Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
 • Úspešní umelci našej školy

  Úspešní umelci našej školy

  Dňa 20.03.2019 žiaci umeleckých odborov dizajn interiéru a odevný dizajn pod vedením Mgr. Martiny Lelákovej úspešne obhajovali svoje výtvarné projekty v semifinálovom kole medzinárodnej súťaže Slovenskej národnej galérie na pôde VSG v Košiciach. V úzkom kruhu semifinalistov - medzi ôsmymi skupinami, boli zaradené všetky naše štyri projekty.

  Žiačky IV.A triedy - Katarína Lacková, Alžbeta Uličná a Kristína Baranová, zaujali porotu a publikum svoju surreálnou filmovú snímkou Stolička. Lucia Uličná, Alžbeta Sabolová, Natália Maľariková, Monika Mikčová, Veronika Vrábeľová, Benjamín Murín a Adam Markuš - žiaci III.A triedy, projektom Pocta podali dôkaz o svojich odborných výtvarných zručnostiach, znalostiach a talente. Veronika Harajdová a Rebeka Hodošiová postúpili s projektom Kufrík spomienok do celoštátneho kola SNG, ktoré v tomto roku bude hosťovať v Košiciach vo VSG.

  Všetkým srdečne blahoželáme k úspechu, ďakujeme za reprezentáciu našej školy, šírenie jej dobrého mena a Veronike a Rebeke držíme palce vo finálovom kole.

  /Fotogaléria/      Martina Leláková

 • Lyžiarsky kurz

  Lyžiarsky kurz

  V dňoch 25.2 – 1.3.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu v rekreačnom stredisku Drienica. Sme veľmi radi, že žiaci nadobudli základy techniky zjazdového lyžovania a dokázali sa všetci naučiť lyžovať , čo bolo aj hlavným cieľom tohto výcviku.  V neposlednom rade sa naviazali nové priateľské vzťahy, či už vo vzťahu medzi žiakmi resp. žiakmi a učiteľmi. Počasie nám vyšlo ako z „katalógu“. Svah bol počas celého týždňa pripravený na jednotku. Na záver kurzu sa žiakom poďakovalo za  bezproblémový priebeh a disciplinovanosť. Po  stovky spálených kalórií za celý týždeň si žiaci na záver kurzu mohli vychutnať sladké odmeny, ktoré znamenali aj poďakovanie za absolvovanie tohto kurzu.

  Vypracoval: Mgr. Michal Čiernik     /Fotogaléria/

 • NÁPAD PREDÁVA / DOD

  NÁPAD PREDÁVA / DOD

  Dňa 5.marca 2019 sa na SOŠ podnikania uskutočnil ďalší už VII. ročník celoškolskej súťaže „Nápad predáva“ a zároveň aj Deň otvorených dverí. Bohatá návštevnosť rodičov a žiakov základných škôl poukazala na veľký záujem o našu školu a naše študijné odbory. Návštevníci si mohli prezrieť priestory školy aj Kongresovú miestnosť, kde bola pripravená bohatá ponuka cestovného ruchu, podnikania a práva. Žiaci a rodičia si prezreli aj súťažné stánky v telocvični.

  Cieľom súťaže Nápad predáva bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo až 25 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tých najlepších.

  Súťaž podporili aj naši sponzori: RPIC Prešov, Teleco, s.r.o. – Ing. Majdáková, SNM – Múzeum rusínskej kultúry, AXDATA, s.r.o., LEAR corporation seating, OVB ALLFINANZ Slovensko, a.s., IBIS cestovná agentúra a obec Brezovica.

  Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdal pán riaditeľ školy Ing. Stanislav Kuchta, MBA.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom VIII. ročníku „Nápad predáva 2020“.

  Výsledky súťaže v tabuľke: Tabuľka_výsledkov_NP2019

  Dňa 5.3.2019 sa na pôde našej školy uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého mali žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia možnosť okrem prehliadky súťažných tímov v súťaži Nápad predáva si prehliadnuť priestory školy, oboznámiť sa s odbormi, ktoré škola ponúka, vypočuť si zážitky a skúsenosti žiakov z praxe doma aj v zahraničí, či na súťažiach. Rovnako pre návštevníkov boli pripravené hravé aktivity a tvorivé úlohy, ktoré si mohli vyskúšať, riešiť a ukázať, ako by zvládli štúdium jednotlivých odborov. Na záver sa mohli osviežiť pri ukážke barmanského kurzu, kedy im žiaci školy, ktorý tento kurz absolvovali, ukázali praktické ukážky barmanstva, pričom im porozprávali aj o Ďalších kurzoch, ktoré v našej škole môžu basolvovať, ako baristický, animátorský a kurz sprievodcu cestovného ruchu.

