• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Informácie pre maturantov – online informačné dni
   • 27. 1. 2022
   • Online informačný deň Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa bude konať 4. februára 2022 v čase od 14:00 do 17:00 prostredníctvom platformy MS Teams.

    Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať do 2. februára 2022, prostredníctvom registračného formulára, ktorý je spolu s podrobnejšími informáciami dostupný na webovej stránke fakulty: https://of.euba.sk/dod

   • Informácie pre maturantov – online informačné dni : Čítať viac
   • Dištančné vyučovanie v IV.C-p, III.A-o, III.B-o
   • 26. 1. 2022
   • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov v triedach IV.C-p, III.A-o, III.B-o bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou od 27.1.2022. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

   • Dištančné vyučovanie v IV.C-p, III.A-o, III.B-o: Čítať viac
   • Školské kolo súťaže „Spracovanie informácií na počítači“ v školskom roku 2021/2022
   • 25. 1. 2022
   • Každoročne MŠVVaŠ SR pod záštitou ŠIOV vyhlasuje súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

    Školské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo na našej škole 17. 01. 2022 a 24. 01. 2022.

    Zúčastnilo sa ho 24 žiakov, z toho 15 dievčat a 9 chlapcov. Niektorí prihlásení žiaci nemohli súťažiť z dôvodu karantény.

   • Školské kolo súťaže „Spracovanie informácií na počítači“ v školskom roku 2021/2022: Čítať viac
   • ZRUČNÝ EKONÓM
   • 24. 1. 2022
   • ZRUČNÝ EKONÓM – test ekonomických vedomostí a schopností

    Ekonomická súťaž

    Vo štvrtok 20. 01. 2022 prebehla na našej škole ekonomická súťaž ZRUČNÝ EKONÓM. Zúčastnilo sa jej spolu 20 žiakov štvrtých ročníkov (4. A-o, 4. B-o, 4. B-p). Súťaž bola zameraná na overenie všeobecných ekonomických vedomostí a riešenie praktických úloh. Jej cieľom bolo vzbudiť súťaživosť medzi žiakmi, do určitej miery zistiť hĺbku vedomostí z ekonomických predmetov pred maturitnou skúškou a taktiež aj zvýšiť záujem študentov o pokračovanie štúdia ekonomických odborov na vysokých školách. Študenti pracovali samostatne na riešení testu, ktorý pozostával z 50 otázok. Veríme, že súťaž bola pre nich obohatením a stane sa tradíciou v činnosti našej školy.

   • ZRUČNÝ EKONÓM : Čítať viac
   • Dištančné vzdelávanie v IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p
   • 23. 1. 2022
   • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahlásených potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 u žiakov bude prebiehať vyučovanie v triedach IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p od 24.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

   • Dištančné vzdelávanie v IV.A-o, IV.B-o, III.A-p, III.B-p: Čítať viac
   • Dištančné vyučovanie v I.B-o
   • 21. 1. 2022
   • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede I.B-o od 24.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

   • Dištančné vyučovanie v I.B-o: Čítať viac
   • Dištančné vyučovania v II.A-o, II.B-o
   • 21. 1. 2022
   • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede II.A-o a II.B-o od 21.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

   • Dištančné vyučovania v II.A-o, II.B-o: Čítať viac
   • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
   • 21. 1. 2022
   • Dňa 19.1.2021 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v kategórii 2D.

    Naša žiačka Klaudia Guľáková, žiačka 4.B triedy sa umiestnila na 1. mieste!!! Postupuje teda do krajského kola súťaže.

    K veľkému úspechu žiačke blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

    Mgr Nikol Tomanová

   • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku: Čítať viac
   • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
   • 20. 1. 2022
   • Олимпиада по русскому языку

    Aj v tomto neľahkom čase, raz prezenčného, raz dištančného vzdelávania, trochu netradične, ale predsa, prebehlo dňa 11.01.2022 školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 5 žiakov prvého až tretieho ročníka, z toho 4 boli úspešnými riešiteľmi. Súťaž pozostávala z troch častí Čítanie s porozumením, Opis na základe vizuálneho podnetu a Test z kulturológie. Maximálny počet bodov za všetky tri časti bol 40. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a snahu urobiť niečo navyše, porovnať si svoje vedomosti s ostatnými, posúvať a rozvíjať hranice svojho poznania.

   • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU : Čítať viac
   • Dištančné vyučovanie v I.A-o
   • 19. 1. 2022
   • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede I.A-o od 20.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

   • Dištančné vyučovanie v I.A-o: Čítať viac
   • Použitie AG samotestu
   • 19. 1. 2022
   • Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):

    • každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie,

    • rýchle použitie samotestu je opísané v návode na použitie ( navod_na_pouzitie_ag_samotestu.pdf ),

   • Použitie AG samotestu: Čítať viac
   • Barmanský kurz
   • 19. 1. 2022
   • V týždni od 7.2. 2022 do 11.2.2022 bude na našej škole prebiehať barmanský kurz pod záštitou p. J. Majoroša, licencovaného barmana Slovenskej Barmanskej asociácie.

    Prosím záujemcov o kurz o zaplatenie poplatku v sume 100,- € (do konca januára - kabinet 211 A).

    Kto ešte premýšľa o prihlásení, nech neváha a nahlási sa čím skôr. Tešíme sa na vašu účasť.

   • Barmanský kurz: Čítať viac
 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Štátny pedagogický ústav
  • NUCEM
  • Ústav informácií a prognóz školstva
  • Študentský pôžičkový fond