Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
 • Módna línia mladých 2018

  Módna línia mladých 2018

  Módna línia mladých je podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných škôl pod názvom Mladý módny tvorca.  XIII. ročník tohto podujatia sa konal dňa 13. apríla 2018 v priestoroch Čierneho orla – PKO v Prešove.

  Organizátorom bola naša škola SOŠ podnikania v Prešove pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove. Súťaž podporuje stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu. Do XIII. ročníka Módnej línie mladých sa prihlásilo 15 škôl zo Slovenska, 3 školy z Čiech a 2 školy z Ukrajiny. Počas súťaže bolo predvedených 626 modelov v 147 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvýšila súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa malo zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

  Študenti stredných škôl sa zapojili do súťaže v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské šaty.

  V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení:

  doc. Branislav Jelenčík ArtD., Ing. Gabriel Spišak, Mgr. Kokoruďová Júlia, akad. mal. Anna Hausová, Mgr. Art. Oliver Filan,  Katarína Halasová a Jaroslava Wurll Kocanová.

  Ocenenia boli určené odbornou komisiou bezprostredne po ukončení súťaže. Okrem prvých troch miest v každej kategórii boli udelené aj mimoriadne ocenenia – MÓDNA LÍNIA MLADÝCH a MLADÝ DIZAJNÉR ROKA a mimoriadne ocenenia: Cena diváka, Cena poroty, Cena organizátora, Cena primátora mesta Prešov a Cena predsedu úradu PSK.

  /Fotogaléria/ Výsedkova_listina_MLM_2018

 • Deň narcisov

  Deň narcisov

  Milí spolužiaci,          

  opäť je tu deň narcisov 13. apríl a s ním spojená aj veľká kampaň  na podporu boja proti rakovine.

  Aj napriek tomu, že sa podstatne zvýšila informovanosť ľudí so spomínanou diagnózou a mnohé témy sa odtabuizovali, stále je vysoké percento chorých, ktorí vyhľadávajú lekársku pomoc neskoro...

  Pomôžte aj Vy svojim dobrovoľným príspevkom prostredníctvom „Ligy proti rakovine“ a pomôžete tým, ktorí Vašu pomoc veľmi potrebujú.

  Liga proti  rakovine je dobrovoľná, nezávislá a nezisková organizácia, ktorá je registrovaná od roku 1990. Svoju činnosť zameriava na pomoc chorým na rakovinu. Pracuje bez podpory štátu a je odkázaná výlučne na pomoc verejnosti, teda aj nás.

  Naša škola sa do tejto humánnej činnosti zapája od roku 1999.

  Dňa 13. apríla   /v piatok/ Vám budú ponúkať dievčatá našej školy  narcis - kvet ľudskosti /za dobrovoľný príspevok/ v PKO - Čierny orol.

  Zapojte sa aj Vy  do  aktivity, ktorou dávate najavo, že problém nádorových ochorení Vám nie je ľahostajný.

  Ďakujeme Vám!

 • PISA – Program medzinárodného hodnotenia žiakov

  Naša škola sa v mesiaci apríl 2018 zapojí do veľkého medzinárodného výskumu PISA, ktorý skúma systém vzdelávania v jednotlivých krajinách. Zameriava sa na zisťovanie úrovne čitateľských, matematických a prírodovedných schopností 15-ročných žiakov a na základe týchto údajov hodnotí a porovnáva vzdelávacie systémy krajín. Do štúdie PISA sa okrem Slovenska v roku 2018 zapojí viac ako 80 krajín celého sveta.

  Zapojením sa do testovania PISA sa žiak stáva spolutvorcom dôležitých rozhodnutí vo vzdelávaní na najvyššej úrovni, ktoré môžu ovplyvniť jeho ďalšie vzdelávanie.

  Žiaci v testovaní  PISA riešia vo všetkých zúčastnených krajinách rovnaké úlohy a dostávajú rovnaké pokyny. Výsledok testu sa nevyhodnocuje pre jednotlivého žiaka, nemá vplyv na jeho výsledky v škole, neumožňuje identifikovať individuálneho žiaka – zachováva sa anonymita počas celého testovania.

  Jednotlivé cykly PISA majú svoje prioritné zameranie, vždy na inú gramotnosť - v PISA 2018 to bude čitateľská gramotnosť.

