Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č. 37   NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,  nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk . Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo .

Vitajte na stránke Strednej odbornej školy podnikania Prešov

Aktuálne študijné odbory:

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu - Regional Tourist Management

6325 M ekonomické lýceum - Economic Academy   

6341 M škola podnikania - Enterprise Study  

8266 M nástenná maľba v architektúre - Wall Painting in Architecture

8298 M odevný dizajn - Clothes Design

8299 M dizajn interiéru - Interior design

Novinky

 • „Čajepitije“

  Dňa 19. 12. 2018 sa našou školou rozliehala vôňa nielen predvianočnej nálady, ale aj vôňa čaju. A nebol to len taký obyčajný, ale rovno tradičný ruský čaj zo samovaru. No a kto iný by mohol mať toto na svedomí? No jedine naša pani učiteľka ruského jazyka PaedDr. Valentína Černajová, ktorá zoznámila svojich žiakov s netradičnými chuťami ruského čaju. Počas tohto úžasného posedenia sa žiaci dozvedeli o tradícii pitia čaju v Rusku a jeho histórii.

  Anna Thonová IV.B /Fotogaléria/

 • FESTIVAL RUSKÝCH FILMOV

  Dňa 18. 12. 2018 popoludní sa študenti ruského jazyka v sprievode pani učiteľky PaedDr. Valentíny Černajovej zúčastnili Festivalu ruských filmov v priestoroch Mestského úradu v Prešove. Tohto filmového festivalu sa zúčastnilo 21 študentov –„ruštinárov“ zo všetkých štyroch ročníkov. Film s názvom „Prenajmeme dom s problémami v ňom“ nielen zaujal ale aj pobavil.

  /Fotogaléria/

 • Dňa 12.12.2018 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 10 žiakov prvého až tretieho ročníka. Súťažilo sa v troch kategóriách – B1, B2, B3. Vedomosti žiakov boli na výbornej úrovni. Umiestnenie žiakov podľa kategórií je uvedené v priložených výsledkových listinách.

  Víťazom srdečne BLAHOŽELÁME!

  Postupujúcim do krajského kola želáme VEĽA ÚSPECHOV!

  B1vyhodnotenie B2vyhodnotenie B3vyhodnotenie

 • Vianočný jarmok

  Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. V tento sviatočný čas sme v priestoroch našej telocvične usporiadali vianočný jarmok, na ktorom každoročne jednotlivé triedy prezentujú typické vianočné tradície a rôzne vianočné maškrty. Počas jarmoku prebiehala charitatívna zbierka. Výťažok sa rozdelí medzi žiakov, ktorí to najviac potrebujú. Podarilo sa nám vyzbierať 400€. Týmto sa chceme všetkým darcom srdečne poďakovať a prajeme vám ŠŤASTNÉ a VESELÉ! /Fotogaléria/

 • Vianočné posedenie

  Koniec roka sa neodbytne blíži a všetci si užívajú posledné dni v tomto roku. Naši pedagogickí ale aj nepedagogickí zamestnanci sa zišli na vianočnom posedení, na ktorom si tieto posledné chvíle spoločne užili. Študenti zahájili posedenie krátkym programom, ktorým pripomenuli pravý význam týchto sviatkov.

  /Fotogaléria/

 • Olympiády v anglickom jazyku

  Predmetová komisia cudzích jazykov zorganizovala pre žiakov našej školy školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 13 žiakov z rôznych tried si zmeralo sily najprv v písomnej testovej časti a najlepší 6 z nich postúpili do ústnej časti, kde bolo ich úlohou prerozprávať príbeh podľa obrázka. Snahu všetkých zúčastnených sme ocenili a prajeme im do ďalších súťaží len to najlepšie. Ešte raz, ďakujeme.

  vedúca PK CUJ: Mgr. Amanová /Fotogaléria/

 • Ponuka vzdelávacieho kurzu pre animátorov:

  Tréning_animátorov_plagát

Počet návštev: 7229709

Partneri