• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
   • 3. 2. 2023
   • Dňa 26.januára 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 10 žiakov, ktorí sa učia ruský jazyk. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: B1 slovenskí žiaci, B3 ukrajinskí žiaci. Súťaž pozostávala z dvoch častí Čítanie s porozumením a Test z kulturológie. Maximálny počet bodov za obidve časti bol 30. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a snahu urobiť niečo navyše, porovnať si svoje vedomosti s ostatnými, posúvať a rozvíjať hranice svojho poznania.

   • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU: Čítať viac
   • Okresné kolo v hádzanej dievčat SŠ
   • 2. 2. 2023
   • Dňa 01. 02. 2023 v športovej hale na Baštovej ulici sa konalo okresné kolo v hádzanej dievčat stredných škôl. Naše dievčatá bojovali statočne a obsadili pekné 2. miesto.

    Umiestnenie škôl na prvých troch priečkach:

    1. SSOŠ ELBA

    2. Spojená škola, Masarykova 24

    3. Gymnázium J. A. Raymana

    Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Okresné kolo v hádzanej dievčat SŠ: Čítať viac
   • Športová olympiáda v školskom internáte
   • 30. 1. 2023
   • Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez internetu pripravili členovia Školského parlamentu pri Školskom internáte pohybovú aktivitu s názvom ,,Športová olympiáda v ŠI“. Táto aktivita sa konala 25. 1. 2023 v telocvični našej školy. Už pri plánovaní tejto aktivity bolo veselo. Jedná sa o zábavnú formu pohybovej aktivity určenú podľa záujmu pre všetkých žiakov. Tentoraz sa prihlásili žiaci do štyroch tímov po šiestich súťažiacich. Súťažilo sa v týchto disciplínach: Skoky na fit loptách, Skoky v perine, Hula hop, Basket naopak, Novinová štafeta, Ping pong florbal. Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín odborná porota v zložení - yychovávateľky a asistenti vyhodnotili výsledky ,,Športovej olympiády“.

   • Športová olympiáda v školskom internáte: Čítať viac
   • Mix volejbal SŠ
   • 29. 1. 2023
   • 27.1.2023 sa naše družstvo zúčastnilo OK vo volejbale. Turnaj sa konal na našej domácej pôde Spojenej školy . Zúčastnilo sa ho 5 škôl. Postúpili ďalej dve školy. My sme obsadili práve tretie nepostupové miesto, čo je škoda, ale napriek tomu ďakujem chlapcom a dievčatám za obetavý výkon. Športu zdar!

   • Mix volejbal SŠ: Čítať viac
   • Matematický klokan
   • 27. 1. 2023
   • Milí žiaci, aj v tomto školskom roku bude na našej škole prebiehať súťaž: Matematický klokan, ktorá sa uskutoční dňa 27.3.2023. Máte možnosť využiť vedomosti a schopnosti v oblasti matematického a logického myslenia. Poplatok – 5€ (príspevok so ZRPŠ: 3€ + doplatok žiaka: 2€).

    Termín prihlásenia: do 10.2.2023 v kabinete č. 309A – Ing. D. Vrabľová, Mgr.S.Drotárová

   • Matematický klokan: Čítať viac
   • „NÁPAD PREDÁVA 2023“
   • 25. 1. 2023
   • XI. ročník celoškolskej súťaže

    ktorá sa uskutoční 21. februára 2023 v telocvični školy

    Súťažiaci budú súťažiť v týchto kategóriách:

    - hlavná cena „Mladý podnikateľ roka“

    - najpútavejšia reklama

    - najlepší predajca (prezentácia)

    - najlepšia prezentácia v cudzom jazyku

    - cena investorov

    - important price tohto ročníka je zaradenie kategórie

   • „NÁPAD PREDÁVA 2023“: Čítať viac
   • ŠTUDENTSKÝ PLES
   • 18. 1. 2023
   • FAŠIANGY – symbol veselosti, zábavy, hodovania a tanca... Také boli v minulosti, tak prečo si ich neužiť aj dnes?

    Pri tejto príležitosti vážení zamestnanci školy a študenti, chceme vás a vašich hostí pozvať na Študentský ples, ktorý sa uskutoční 10. februára 2023 v priestoroch našej školskej jedálne. Pri vstupe vás privítame welcome drinkom, k dispozícii bude foto stena s rekvizitami, aby ste si z plesu odniesli spomienky do svojho fotoalbumu. Slávnostné zahájenie plesu bude o 19-tej hodine spolu s príhovorom riaditeľa školy. Po úvodnom tanci vás čaká slávnostná večera a celú noc tanečná zábava na parkete s profesionálnym DJ-om. Garantujeme Vám super zábavu v príjemnej spoločnosti, krátky kultúrny program, možnosť vyhrať zaujímavé ceny v tombole a iných súťažiach. Lístky si môžete zakúpiť u pani magisterky Stolárikovej, kabinet č. 214. Prípadne cez obedové prestávky v miestnosti Školsk

   • ŠTUDENTSKÝ PLES : Čítať viac
   • Beseda so spoločnosťou STAGEMAN SLOVENSKO - Animátorský kurz
   • 18. 1. 2023
   • Dňa 16.1.2023 sa žiaci 2. až 4. ročníka v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej prednášky a besedy s pani Kovalčíkovou a Harvanovou zo spoločnosti STAGEMAN Slovensko, ktorú zabezpečila naša učiteľka Ing. Jana Kočárová v rámci rozsahu učiva odborných predmetov nášho odboru.

   • Beseda so spoločnosťou STAGEMAN SLOVENSKO - Animátorský kurz: Čítať viac
   • Olympiády v nemeckom jazyku
   • 18. 1. 2023
   • Dňa 18.1. 2023 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku.

    Timea Harčaríková /4. B / sa umiestnila na 1. mieste

    Viktória Štalmachová /2.C / sa umiestnila na 2. mieste.

    Obe žiačky postupujú na krajské kolo do Popradu- srdečne blahoželáme:)

    Mgr. N. Tomanová

    /Diplomy/

   • Olympiády v nemeckom jazyku: Čítať viac
   • ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE
   • 22. 12. 2022
   • Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k Štedrovečernému stolu.

   • ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE: Čítať viac
   • Vianočný jarmok
   • 30. 12. 2022
   • 21. decembra sa na našej škole konal charitatívny vianočný jarmok. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: prvou bolo najkrajšie vyzdobená trieda, druhou bol najkrajší stánok.

    Žiaci si pre seba a zamestnancov školy pripravili chutné vianočné dobroty a drobnosti, ktoré mali nádych Vianoc.

    Financie, ktoré sa vyzbierali počas dnešného dňa a počas minulého týždňa, kedy na škole prebiehala charitatívna zbierka budú venované detičkám v detskej nemocnici so sídlom v Prešove.

   • Vianočný jarmok: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Štátny pedagogický ústav
  • NUCEM
  • Ústav informácií a prognóz školstva
  • Študentský pôžičkový fond