•  

     Meno školy:    Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

                             organizačná zložka Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov

                             organizačná zložka Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov

     Email školy:    info@sospodnikania.sk

     Telefón:           051/77 33 413,     Mobil: 0903516334

     Adresa školy:  Masarykova 24, 080 01 Prešov

      

     PaedDr. Michal Čiernik - riaditeľ školy

                               tel.:        051/77 33 413, kl. 224

                                            051/77 24 605, 0905749945

                               e-mail:  riaditel@sospodnik-po.vucpo.sk

      

     Ing. Martin Keseličko - zástupca riaditeľa školy pre organizačnú zložku Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov

                             tel.:    051/77 33 413 , kl. 208

                             e-mail:  keselicko@sospodnikania.sk

      

     Ing. Bohuš Popík, MBA - zástupca riaditeľa pre organizačnú zložku Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov                

                             tel.:        051/77 33 413 , kl. 208

                             e-mail:  popik@sospodnikania.sk

      

     Ing. Iveta Drábová - zástupkyňa riaditeľa školy pre TEČ

                             tel.:       051/77 33 413 , kl. 203

                             e-mail:  iveta.drabova@sospodnikania.sk

      

     Mgr. Iveta Ligdayová  - vedúca úseku pre výchovu mimo vyučovania

                             tel.:       051/ 77 23 668

                                           051/77 33 413 , kl. 225

                             e-mail:  ligdayova@sospodnikania.sk

      

     Mgr. Viktória Kirňaková - sekretariát školy

                             tel.:       051/77 33 413 , kl. 222

                             e-mail:  sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk

      

     Ing. Mária Onderková - výchovná poradkyňa

                             tel.:        051/77 33 413 , kl. 221

                             e-mail:  onderkova@sospodnikania.sk

      

     Bc. Jana Stašková- vedúca školskej jedálne

                             tel.:       051/75 83 071

                                           051/77 33 413 , kl. 219

                             e-mail:  staskova@sospodnikania.sk