• Výsledky prijímacich skúšok

     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka školského roku 2020/2021

      Výsledková listina pre prijímacie skúšky - 1. kolo

      Študijný odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

      Výsledková_listina_6324_M_manažment_regionálneho_cestovného_ruchu

       

      Študijný odbor: 6325 M ekonomické lýceum

      Výsledková_listina_6325_M_ekonomické_lýceum

       

      Študijný odbor: 6341 M škola podnikania

      Výsledková_listina_6341_M_škola_podnikania

       

      Riaditeľ školy oznamuje:

      1. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení prijatých uchádzačov na štúdium na základe výsledkovej listiny prijímacieho konania do 1. ročníka študijných odborov MR CR, EL a ŠP, Vám zasielame doporučenou poštou spolu s rozhodnutím o prijatí.  Žiadame Vás, aby ste vyplnené potvrdenie obratom doručili osobne, poštou, mailom (scan dokumentu) na našu školu, resp. na mailovú adresu: sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk .

      2. Tí žiaci, ktorí potvrdia nástup na štúdium na našu školu, uvedú informácie o žiakovi, ktoré sú uvedené v záväznom potvrdení o nastúpení/nenastúpení na štúdium (voľba 1. a 2. CUJ, ETV/NBV, spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova).

      3. Ak žiak/žiačka, ktorý (á) bol(a) prijatý(á) nemá záujem o našu školu, tak Vás prosíme, aby ste nám to obratom telefonicky oznámili, aby sme mohli osloviť, tých uchádzačov, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta a majú záujem o našu školu.

      4. Žiadame rodičov uchádzačov, ktorí vyhoveli prijímaciemu konaniu, ale sú pod čiarou, aby sa telefonicky informovali na tel. č. 051/77 33 413 alebo 0903 516 334 o prípadnej možnosti prijatia na štúdium. 

       

      V Prešove dňa 25. 5. 2020                                       Mgr. Michal Čiernik

                                                                                           Riaditeľ SOŠP

      Potvrdenie_nástupu.docx

      Potvrdenie_nástupu.pdf

       

     • E-testovanie žiakov 2. a 3. ročníka

     • v systéme e-Test sú pripravené elektronické testy, ktoré sa využijú na overenie, opakovanie a prehlbovanie učiva a medzipredmetových vzťahov počas online vzdelávania.

      Na našej škole sa bude realizovať nasledovné testovanie:

      • 1 test z finančnej gramotnosti pre žiakov 2. ročníka (40 min.),  
      • 1 test z čitateľskej gramotnosti pre žiakov 3. ročníka (40 min.).  

      Žiaci sú povinní sa nahlásiť (okrem tých, ktorí nespĺňajú technické požiadavky) cez svoj email na mailovú adresu:

      • onderkova@sospodnikania.sk

      v termíne do 22.5.2020 12,00 hod. napísaním svojho mena, priezviska a mailovej adresy.

      Technické požiadavky pre bezproblémový priebeh testovania:

      • prehliadač: MS Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 28, Google Chrome33 a ich vyššie verzie,
      • zapnutý JavaScript,
      • minimálne rozlíšenie zobrazenia 1024x768, optimálne 1366x768 a vyššie,
      • pripojenie na internet (2 Mbit/s download, 256 kbit/s upload),
      • minimálne 1 GHz procesor, 1 GB RAM.

      Pokyny pre žiakov:

      • v prípade technických problémov počas testovania, bude môcť žiak s týmito prístupovými údajmi zopakovať test maximálne 2krát (zábavno-vedomostné testy 5krát),
      • test bude naplánovaný na konkrétny deň,
      • každý žiak obdrží prístupový kľúč do testu a svoj login,
      • žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov,
      • o sprístupnení odpovedí k testom budete informovaní osobitným emailom.
     • 75.výročie ukončenia II.svetovej vojny

     • Koncom minulého týždňa uplynulo 75. rokov od ukončenia II.svetovej vojny.

      Viac ako 40 žiakov našej školy sa zapojilo do online akcie ,,Urob pohľadnicu ku Dňu víťazstva“ «Сделай oткрытку ко Дню Победы!», ktorú organizovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku v spolupráci s  Ruským centrom Prešovskej univerzity. Podporili sme  túto iniciatívu, ktorej cieľom bolo uctiť si pamiatku všetkých hrdinov, padlých v boji pri oslobodzovaní našej vlasti.

      Dňom víťazstva nad fašizmom sme sa zaoberali aj v rámci online vyučovania na hodinách ruského jazyka. Okrem toho, že sme sa zapojili do akcie ,,Urob pohľadnicu ku Dňu Víťazstva“, pozreli sme si film s vojnovou tematikou podľa vlastného výberu, napísali k nemu recenziu, počúvali sme známe vojnové piesne a niektorí z nás sa zúčastnili aj slávnostného online koncertu „Piesne Veľkého Víťazstva“, "Песни Великой Победы".

      II. svetová vojna bola najhoršou vojnou v dejinách ľudstva. S nesmiernou vďakou a hlbokou úctou sme si pripomenuli oslobodenie Slovenska spod fašistickej okupácie.

      Najkrajšie pohľadnice našich žiakov sú zverejnené aj na facebookovej stránke Ruského centra PU https://www.facebook.com/RCFFPU/.

      PaedDr. Valentína Černajová