• Kontakt

    • Vedúca školskej jedálne: Bc. Jana Stašková

                                         telefón: 051/75 83 071

                                          e-mail: staskova@sospodnikania.sk