• Textová podstrana

   • Žiaci a zamestnanci: 1,71€
     
    Dôchodcovia a cudzí stravníci: 3,32€
     
    Celodenná strava pre účastníkov športových podujatí:
    raňajky: 2,60€
    obed:     5,10€
    večera:  3,90€
    Spolu:  11,60€