  Testovanie na národnej úrovni realizuje:

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

  Web: www.nucem.sk (Medzinárodné merania/PISA)

 • Talentové skúšky

  Vážení rodičia,

          dnes 27.03.2018 sa konali talentové skúšky na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove. Talentových skúšok sa malo zúčastniť 34 žiakov, zúčastnilo sa ich len 27. Z uvedeného dôvodu riaditeľ školy pozve  neprítomných žiakov na talentovú skúšku v náhradnom termíne dňa 05.04.2018.

           Výsledková listina všetkých uchádzačov bude zverejnená z I. aj náhradného termínu dňa 05.04.2018 v poobedňajších hodinách najneskôr do 16.00 hod.. Dňa 06.04.2018 sa v čase od 08,00 hod.  do 17,00 hod. uskutoční  zápis prijatých uchádzačov o talentovú skúšku.

            Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili talentovej skúšky v I. termíne, úspešne vyhoveli kritériám talentovej skúšky.

   

                                                                                                                                         Ing. Stanislav Kuchta, MBA, v.r.

                                                                                                                                                        riaditeľ SOŠP

 • 7. ročník amatérskej fotografie

  7. ročník amatérskej fotografie

  Milí žiaci. Minulý týždeň  sme zaznamenali jarnú rovnodennosť aj Medzinárodný deň vody.  Príroda sa nám prebúdza zo zimného spánku. Je čas ísť do prírody, či na prechádzky mestom. Pre tých, čo radi pozerajú na svet cez objektív fotoaparátu, vyhlasujeme 7. ročník školského kola amatérskej fotografie.  

  Aby sme mohli súťaž ukončiť k 22. aprílu tj. ku Dňu Zeme, zaradili sme aj kategóriu Ekoplagát.

  Súťažné práce posielajte do 20. 4. 2018 v digitálnej podobe na adresu: vavrekova.maria@gmail.com

  /Ekoplagát/       /Súťaž_v_amatérskej_fotografii_vyhlásenie/

 • Semifinalisti celoštátnej súťaže Národnej galérie

  Semifinalisti celoštátnej súťaže Národnej galérie

  Dňa 22.03.2018 prebehlo na pôde Východoslovenskej galérie v Košiciach semifinále celoštátnej umeleckej súťaže pod názvom Identita, kde našu školu reprezentovali tri tímy pod odborným vedením pani Mgr. Martiny Lelákovej. Do semifinále tejto súťaže postúpili s projektom Kolour Flat žiaci II.A triedy Lucia Uličná, Alexander Sabol, Alžbeta Sabolová, Veronika Vrábeľová, Monika Mikčová, Adam Markuš, Benjamín Murín, s projektom Difference between us žiačky III.A Kristína Baranová, Katarína Lacková, Bianka Šulíková a projektom Soľ nad zlato žiačka IV.A Veronika Hodošiová. Napriek tomu, že vavríny víťazstva naše tímy nezískali, dôstojne odprezentovali svoje projekty, ktoré s nadšením a invenciou realizovali počas šiestich mesiacov v exteriéri , ale aj v priestoroch školských ateliérov. Z Košíc si priniesli nové skúsenosti, umelecké zážitky a inšpirácie pre svoj ďalší odborný rast.
  Všetkým súťažiacim ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy a prajeme veľa elánu do ďalšej tvorivej práce.

  /Fotogaléria/

 • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

  Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

  V krajskom kole celoslovenskej súťaže – Olympiáda v ruskom jazyku získala naša žiačka Vladyslava Zhvaliuk z I.B pekné druhé miesto.

  Súťažila v kategórií B3 – pre žiakov, ktorí sa v posledných 5 rokoch zúčastnili pobytu v rusky hovoriacej krajine. Víťazstvo je o to cennejšie, že v tejto súťaži neexistuje samostatná kategória pre stredné odborné školy, takže súťažila spolu s gymnazistami.  V silnej konkurencii  predbehla  gymnazistov, žiakov vyšších ročníkov.

  Olympiáda pozostávala z piatich častí: počúvanie textu s porozumením, čítanie textu s porozumením, test z kulturológie, beseda súťažiacich s odbornou porotou na vyžrebovanú tému, rozprávanie na základe vizuálneho podnetu.

  K vynikajúcemu umiestneniu srdečne blahoželáme!         /Fotogaléria/

 • "Nápad predáva 2018"

  "Nápad predáva 2018"

  Dňa 8.marca 2018 sa na SOŠ podnikania uskutočnil ďalší ročník celoškolskej súťaže „Nápad predáva“. Cieľom tejto súťaže bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo 16 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať svoj nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tých najlepších.

