•  

    Predseda ŽŠR

    Alica Sláviková

    Podpredseda ŽŠR

    Klaudia Brabcová

    Nástenkári

    Simona Dziaková, Ella Neupaverová

    Zapisovatelia

    Patrícia Haboráková, Sofia Pastirová

    Mediálni manažéri

    Laura Belišová, Štefan Duda, Nikolas Feňuš

    Ostatní členovia ŽŠR

    Eva Hudáková, Branislav Štalmach

    Náhradníci

    Lucia Šoltisová, Viktória Daráková

    Koordinátor ŽŠR

    Mgr. Veronika Stoláriková