  DOD_zoznam_škôl     /Fotogaléria_Nápad_predáva_DOD/

 • Environmentálne vzdelávanie

  Environmentálne vzdelávanie

  Dňa 27.2.2019 sme sa zúčastnili na environmentálnom vzdelávaní pre stredné školy s názvom  „Odpad môj každodenný“. Na tomto vzdelávaní  sme sa dozvedeli o triedení odpadu, o recyklovaní odpadu a o tom, ako by sme mohli minimalizovať odpad. Dozvedeli sme sa aj o tom, že až 66% odpadu je vyvážaných na skládky, kde sú následne stláčané a zasypávané hlinou.

  Pani  Mgr. Laura Martinková z neziskovej organizácie Eviana nám povedala aj o výskume, kde po 50 rokoch vytiahli spod hliny sveter, ktorý sa dal nosiť a noviny, ktoré sa dali čítať. To znamená, že odpad na skládkach sa rozkladá veľmi pomaly a znečisťujeme si tým svoju Zem. Do spaľovní putuje 11% odpadu a 23% odpadu je recyklovaných. Menší experiment, ktorý sme videli na besede nám ukázal, aké veľké množstvo  odpadu odhodí 1 človek za 1 deň. Z výsledku sme boli zhrození  a budeme sa snažiť minimalizovať a triediť odpad.

  Mariana Čekanová, Tatiana Balocká II.B    /Fotogaléria/

 • NÁPAD PREDÁVA - DOD 2019

  SOŠ podnikania dňa 5. marca 2019 bude realizovať celoškolskú súťaž "Nápad predáva" a zároveň bude prebiehať "Deň otvorených dverí". Z tohto dôvodu bude náhradný rozvrh.

  NR_5.marec_DOD_Nápad_predáva

 • SUNSHINE Valentín

  SUNSHINE Valentín

  Dňa 14.02.2019 JA firma SUNSHINE /III.C – ekonomické lýceum/ pripravila „Valentínsky predaj“ rôznych upomienkových predmetov, ako balóny v tvare srdiečka, vonné vrecúška, sviečky a lízanky. Predajný stánok bol pekne zladený so sviatkom zaľúbených.

  Okrem predaja realizovala firma aj „Valentínsku poštu“ v spolupráci so ŽŠR. Následne doručili Valentínsku poštu svojim adresátom, Valentínkam.

  Miroslav Vrabeľ, učiteľ aplikovanej ekonómie     /Fotogaléria/

 • Informácie o zimnom lyžiarskom výcvikovom kurze

  Informácie o zimnom lyžiarskom výcvikovom kurze

  Zimný lyžiarsky výcvikový kurz sa bude konať v dňoch od 25.2.2019 do 1.3.2019. Zraz žiakov, ktorí sa prihlásili na tento kurz bude v pondelok (25.2.2019) o 6:50 pred budovou SOŠ podnikania v Prešove, z dôvodu prerozdelenia lyžiarskej výstroje. Nasledujúce dni bude zraz žiakov plánovaný na 8:00 hod. Predpokladaný príchod z lyžiarskeho výcviku bude každý deň o 14:00 hod.

  Povinná výbava pre žiakov:

  * Preukaz poistenca, * Občiansky preukaz, * Oblečenie adekvátne lyžovaniu ( lyž. rukavice, lyž. okuliare, rukavice, čiapka a pod.),

  * Desiata a pitný režim.

  Žiadame žiakov o dochvíľnosť a tešíme sa na spoločnú „lyžovačku“.

  Michal Čiernik – učiteľ telesnej a športovej výchovy

 • Medzinárodný deň darovania kníh

   Medzinárodný deň darovania kníh

  Máte doma knihy, ktoré už nepotrebujete? Neváhajte a prineste ich! Niekto iný si ich rád prečíta. Knihy, ktoré chcete darovať, môžete priniesť do školy (Mgr. A. Jadušovej, PhD. kabinet č. 214/A) do konca februára.

  Čaká vás malá odmena!     /Plagát_dar_kniha/

 • Inovatívne podujatie

  Inovatívne podujatie

  Dňa 30. januára 2019 sa žiaci Strednej odbornej školy podnikania v Prešove zúčastnili inovatívnej formy Dňa otvorených dverí spojenou  so Študentskou vedeckou konferenciou Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, ktorá sa uskutočnila v štýlovej kaviarni Botanique Art v Prešove. Podujatie otvorila prorektorka vysokej školy, Ing. Eva Hvizdová, PhD, MBA (na obrázku v kroji spolu so študentkami-modelkami).

