • Prezenčná forma vzdelávania pre maturantov

     • Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 3.2.2021 riaditeľ SOŠ podnikania informuje žiakov, rodičov a zamestnancov školy o realizácií vzdelávania na našej škole v najbližších dňoch.

      Prezenčná forma vzdelávania pre žiakov štvrtého ročníka sa začne realizovať dňa 10.02.2021.

      Podmienkou vzdelávania štvrtákov /maturantov/ je preukázanie negatívneho testu žiaka a jedného zákonného zástupcu.

      Testovať sa musí každý žiak a jeden zákonný zástupca v mieste trvalého bydliska.

      Žiaci ostatných ročníkov budú pokračovať v dištančnej forme vzdelávania až do odvolania.

      Školský internát bude zatvorený.

      Objednávanie testovania je TU      Pokyny_k_testovaniu      Školský_semafór