  Súťaž podporili aj naši sponzori:

  RPIC Prešov

  Norma , potreby pre domácnosť

  ABC - p. Jana Miheličová

  STamp – Sergej Trudič

  Teleco, s.r.o. – Ing. Majdáková

  Slovenský skauting – 112 Zbor Prameň, Prešov – Sekčov

  Penzión Átrium

  PrWe, s.r.o.

  Velmax, s.r.o.

  UNIQA – poisťovňa

  AXA – viac ako štandard

  Union – poisťovňa

  Reštaurácia a kaviareň VIA MAGNA

  PcProfi

  Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdala pani zástupkyňa riaditeľa pre PV a OP Ing. Marta Drabová. Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

  Výsledky súťaže:

  1. cena  „Mladý podnikateľ roka“ putovný pohár riaditeľa školy + 50,-€

  Názov spoločnosti: SOLTERRA – II.C, /Beáta Chovancová, Alica Knuthová, Dominik Tomaščík/

  2. cena  „Mladý podnikateľ roka“ + 30,-€

  Názov spoločnosti: BOOM, s.r.o. – II.B, /Miroslava Mihoková, Vanesa Plačková, Simona Molčanová/

  3.cena  „Mladý podnikateľ roka“ + 20,-€

  Názov spoločnosti: KONIK BABY, s.r.o. – III.B, /Tomáš Adamko, Patrik Krafčík, Nikola Antolová, Kristína Angelovičová, Ivana Marcinčínová/

   

  cena „Najlepší predajca“: Kristián Malec – III.D /spoločnosť DEWHEELERY/

  cena za propagáciu: Názov spoločnosti: PEEL FRUITS – III.C, /Marek Tančák, Dominika Kubová, Simona Šidlovská, Simona Kitková, Vanesa Antolová/

  Cena RPIC -  Regionálne poradenské a informačné centrum:

  1. miesto: Názov spoločnosti: SOLTERRA – II.C, /Beáta Chovancová, Alica Knuthová, Dominik Tomaščík/

  2. miesto: Názov spoločnosti: PEEL FRUITS – III.C, /Marek Tančák, Dominika Kubová, Simona Šidlovská, Simona Kitková, Vanesa Antolová/

  3. miesto: Názov spoločnosti: ECO CAR 4 YOU – I.C, /Anna Jurkovičová, Anastázia Olčáková, Lívia Lengerová, Viktória Zajarošová/

   

  cena „Naj predajca v CJ“:

  1. miesto: Názov spoločnosti: LAST FREEDOM – I.B, /Patrícia Struková, Vladyslava Zhvaliuk, Klaudia Ester Konečná, Klaudia Ševcová, Jaroslava Fignárová, Jakub Trebuňák/

  2. miesto: Názov spoločnosti: SOLTERRA – II.C, /Beáta Chovancová, Alica Knuthová, Dominik Tomaščík/

  3. miesto: Názov spoločnosti: PAINTED COLORFUL SOCKS – II.A, /Alex Sabol, Veronika Kakarová, Laura Štofančíková, Dominika Dudeková, Beata Sabolová/

   

  „Cena sponzorov“: Názov spoločnosti: KONIK BABY, s.r.o. – III.B, /Tomáš Adamko, Patrik Krafčík, Nikola Antolová, Kristína Angelovičová, Ivana Marcinčínová/

  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom ročníku „Nápad predáva 2019“.    /Fotogaléria/

 • Ocenenie víťazov na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave

  Ocenenie víťazov na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave

  Dňa 20. 2. 2018 sa naša študentka Anna Thonová v sprievode pani učiteľky PaedDr. Valentíny  Černajovej zúčastnila slávnostného  ocenenia takmer stovky slovenských a ruských žiakov, ktorí sa zúčastnili Kvízu na znalosť spoločných stránok dejín Ruska a Slovenska. Zvlášť boli ocenení piati víťazi kvízu – dvaja z nich sú žiakmi našej školy, ktorí sa vrátili z týždňového pobytu v Moskve. Tu, na Veľvyslanectve RF, im boli slávnostne odovzdané diplomy z rúk radcu - vyslanaca Veľvyslanectva A.V. Šabanova a  spolupredsedu poroty Jána Čarnogurského.