  Študenti tejto vysokej školy predstavili svoje súťažné práce s ekonomickým zameraním, ale taktiež  podmienky a študijné programy tejto vysokej školy. Žiaci tak mali možnosť prakticky vidieť priebeh a obsah prezentácie študentských prác, ale aj zapojiť sa aktívne do diskusie k jednotlivým prácam, začo boli aj prorektorom vysokej školy ocenení.

  Súčasťou konferencie bola aj jedna z aktivít projektu aplikačného výskumu „Tradičné ľudovoumelecké remeslá v kontexte kreatívneho priemyslu“ – módna prehliadka. „Nejde o bežnú módu. Chceme predstaviť udržateľné recyklované módne odevy, ktoré zohľadňujú enviromentálne  aspekty“, vysvetlila prítomným žiakom stredných škôl prorektorka vysokej školy, ktorá je súčasne garantkou projektu. Obsahom módnej prehliadky boli štyri kolekcie redizajnovaných odevov. Dnes je udržateľná móda s pomocou kreatívnych dizajnérov považovaná za atraktívnu a perspektívnu. Či inšpirovala aj našich žiakov umeleckých odborov, ponechávame na ich umelecké cítenie...

  Na záver nám dovoľte vysloviť nádej, že deň pred polročným vysvedčením sa žiakom našej školy premenil na pekný zážitkový deň.

  Za pozvanie a spoluprácu ďakujeme vedeniu súkromnej Vysokej školy medzinárodného podnikania v Prešove a želáme jej a aj študentom veľa tvorivých úspechov.

  JUDr. Mária Marinicová, PhD,. MBA, LL.M

  Mgr. Anna Simková       /Fotogaléria/

 • Exkurzia Viedeň-Bratislava

  Exkurzia Viedeň-Bratislava

  V dňoch 24. – 25. januára 2019 sme sa zúčastnili dlho očakávanej exkurzie do Viedne a Bratislavy  pod vedením pani učiteľky PaedDr. Valentíny Černajovej a RNDr.Ing. Márie Vavrekovej a PaedDr. Jany Kamenickej. Všetci sme sa stretli o 5:45 ráno pred budovou školy. O šiestej sme sa vydali na cestu. Boli sme plní radosti a očakávaní. Cesta trvala viac ako 6 hodín. Počas cesty nám pani učiteľka hovorila o miestach, okolo ktorých sme prechádzali. Ako sa vraví ,,cesta je len polovica zábavy´´, spríjemňovali sme si ju hudbou, jedlom a prestávkami na „benzínkach“. Keď sme boli blízko Viedne, pani učiteľka nám rozdala mapy Viedne a my sme si vyznačili trasu, pamiatky a budovy, ktoré sme mali podľa programu navštíviť. Po príchode do Viedne sme navštívili nádherný zámok Schonbrunn - letné sídlo Habsburgovcov. Po prehliadke zámku sme  išli na námestie Márie Terézie, kde sa začala naša prehliadka historického centra Viedne. Videli sme Parlament, Radnicu, Hofburg, katedrálu sv. Štefana, ktorú sme si pozreli aj zvnútra. Posledná zastávka vo Viedni bola v obchodnom centre SCS, tam sme sa navečerali, nakúpili, potom sme sa vrátili späť na Slovensko do Svätého Jura, kde sme prespali.

   Na druhý deň ráno sme vstávali o ôsmej, aby sme sa stihli pripraviť na cestu do Bratislavy. Naša prvá zastávka bola na Bratislavskom hrade, kde sme si pozreli výstavu „Zlatý vek Peterhofu“, ktorá prvýkrát v histórii opustila hranice Sankt Peterburgu.  Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu v Inchebe bol našou druhou zastávkou.  Na výstave sme si pozreli rôzne produkty cestovného ruchu. Po návšteve Incheby sme sa už vybrali na cestu domov. Úroveň vedomostí, ktoré sme získali počas exkurzie sme si preverili v kvíze, ktorý pre nás pripravila pani učiteľka. 1. miesto získala Jana Jančíková IV.B, 2.miesto Anna Thonová IV.B, 3.miesto Viliam Marton III.D, 4.miesto Viktória Knuthová a Simona Kašprišinová, obidve z I.C triedy. Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Do Prešova sme prišli o desiatej večer všetci zdraví,  s novými peknými zážitkami.

