• Kontakt

    • Vedúca školskej jedálne: Iveta Demjaničová

                                         telefón: 051/75 83 071

                                          e-mail:  demjanicova@sospodnikania.sk