Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Školský rok 2018/2019

Výzva predsedu PSK na voľby členov rady školy   / Výzva_na_voľlby_členov_RŠ /

 

Náhradná rozvrh hodín

SOŠ podnikania oznamuje žiakom a rodičom, že v stredu 05.09.2018 bude vyučovací proces prebiehať podľa náhradného rozvrhu z dôvodu účelového cvičenia na ochranu života a zdravia.

/NR_5.9.2018./

 

Sociálne štipendium 2018/2019

Informácia pre žiakov. Žiaci, ktorí chcú poberať sociálne štipendium musia vyplniť príslušné tlačivo. Priložený je aj postup pre podávanie žiadosti. Tlačivo sa odovzdáva na ekonomické oddelenie Bc. Dušanovi Staurovskému.

Postup_pri_podávaní_žiadosti                      Žiadosť_o_poskytnutie_štipendia

 

 

Školský rok 2017/2018

Triedne aktívy

SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 13. júna 2018 /v stredu/ sa uskutočnia triedne aktívy formou konzultácií v čase od 15.30 do 17.00 hod.

 

Kurz pohybových aktivít pre žiakov druhého ročníka

V dňoch 28.5. - 1.6.2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnia kurzu pohybových aktivít. Všetky informácie ohľadom tohto kurzu nájdete v prílohe.  /informácie_pre_žiakov/

 

SOŠ podnikania bude mať 14. mája 2018 z dôvodu prijímacích skúšok do prvého ročníka náhradný rozvrh.

NR_14.máj2018

 

Poskytnutie voľna žiakom školy

 

Po prerokovaní v Gremiálnej porade riaditeľa Strednej odbornej školy podnikania v Prešove konanej dňa 23.04.2018 (úloha č. 36/2018) Vám oznamujeme, že dňa 30.04.2018 bude žiakom a  zamestnancom školy poskytnuté voľno. Zamestnanci budú čerpať náhradné voľno alebo dovolenku.

 

Vzdelávacie poukazy očami používateľov

Momentálne nám prebieha spoločne s Asociáciou krajských rád mládeže prieskum ohľadne využívania vzdelávacích poukazov žiakmi na ZŠ a SŠ. Preto si Vás by sme Vás radi oslovili v súvislosti so šírením dotazníkového prieskumu na stredné školy v Prešovskom kraji. Tento prieskum sa koná v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy očami používateľov" financovaného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému budú poskytnuté prieskumové výsledky. Uvedený prieskum je zameraný na zber dát ohľadne využívania a povedomia mládeže a rodičov o vzdelávacích poukazoch.

Dotazník pre žiakov: https://goo.gl/forms/GwxpRFJcc0h1JoTx2

Dotazník pre rodičov: https://goo.gl/forms/dpFI3JsyfUkm0Njh2

Ďakujeme, za zdieľanie dotazníka na stredné školy v rámci Vašej pôsobnosti. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

Marianna Potanovičová

0908 285 263

 

Chrípkové prázdniny

Riaditeľstvo SOŠ podnikania so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že od 06.02. do 09.02.2018 bude škola uzavretá z dôvodu chrípkového ochorenia. Vyučovací proces bude obnovený 12.02.2018 / v pondelok /.

 

Triedne aktívy

SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 16. januára 2018 /v utorok/ sa uskutočnia triedne aktívy formou konzultácií v čase od 15.00 do 17.00 hod.