  Počas stretnutia sa víťazi Kvízu porozprávali o svojich dojmoch z ciest do Ruska a na Slovensko a povedali, že sú presvedčení o ďalšom upevňovaní vzťahov dvoch blízkych slovanských krajín.

  „ Bolo to veľmi príjemné stretnutie, na ktorom som  sa s ostatnými účastníkmi podelila o spomienky, zážitky a nádherné chvíle prežité v Moskve,“ povedala na záver jedna z našich víťaziek Anna Thonová.        /Fotogaléria/     

 • EXPERT GENIALITY SHOW

  EXPERT GENIALITY SHOW

  Dňa 30. novembra 2017 sa na našej škole zapojilo 14 žiakov z prvého až tretieho ročníka do celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Žiaci súťažili v týchto oblastiach:

  • Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad)
  • Svetobežník (geografia, cestovný ruch)
  • Mozgolamy (informatika, multimédiá, moderné technológie, operačné systémy, hardware, aplikačný software)
  • Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika)
  • Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus)

  Najvýraznejšie úspechy dosiahli žiaci: Oliver Javorský (31. miesto v anglickom jazyku) a Jakub Trebuňák (76. miesto v histórii a 85. miesto v športe) z I.B triedy, Alexander Sabol (60. miesto v anglickom jazyku) z II.A triedy a Anna Valašteková (70. miesto v histórii) z III.A triedy. Menovaní žiaci sa umiestnili do krásneho stého miesta spomedzi 10 297 zúčastnených súťažiacich zo 478 škôl z celého Slovenska.

  Poslaním súťaže je vzbudiť u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, rozvíjať ich všeobecné znalosti z rôznych oblastí života, motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť im súťažnou formou prezentovať a porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl vo svojej kategórii, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

  Menovaným a aj ďalším zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im ešte lepšie výsledky v budúcom ročníku. BLAHOŽELÁME!

  Všetky informácie nájdete na www.sutazexpert.sk        /Fotogaléria/

 • Vernisáž výtvarných prác

  Vernisáž výtvarných prác

  20.02.2018 sa vernisážou otvorila výstava výtvarných prác žiakov SOŠP v Prešove II.A triedy umeleckých študijných odborov odevný dizajn a dizajn interiéru ako aj SŠUP v Ústí nad Orlicí z medzinárodného maliarskeho plenéru, ktorý sa konal v Červenom Kláštore. Výtvarné krídlo - Červený Kláštor, názov výstavy prezentuje výtvarné práce žiakov realizované rôznymi výtvarnými technikami ako je  kresba, maľba, pastel, kombinované techniky od realistickej až po abstraktné výtvarné realizácie. V kultúrnej vložke sa prezentovala šikovnosť našich dizajnérov v odevnej tvorbe i stylingu, kde sa predviedli víťazky v školskej súťaži "Top líčenie" - Natália Nemergutová a Bianka Laura Bizubová, či modely Norberta Engeľa, Júlii Mičovej a Júlii Ondečkovej, modely ktorých excelovali na rôznych domácich i zahraničných súťažiach a Silvii Vargovej. Výstava potrvá do 04.apríla, tak neváhajte a príjdite si pozrieť tvorbu našich mladých umelcov do NKP Solivar.​

  /Fotogaléria/

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

  Druhé miesto v obvodnom kole celoslovenskej súťaže - Olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 2D získala naša žiačka, Michaela Markovičová zo IV. D triedy. Súťaž sa konala  17.1.2017 v priestoroch Spojenej školy T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove. V skupine 2D súťažilo 10 študentov prešovských stredných odborných škôl. V kategórii 2B (gymnáziá, hotelové a obchodné akadémie) našu školu reprezentoval Marek Tančák z III. D triedy.  Žiaci boli testovaní z počúvania, gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením, po obedňajšej prestávke súťažili v rozprávaní príbehu podľa obrázkov a simulácie pridelenej rolovej úlohy. K vynikajúcemu umiestneniu srdečne blahoželáme.

