Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
Vedenie školy Úsek teoretického vyučovania Úsek praktického vyučovania a odborných predmetov Úsek školského internátu Úsek technicko-ekonomických činností

 

PaedDr. Mária Havrillová - zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie vyučovanie

                                             ruský jazyk, občianská náuka, etická výchova

  

  • Mgr. Ján Benko, PhD  - vedúci PK spoločenskovedných predmetov

                                                   slovenský jazyk a literatúra, etická výchova

             Mgr. Antónia Jadušová, PhD. - slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk

            Mgr. Ingid Šoltysová     - dejepis, náboženská výchova, etická výchova

   

  • Mgr. Júlia Amanová     - vedúca PK cudzích jazykov

                                                   anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra

            PaedDr. Valentína Černajová - ruský jazyk, geografia

            Mgr. Tatiana Miková                španielsky jazyk

            Mgr. Marta Pastulová             anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra

            Mgr. Natália Prostredná         - anglický jazyk, francúzsky jazyk

            Mgr. Veronika Stoláriková      anglický jazyk

            Mgr. Nikol Tomanová             nemecký jazyk, dejepis

 

  • PaedDr. Valentína Černajová  - vedúca PK prírodovedných predmetov

                ruský jazyk, geografia

            Mgr. Michal Čiernik                telesná výchova

            PaedDr. Jana Kamenická      telesná výchova, branná výchova

            RNDr. Ing. Mária Vavreková - matematika, geografia

            RNDr. Gabriela Gerčáková  - matematika

 

            asistent učiteľa: Mgr. Martin Seliga