• Maturita 2023

    • MATURITA 2023

     školský rok 2022/2023


     EXTERNÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY

     PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY

     INFORMÁCIE O ADMINISTRÁCII MATURITNÝCH PREDMETOV:

     - organizačná zložka Obchodná akadémia -> čitať tu

     - organizačná zložka Stredná odborná škola podnikania -> čitať tu

     MENNÉ ZOZNAMY ŽIAKOV PODĽA TRIED:

     IV. A -> čitať tu

     IV. B -> čitať tu

     IV. C -> čitať tu

     IV. D -> čitať tu

     Matematika -> čitať tu

     MENNÉ ZOZNAMY ŽIAKOV PODĽA MATURITNÝCH PREDMETOV, ÚROVNÍ A UČEBNÍ:

     Slovenský jazyk a literatúra -> čitať tu

     Cudzie jazyky a Matematika -> čitať tu

     POKYNY A INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV -> čitať tu

     POKYNY NA VYPLŇOVANIE ODPOVEĎOVÝCH HÁRKOV k  testu externej časti maturitnej skúšky -> čitať tu

     VZORY VYPLNENÝCH ODPOVEĎOVÝCH HÁRKOV:

     - Slovenský jazyk a literatúra - odpoveďový hárok č. 1 (ikona "krížik") -> čitať tu

     - Slovenský jazyk a literatúra - odpoveďový hárok č. 2 (ikona "pero") -> čitať tu

     - cudzí jazyk (anglický, ruský) - úroveň B1 - odpoveďový hárok č. 1 (ikona "krížik") -> čitať tu

     - cudzí jazyk (anglický, ruský) - úroveň B1 - odpoveďový hárok č. 2 (ikona "pero") -> čitať tu

     - cudzí jazyk (anglický, ruský) - úroveň B2 - odpoveďový hárok č. 1 (ikona "krížik") -> čitať tu

     - cudzí jazyk (anglický, ruský) - úroveň B2 - odpoveďový hárok č. 2 (ikona "pero") -> čitať tu

     - Matematika - odpoveďový hárok -> čitať tu