• Obchodná akadémia, ako organizačná zložka Spojenej školy, Masarykova 24, 080 01 Prešov realizuje v spolupráci so zamestnávateľmi duálne vzdelávanie v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.

     

    PREČO duálne vzdelávanie:

    • duálne vzdelávanie zabezpečuje prepojenie teoretického vzdelávania v škole s odbornou praxou u zamestnávateľa,
    • žiaci pred vstupom na trh práce získavajú praktické zručnosti, zvyšuje sa ich šanca na uplatnenie sa v praxi,
    • žiaci získajú od zamestnávateľa hmotné a finančné zabezpečenie uvedené v podpísanej učebnej zmluve.

     

    AKO vstúpiť do duálneho vzdelávania:

    • ak sa žiak rozhodne pre duálne vzdelávanie, volí si aj zamestnávateľa, u ktorého sa bude prakticky vzdelávať,
    • žiak spolu so školou kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým sa dohodne na podmienkach vzdelávania,
    • žiak sa aj po prijímacích skúškach môže rozhodnúť pre duálne vzdelávanie u vybraného zamestnávateľa,
    • žiak, ktorý sa po prijatí do školy rozhodol pre duálne vzdelávanie, podpíše učebnú zmluvu so zamestnávateľom.

     

    PRACOVNÉ ČINNOSTI v duálnom vzdelávaní u zamestnávateľov:

    • výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností,
    • vedenie podvojného účtovníctva, fakturácia, správa daní, mesačné výkazy, ročná uzávierka a závierka,
    • zostavovanie finančného plánu a rozpočtu,
    • administratívna podpora jednotlivých zložiek manažmentu,
    • vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie s internými aj externými partnermi aj v cudzom jazyku,
    • organizovanie pracovných porád, mítingov, školení, obchodných a služobných ciest, rezervácia hotelov, leteniek,
    • vypracovanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní,
    • platobný a obchodný styk klientov, evidencia a archivácia dokumentov.

     

    Zoznam zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania v šk. roku 2022/2023

    študijný odbor 6317 M obchodná akadémia

     

    Názov a adresa zamestnávateľa

    Počet žiakov

    Ročník

    AX Data, Škultétyho 22, 080 01 Prešov

    2

    1.

    Hotel Carpe Diem, s.r.o., Jarková 40, 080 01 Prešov

    4

    1.

    FINECO PO, s.r.o., Solivarská 19, 080 05 Prešov

    2

    1.

    TISAN, s.r.o., Volgogradská 66, 080 01 Prešov

    1

    1.

    Plynas, s.r.o., Vranovská 10, 080 06  Prešov

    1

    1.

    Obecný úrad, Kendice 274, 082 01 Kendice

    2

    1.

    Úradovňa plus, s.r.o., Jarková 14, 080 01  Prešov

    2

    1.

    DD21, s.r.o., Švabská 107, 080 05  Prešov

    1

    1.

    TAMPEX Prešov, spol. s r.o., Košická 32/A, 080 05  Prešov

    1

    1.

    Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01  Prešov

    2

    3., 4.

    Účtovníctvo a Mzdy, s.r.o., Keratsínske námestie 1, 080 01  Prešov

    4

    3., 4.

    LINAK Slovakia, s.r.o., Župčany 435, 080 01  Prešov

    1

    4.

    Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov

    1

    4.

    Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01  Sabinov

    1

    4.

    Mestský úrad Veľký Šariš, Námestie svätého Jakuba 1/1, 082 21 Veľký Šariš

    2

    1., 4.

    Obecný úrad Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany

    1

    3.

    p. Viera Sedláková, Vajanského30, 080 01  Prešov

    1

    3.

    LIJO, s.r.o. – CHEF´S CITY BISTRO, ul. Š. Moyzesa  46, 966 11 Žiar nad Hronom

    1

    3.

     

    ZOZNAM ZAMESTNÁVATEĽOV

    poskytujúcich duálne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024

    3 ON REAL, Vajanského 10, 080 01 Prešov

    ABC Centrum voľného času, Októbrová 30, 080 01 Prešov

    AX Data, Škultétyho 22, 080 01 Prešov

    Ekonconsult, s.r.o., Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov

    GOHR, s.r.o., Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš

    Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany

    Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

    Mestský úrad v Prešove, Jarková 24, 080 01 Prešov

    Mestský úrad Veľký Šariš, Námestie svätého Jakuba 1/1, 082 21 Veľký Šariš

    NIVAM, krajské pracovisko v Prešove, Ul. T. Ševčenka 11,  080 20 Prešov

    Obecný rad Ľubotice, Československých letcov 1622, 080 06 Ľubotice

    Obecný úrad Ličartovce, Ličartovce 239, 082 03 Lemešany

    Plynas s.r.o., Vranovská 10, 080 06 Prešov

    SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Masarykova 20, 080 01 Prešov

    TISAN s. r. o., Volgogradská 66,  080 01 Prešov

    Tobix, s. r. o., Nábrežná 1, 080 01 Prešov

    Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

    Úradovňa plus, s.r.o., Jarková 14, 080 01 Prešov

    Velmax, s.r.o., Budovateľská 38 , 080 01 Prešov

    Základná škola, Sibírska ulica 42, 080 01 Prešov

    Základná škola, Važecká 11, 080 05 Prešov