Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
Talentové skúšky

 

Školský rok 2017/2018

 

Výsledky_talentových_skúšok_pre_šk._rok_2018/2019

 

Vážení rodičia,

dnes 27.03.2018 sa konali talentové skúšky na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove. Talentových skúšok sa mal zúčastniť 34 žiakov, zúčastnilo sa ich len 27. Z uvedeného dôvodu riaditeľ školy pozve neprítomných žiakov na talentovú skúšku v náhradnom termíne dňa 05.04.2018.

Výsledková listina všetkých uchádzačov bude zverejnená z I. aj náhradného termínu dňa 05.04.2018 v poobedňajších hodinách najneskôr do 16.00 hod.. Dňa 06.04.2018 sa v čase od 08,00 hod.  do 17,00 hod. uskutoční  zápis prijatých uchádzačov o talentovú skúšku.

Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili talentovej skúšky v I. termíne, úspešne vyhoveli kritériám talentovej skúšky.

 

                                                                                            Ing. Stanislav Kuchta, MBA, v.r.

                                                                                                          riaditeľ SOŠP

 

Školský rok 2016/2017

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční v dňoch 19. a 20. apríla 2017 od 8.00 hod. do 15.00 hod. na 2. poschodí miestnosť č. 205 Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.