  Zuzana Drotárová, I.C     /Fotogaléria/

 • Kurz animátora voľného času

  Kurz animátora voľného času

  Dňa 25.01.2019 sa uskutočnil Kurz animátora voľného času. Osem vyučovacích hodín, ktoré pozostávali z teórie ale predovšetkým z praxe, ubehli veľmi rýchlo. Sympatický lektor p. Slávo Pačuta z firmy Stageman zaujal pripraveným programom kurzu. Čo všetko si študenti vyskúšali: tanec, hry, pripraviť vlastné aktivity pre dospelých, pre deti, „prísne“ hodnotenie predvedeného programu. Keby ste na chvíľu zašli medzi nich, nabili by ste sa úžasnou energiou, nakazili by ste sa úsmevmi a tešili by ste sa, že podobný kurz bude možné absolvovať aj budúci rok.

 • „Čajepitije“

  „Čajepitije“

  Dňa 19. 12. 2018 sa našou školou rozliehala vôňa nielen predvianočnej nálady, ale aj vôňa čaju. A nebol to len taký obyčajný, ale rovno tradičný ruský čaj zo samovaru. No a kto iný by mohol mať toto na svedomí? No jedine naša pani učiteľka ruského jazyka PaedDr. Valentína Černajová, ktorá zoznámila svojich žiakov s netradičnými chuťami ruského čaju. Počas tohto úžasného posedenia sa žiaci dozvedeli o tradícii pitia čaju v Rusku a jeho histórii.

  Anna Thonová IV.B    /Fotogaléria/

 • FESTIVAL RUSKÝCH FILMOV

  FESTIVAL RUSKÝCH FILMOV

  Dňa 18. 12. 2018  popoludní sa študenti ruského jazyka v sprievode pani učiteľky PaedDr. Valentíny Černajovej zúčastnili Festivalu ruských filmov v priestoroch Mestského úradu v Prešove. Tohto filmového festivalu sa zúčastnilo 21 študentov –„ruštinárov“ zo všetkých štyroch ročníkov. Film s názvom „Prenajmeme dom s problémami v ňom“ nielen zaujal ale aj pobavil.  

  /Fotogaléria/

 • Olympiáda v ruskom jazyku

  Dňa 12.12.2018 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 10 žiakov prvého až tretieho ročníka. Súťažilo sa v troch kategóriách – B1, B2, B3.  Vedomosti žiakov boli na výbornej úrovni. Umiestnenie žiakov podľa kategórií je uvedené v priložených výsledkových listinách.

  Víťazom srdečne BLAHOŽELÁME!

  Postupujúcim do krajského kola želáme VEĽA ÚSPECHOV!

  B1vyhodnotenie       B2vyhodnotenie       B3vyhodnotenie

 • Vianočný jarmok

  Vianočný jarmok

  Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. V tento sviatočný čas sme v priestoroch našej telocvične usporiadali vianočný jarmok, na ktorom každoročne jednotlivé triedy prezentujú typické vianočné tradície a rôzne vianočné maškrty. Počas jarmoku prebiehala charitatívna zbierka. Výťažok sa rozdelí medzi žiakov, ktorí to najviac potrebujú. Podarilo sa nám vyzbierať 400€. Týmto sa chceme všetkým darcom srdečne poďakovať a prajeme vám ŠŤASTNÉ a VESELÉ!    /Fotogaléria/

 • Vianočné posedenie

  Vianočné posedenie

  Koniec roka sa neodbytne blíži a všetci si užívajú posledné dni v tomto roku. Naši pedagogickí ale aj nepedagogickí zamestnanci sa zišli na vianočnom posedení, na ktorom si tieto posledné chvíle spoločne užili. Študenti zahájili posedenie krátkym programom, ktorým pripomenuli pravý význam týchto sviatkov.  

  /Fotogaléria/

 • Olympiády v anglickom jazyku

  Olympiády v anglickom jazyku

  Predmetová komisia cudzích jazykov zorganizovala pre žiakov našej školy školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 13 žiakov z rôznych tried si zmeralo sily najprv v písomnej testovej časti a najlepší 6 z nich postúpili do ústnej časti, kde bolo ich úlohou prerozprávať príbeh podľa obrázka. Snahu všetkých zúčastnených sme ocenili a prajeme im do ďalších súťaží len to najlepšie. Ešte raz, ďakujeme.                                                   

  vedúca PK CUJ: Mgr. Amanová              /Fotogaléria/

 • Tréning animátorov

  Ponuka vzdelávacieho kurzu pre animátorov:

  Tréning_animátorov_plagát

 • MISS / MISTER / TALENT ŠKOLY

  MISS / MISTER / TALENT ŠKOLY

  Dňa 22.11.2018 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník ŠKOLSKEJ SHOW. Súťažilo sa v kategóriách

  MISS / MISTER / TALENT ŠKOLY.

