Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
Vedenie školy Úsek teoretického vyučovania Úsek praktického vyučovania a odborných predmetov Úsek školského internátu Úsek technicko-ekonomických činností

 

Ing. Marta Drabová - zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie a odborné predmety

 

Ing. Iveta Džoganíková   - vedúca PK odborných ekonomických predmetov

 

členovia PK:  Ing. Dana Cvengroschová, Ing. Marta Drabová, Ing. Jana Kočárová,  JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M, Ing. Mária Onderková,   Mgr. Edita Šebejová, Mgr. Jana Šebejová, Ing. Danka Vrabľová, Ing. Miroslav Vrabeľ.

            

PaedDr. Anna Simková    - vedúca PK umeleckých predmetov

 

členovia PK: Mgr. Martina Leláková, Mgr. Linda Pločicová, Mgr. Rastislav Mravec, Ing. Marta Drabová, Ing. Miroslav Vrabeľ, Ing. arch. Silvia Šillová, Mgr. art. Peter Jakubík, ArtD.

 

RNDr. Ing. Mária Vavreková - vedúca PK predmetov cestovného ruchu

 

členovia PK: Ing. Kočárová Jana, Ing., Mgr. Šebejová Jana, Ing. Anna Oršuľaková

 

Ing. Danka Vrabľová - vedúca PK informačných technológií

 

členovia PK: RNDr. Gabriela Gerčáková, Ing. Mária Onderková. Ing. Aleš Škultéty