Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Maturita

Školský rok 2018/2019

Maturitné skúšky pre MS 2019:

Termíny: 1. Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL – 12. marec 2019

                2. Externá časť a PFIČ MS z CUJ – 13. marec 2019

                3. Externá časť MS z MAT – 14. marec 2019

Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2019: 09. – 12.apríl 2019

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2019: 3. – 6. september 2019

 

Maturitná_práca_-_šablona_2018_2019

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

 

 

Školský rok 2017/18

http://www.nucem.sk/sk/maturita

/Základné_informácie_MATURITA_2018/

Milí žiaci,
predstavujeme vám učebné texty pod názvom Maturitný slovník pre odborné predmety, ktorý je výsledkom práce pedagógov odborných predmetov a študentov 4. ročníkov Strednej odbornej školy podnikania v Prešove. Jeho cieľom je prispieť  ku kvalite vzdelávania najmä z odborných predmetov, ako sú manažment, manažmet cestovného ruchu, marketing, účtovníctvo, ale aj zo základov odvetví súkromného práva a verejného práva a finančnej gramotnosti. Predovšetkým má slúžiť na prípravu na úspešné zvládnutie "skúšky dospelosti". Všetkým študentom a maturantom želáme veľa úspechov v štúdiu i v praktickom živote.

Za autorský kolektív : JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M

Výkladový_slovník

 

MATURITNÉ SKÚŠKY

Praktické MS - článok: Nezvyčajná_maturita_na_strednej_škole_v_Prešove.