Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Napíšte nám Prihlásenie
Navigácia
Maturitné skúšky

 

Školský rok 2017/18

http://www.nucem.sk/sk/maturita

/Základné_informácie_MATURITA_2018/

Školský rok 2016/17

Milí žiaci,
predstavujeme vám učebné texty pod názvom Maturitný slovník pre odborné predmety, ktorý je výsledkom práce pedagógov odborných predmetov a študentov 4. ročníkov Strednej odbornej školy podnikania v Prešove. Jeho cieľom je prispieť  ku kvalite vzdelávania najmä z odborných predmetov, ako sú manažment, manažmet cestovného ruchu, marketing, účtovníctvo, ale aj zo základov odvetví súkromného práva a verejného práva a finančnej gramotnosti. Predovšetkým má slúžiť na prípravu na úspešné zvládnutie "skúšky dospelosti". Všetkým študentom a maturantom želáme veľa úspechov v štúdiu i v praktickom živote.

Za autorský kolektív : JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M

Výkladový_slovník

 

Maturitné skúšky 2016/2017:

Termíny:   1. Externá časť a  písomná forma internej časti MS zo SJL14. marec 2017

                      /utorok/

2. Externá časť a pís. forma internej časti MS z CUJ /ANJ, NEJ, RUJ, FRJ/  –

    15. marec 2017 /streda/

                  3. Externá časť  MS z MAT16. marec 2017 / štvrtok/

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2017 : od 4. – 7. apríla 2017.

Opravný termín EČ a PFIČ za šk. rok 2015/16 : 6. – 9. septembra 2016.

Opravný termín ÚFIČ za šk. rok 2015/16 : 12. septembra 2016.

Opravný termín EČ a PFIČ pre šk. rok 2016/17 : 5. – 8. septembra 2017.

 

Praktická časť odbornej zložky MS:         

4.A  ODD - 17. 05. 2017

4.A DIN   -  17. 05. 2017

4.B  ŠP (EPSaP) - 17. - 18. 05. 2017

4.C  MRCR)  - 17. - 18. 05. 2017

4.D  MRCR - 17. - 18. 05. 2017

4.D  PM CR - 18. 05. 2017

4.D  STM - 17. 05. 2017

           

Študijné voľno:

                4.A –   22. 05. – 26. 05. 2017

                4.B –   22. 05. – 26. 05. 2017

                4.C –   22. 05. – 26. 05. 2017

                4.D –   22. 05. – 26. 05. 2017

               

Ústna forma internej časti MS a teoretická časť odbornej zložky MS:

                4.A –   29. 05. 2017 - 02. 06. 2017

                4.B –   29. 05. 2017 - 02. 06. 2017

                4.C –   29. 05. 2017 - 02. 06. 2017

                4.D –   29. 05. 2017 - 02. 06. 2017

    šablóna_maturitnej_práce.doc

 

MATURITNÉ SKÚŠKY

Praktické MS - článok: Nezvyčajná_maturita_na_strednej_škole_v_Prešove.