• Textová podstrana

   • Žiaci a zamestnanci: 1,40€
     
    Dôchodcovia a cudzí stravníci: 3,00€
     
    Celodenná strava pre účastníkov športových podujatí:
    raňajky: 2,60€
    obed: 5,10 €
    večera: 3,90€
    Spolu: 11,60€