  V kategórii MISS súťažilo 10. súťažiacich, ktoré najprv predviedli svoj obľúbený outfit a predstavili sa. Pokračovali promenádou v spoločenských šatách a svoj intelekt preukázali v krátkom interview s moderátormi. O titul krásy bojovali: Barbora Baranová I.A, Timea Kuchtová I.A, Ruth Zimová I.B, Sarah Bednáriková I.C, Natália Belyová I.C, Nikola Kaminská I.C, Dominika Kollárová I.C, Vladyslava Zhvaliuk II.B, Kristína Kertysová II.C, Viktória Slebodníková II.C.

  Kategórie MISTER sa zúčastnilo 5 súťažiacich: Lukáš Bartoš I.A, Sebastian Bochkor II.B, Aristidis Tsimprakis II.B, Matúš Čabala II.C, Simon Juščák II.C.

  Súťaž TALENT ŠKOLY prebiehala v dvoch kategóriách. V kategórii „Vlastná tvorba“ boli prihlásené: Katarína Lizáková II.A, Kristína Kaduková III.A. „Hudobné umenie“ predviedli súťažiaci: Silvester Vainraukh I.C, Dáša Lejková I.C, Jakub Trebuňák II.B, duo Tomáš Adamko a Michal Stanislav Majdák IV.B.

  Porota nakoniec dospela k výsledkom v jednotlivých kategóriách a boli ocenení nasledujúci výhercovia:

  TALENT ŠKOLY 2018

  Víťazkou kategórie „Vlastná tvorba“ sa stala Kristína Kaduková III.A, ktorá predviedla svoje fotografie, maľby a odevy. Víťaz kategórie „Hudobné umenie“ Silvester Vainraukh I.C očaril svojim spevom a hrou na gitare.

  MISTER ŠKOLY 2018

  2. Vicemister školy 2018 – Sebastián Bochkor II.B

  1. Vicemister školy 2018 – Lukáš Bartoš I.A

  Mister školy 2018 – Aristidis Tsimprakis II.B

  MISS ŠKOLY 2018

  2. Vicemiss školy 2018 – Vladyslava Zhvaliuk II.B

  1. Vicemiss školy 2018 – Timea Kuchtová I.A

  Miss školy 2018 – Sarah Bednáriková I.C

  Výhercov dekorovala predsedníčka poroty pani zástupkyňa Ing. Marta Drabová, ktorá im taktiež odovzdala diplomy a vecné ceny.

  /Fotogaléria/

 • Odborná prax II.C triedy (MRCR) – Červený Kláštor

  Odborná prax II.C triedy (MRCR) – Červený Kláštor

  V dňoch 7.10. -12.10.2018 sa žiaci II.C – odbor manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej praxe v stredisku Červený Kláštor. Žiaci si pobytom v krásnom prostredí prehĺbili svoje vedomosti z odborných predmetov, ako aj nacvičili reálne činnosti, ktoré sú spojené s ich profesiou.

  Počas pobytu v penzióne Pĺtnik si mali možnosť vyskúšať činnosti obsluhujúcich, animátorov, manažérov. Navštívili zaujímavosti oblasti a následne realizovali marketingový prieskum a návrh pre rozvoj cestovného ruchu – jeho podporu. Pochopili význam cezhraničnej spolupráce.

  Zrealizovali besedu s manažérom marketingu kúpeľov Smerdžonka, s riaditeľkou OOCR Severný Spiš Pieniny, vyskúšali si samotné sprevádzanie v Červenom kláštore, absolvovali výstup na Tri koruny, splavovali Dunajec, úspešne zvládli cyklotúru Červený Kláštora - Niedzica, pripravovali animačný program pre svojich spolužiakov a partnerskú školu z Ústí nad Orlici, získali nové poznatky z ochrany prírody a pamiatok UNESCA. Navštívili hrad v Starej Ľubovni, kaštieľ Strážky, kde sa spolu so žiakmi z odboru Dizajn interiéru presvedčili o bohatstve kultúrneho dedičstva a jeho význame pre cestovný ruch.

  Žiaci sa naučili plánovať, navrhovať, hodnotiť, a v neposlednom rade fungovať ako tím. Z odbornej praxe žiaci spracovali správu z praxe, v ktorej zhodnotili svoje očakávania a výsledky z praxe.

  RNDr. Ing. Vavreková, Ing. Kočárová          /Fotogaléria/

strana: