• Podujatia

   •  

    V ŠKOLSKEJ LAVICI

    Milí žiaci,

    v mene ŽŠR by sme vám radi predstavili náš novo rozbehnutý podcast s názvom V školskej lavici. Zaujímavé rozhovory s našimi učiteľmi, ale aj s ďalšími inšpiratívnymi osobnosťami nájdete práve tu. Prinášame pikošky a rôzne rady, ktoré si určite radi vypočujete. Nezabudnite nás sledovať aj na našom instagrame @zsr_sosp, aby vám neunikli žiadne novinky.

    Podcast nájdete dostupný na 3 platformách:

     

    PROJEKT QWEL

    Milí žiaci,

    Potrebujete doučovanie alebo chcete niekomu nezištne pomôcť?

    Naša ŽŠR rozbehla nový projekt QWEL, vďaka ktorému si môžete vzájomne pomáhať a upevňovať vzťahy na škole.

    Neváhajte a zapojte sa aj vy do tohto projektu. Môžete sa prihlásiť ako lektori, alebo ako študenti, ktorí potrebujú doučovanie. Stačí vyplniť dotazník, vďaka ktorému sa zaregistrujete a my vám nájdeme lektora/študenta.

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdveSNHItusXNHOeDbI4QmaqLyPqlxyfra6T6I1xIFG7LCaug/viewform

     

    MIKULÁŠSKA BESIEDKA

    Ani tento rok sme nezabudli spoločne osláviť sviatok svätého Mikuláša. Žiacka školská rada si pripravila pre svojich spolužiakov online Mikulášsku besiedku s úmyslom oddýchnuť si od  každodenných školských povinností a učenia sa. Pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity s prichádzajúcou vianočnou tematikou.

    Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a triednym učiteľom za ich čas a ochotu sa zapojiť do tejto aktivity. Veríme, že ste sa aspoň trochu zabavili a naladili sa s nami na tú správnu vianočnú nôtu.

    V neposlednom rade patrí naša vďaka pánovi riaditeľovi a vedeniu školy za ich podporu a možnosť zrealizovať túto myšlienku. Úprimne si vážime, že im záleží nielen na našom vzdelaní, ale aj na psychickej pohode a vzájomných vzťahoch v kolektíve.

     

    VOĽBY DO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

    Vo štvrtok, 24. 09. 2020 sa na našej škole konali voľby do žiackej školskej rady. Do týchto volieb, boli zapojení všetci žiaci školy, ktorí si spomedzi 14 kandidátov mohli vybrať 11 zástupcov. Celoškolských volieb sa celkovo zúčastnilo 186 žiakov našej školy.

     

    POČET PLATNÝCH HLASOV

    POČET NEPLATNÝCH HLASOV

    183

    3

    SPOLU:

    186

     

    Voľby prebiehali pod dohľadom 2 volebných komisií. Následne centrálna volebná komisia skontrolovala počty platných a neplatných lístkov za každý ročník a potvrdila správnosť sčítania pracovných volebných komisií za jednotlivé ročníky.

    Výsledky volieb do žiackej školskej rady:

    1. Lívia Lengerová

    2. Jakub Trebuňák

    3. Rebeka Hodošiová

    4. Klaudia Brabcová

    5. Patrícia Haboráková

    6. Anna Jurkovičová

    7. Simona Dziaková

    8. Eva Hudáková

    9. Lucia Šoltisová

    10. Anna Danková

    11. Viktória Iľková

    12. Sabina Balintová

    Koordinátor ŽŠR – Mgr. Veronika Stoláriková

     

    V žiackej školskej rade v školskom roku 2020/2021 bude pracovať a spolupracovať 11 členov – podľa počtu získaných hlasov, dvanásty člen sa stáva náhradníkom.

    Na 1. zasadnutí novozvolenej ŽŠR si noví členovia v tajnom hlasovaní zvolili predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady. Predsedom ŽŠR sa stala Lívia Lengerová zo IV.C, podpredsedom ŽŠR – Eva Hudáková z II.A.