  /Fotogaléria/       Diplom

 • TOP VIZÁŽISTKA ŠKOLY 2018

  TOP VIZÁŽISTKA ŠKOLY 2018

  V tomto školskom roku sa konal 5. ročník školskej  súťaže  „TOP VIZÁŽISTKA ŠKOLY 2018“, ktorý  mal dve súťažné  kategórie: „Cíť sa ako celebrita na červenom koberci“ a „Menej je niekedy viac“. Súťažili žiačky z rôznych študijných odborov a ročníkov. Odborná porota hodnotila kreativitu make-upu k zvolenej téme, vlasový styling, celkový outfit, ako aj dodržanie časového limitu. Predsedníčkou poroty bola Bc. Zuzana Sopková nail art, členovia poroty Ing. Martina Klimková Mary Key, Mgr. art. Rastislav Mravec a zástupca  „Študentskej rady“ Paula  Vysokajová. Porota  vyjadrila veľkú spokojnosť s kreativitou a zručnosťou mladých vizážistiek.

  Vyhodnotenie súťaže „TOP VIZAŽISTKA ŠKOLY 2018“

  „Cíť sa ako celebrita na červenom koberci“ 

  1. Natália Nemergutová                                

  2. Alica Knutová                                           

  3. Mária Pavlíková                                         

  „Menej je niekedy viac“                   

  1.Bianka Bizubová

  3. Michaela Tallová                                       

  3. Sarah Paľuchová                   

  Mimoriadne ocenenie poroty získala Mária Pavlíková                                         

  Víťazkám blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže „TOP VIZÁŽSTKA ŠKOLY“.   /Fotogaléria/

 • Informácie o zimnom lyžiarskom výcvikovom kurze

  Informácie o zimnom lyžiarskom výcvikovom kurze

  Zimný lyžiarsky výcvikový kurz sa bude konať v dňoch od 19.2.2017 do 23.2.2017. Zraz žiakov, ktorí sa prihlásili na tento kurz bude v pondelok (19.2.2017)  o 7:00 pred budovou SOŠ podnikania v Prešove, z dôvodu prerozdelenia lyžiarskej výstroje. Nasledujúce dni bude zraz žiakov plánovaný na 8:00 hod. Predpokladaný príchod z lyžiarskeho výcviku  bude každý deň o 14:00 hod.

  Povinné výbava pre žiakov: - preukaz poistenca, občiansky preukaz, oblečenie adekvátne lyžovaniu, desiata a pitný režim.

  Žiadame  žiakov o dochvíľnosť a tešíme sa na spoločnú  „lyžovačku“.

  Michal Čiernik – učiteľ telesnej a športovej výchovy

 • Barmanský kurz

  Barmanský kurz

  Napriek chrípke, ktorá zvíťazila nad veľkou časťou žiakov aj dospelých, pokračoval barmanský kurz vo štvrtok miešaním náročnejších nápojov a v pondelok 5.2.2018 vážnym absolvovaním skúšok. Skúška pozostávala z dvoch teoretických otázok a z nutnosti správne namiešať vylosovaný nápoj. Aj keď má Petra, Oliver a Valentín ešte ďaleko k maturitným skúškam, prišli slávnostne oblečení tak, ako sa na skúšky patrí. Ale hlavne: boli naozaj pripravení a nehanbili sa hovoriť: učili sme sa a bolo toho dosť. Ale zaujímavé.

  Lektor kurzu a skúšajúci pán Majoroš bol s ich vedomosťami a zručnosťami spokojný. Odporúčal im pokračovať vo vyššom stupni.Na otázku, aký to môže mať pre nich zmysel, boli zaujímavé odpovede:- s týmto certifikátom sa už teraz líšim od ostatných, ktorí budú mať len bežné maturitné vysvedčenie;- chcem ísť robiť do zahraničia a nechcem byť len niekde v sklade.Pre hladký priebeh kurzu usilovne pomáhali dievčatá z I.B Viktória Konečná a Struková Patrícia.

  Tešíme sa na barmanský kurz 2019.  /Fotogaléria/

 • Medzinárodný maliarsky plenér - výstava SOŠP a SŠUP Ústí nad Orlicí

  Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 v Prešove vás srdečne pozýva na 14. ročník prezentačnej výstavy žiackych výtvarných prác z medzinárodného maliarskeho plenéru – kresba a maľba krajiny a architektúry v exteriéri, pod názvom „Výtvarné krídlo – Červený Kláštor“. Výstava je obohatená o výtvarné práce partnerskej Střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. Výtvarné  žiacke práce prezentujú rôzne kresliarske, maliarske a kombinované techniky od realistickej kresby a maľby, až po abstraktné stvárnenie krajiny a architektúry Červeného Kláštora a Pieninského národného parku.

  Miesto konania podujatia: STM – KP Solivar, objekt Sklad soli

  Vernisáž výstavy: 20.2.2018 o 15,00 hod.

  Termín konania podujatia: 20. február 2018 - 4. apríl 2018                  /Pozvánka na vernisáž_SOLIVAR/

 • Vzdelávacie poukazy očami používateľov

  Momentálne nám prebieha spoločne s Asociáciou krajských rád mládeže prieskum ohľadne využívania vzdelávacích poukazov žiakmi na ZŠ a SŠ. Preto si Vás by sme Vás radi oslovili v súvislosti so šírením dotazníkového prieskumu na stredné školy v Prešovskom kraji. Tento prieskum sa koná v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy očami používateľov" financovaného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému budú poskytnuté prieskumové výsledky. Uvedený prieskum je zameraný na zber dát ohľadne využívania a povedomia mládeže a rodičov o vzdelávacích poukazoch.

  Dotazník pre žiakov: https://goo.gl/forms/GwxpRFJcc0h1JoTx2

  Dotazník pre rodičov: https://goo.gl/forms/dpFI3JsyfUkm0Njh2

  Ďakujeme, za zdieľanie dotazníka na stredné školy v rámci Vašej pôsobnosti. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

  S pozdravom

  Marianna Potanovičová

  0908 285 263

 • Využite ponúkanú šancu - Prípravný kurz na talentové skúšky

  Využite ponúkanú šancu - Prípravný kurz na talentové skúšky

  Pre žiakov 9. ročníka ZŠ ponúkame prípravný kurz na talentové skúšky, využite ponúkanú šancu. Prípravný kurz sa uskutoční v dvoch termínoch, a to 30.01.2018 a 08.02.2018 od 14:30 do 17:00 hod. v ateliéroch školy. Kurz je určený pre záujemcov o štúdium umeleckých odborov odevný dizajn, dizajn interiéru a nástenná maľba v architektúre. Je potrebné si priniesť skicár a mäkké ceruzky typ B.

  Účasť, prosím, potvrďte telefonicky alebo e-mailom.

 • Študentský ples

  Študentský ples

  Plesová sezóna sa pomaly končí a my sa tešíme z ďalšieho vydareného školského plesu. Tohtoročný "Študentský ples", ktorý sa konal dňa 26. januára 2018, zorganizovala JA firma Mark Group, v spolupráci so Žiackou školskou radou pri SOŠP.
  Slávnostným otvorením a prípitkom, ktoré mal na starosti pán Ing. Miroslav Vrabeľ, odštartoval veľmi pekný a zábavný večer. Ples moderovali Laura Vasilková z III.D a Marek Tančák z III.C. O dobrú zábavu sa postaral DJ Music. Spestrením plesu bolo aj tanečné vystúpenie folklórneho súboru Bajerovčan, ktorého členkou je naša žiačka Alexandra Lopuchovská z III.A. Perfektná nálada bola pri zábavno-súťažných aktivitách, ktoré pripravili členovia ŽŠR Adrián Čapo a Patrik Jurečko z III.B.

  Súčasťou plesu bola aj tombola, plná zaujímavých cien, do ktorej prispeli aj niektorí naši učitelia a pán riaditeľ, za čo im pekne ďakujeme.

  K príjemnej atmosfére prispela aj voľba kráľa a kráľovnej plesu. Kráľovnou plesu sa stala žiačka IV.A Natália Nemergutová a kráľom plesu sa stal náš bývalý žiak IV.B Jozef Kolcun.

  Vynikajúca zábava trvala do neskorých nočných hodín. Veľké poďakovanie patrí žiakom ŽŠR a žiakom III.C triedy.

  Adrián Čapo,  predseda ŽŠR;   Marek Tančák, prezident JA firmy Mark Group

  /Fotogaléria/

 • Barmanský kurz 2018

  Barmanský kurz 2018

  V pondelok 29.1.2018 sa začal barmanský kurz, ktorý organizujeme na našej škole už po 10. krát pod vedením pána J. Majoroša, licencovaného lektora Slovenskej barmanskej asociácie. Aj tento rok čaká účastníkov najprv teória a od utorka už len praktická časť: miešať, aranžovať, servírovať a ochutnávať.

  Všetkých záujemcov pozývame na krátku exkurziu do zeleného salónika po predchádzajúcej dohode s lektorom.

  /Fotogaléria/

strana: