Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Napíšte nám Prihlásenie
Navigácia

"Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk , na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."

Vitajte na stránke Strednej odbornej školy podnikania Prešov

Ponúkame pre šk. rok 2018/2019 študijné odbory:

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

6325 M ekonomické lýceum    6341 M škola podnikania 

8266 M nástenná maľba v architektúre

8298 M odevný dizajn    8299 M dizajn interiéru

Riaditeľstvo SOŠ podnikania v Prešove oznamuje žiackej a rodičovskej verejnosti,

že dňa 19. júna 2018 bude 2. kolo prijímacích skúšok

pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku v školskom roku 2018/2019.

Počet voľných miest:

6325 M  ekonomické lýceum - 9 voľných miest

6341 M  škola podnikania - 1 voľné miesto

8299 M dizajn interiéru /umelecký odbor/ - 2 voľné miesta

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 051/77 334 13.

Ing. Stanislav Kuchta, MBA

riaditeľ školy

Výsledková_listina_6341M_škola_podnikania_2._kolo

Novinky

 • Z dôvodu predpovede náhleho zhoršenia počasia Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre 1. a 2. ročník sa bude konať dňa 26. júna 2018 (utorok) podľa vypracovaného Organizačného zabezpečenia (Mgr. Čiernik).

  22. júna 2018 bude 1. - 5. vyučovacia hodina - triednická hodina, teda vyučovací proces bude prebiehať pod vedením triednych učiteľov.

 • SOŠ podnikania dňa 01. júna 2018 o 09:00 hod. slávnostne vyraďovala absolventov všetkých študijných odborov. Po hymne Slovenskej republiky bola slávnosť slávnostne otvorená žiakmi štvrtého ročníka. Po úvodnom príhovore nasledovalo hodnotenie maturitných skúšok predsedkyňou celoškolskej maturitnej komisie. Po zhodnotení výsledkov nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení z rúk triednych učiteľov. Po odovzdaní maturitných vysvedčení sa absolventi poďakovali triednym učiteľom, vedeniu školy a predsedníčke celoškolskej maturitnej komisie krásnou kvetinou. Následne boli najlepším žiakom odovzdané certifikáty IES. Zároveň pán riaditeľ odovzdal aj ďakovný list žiackej školskej rady. Na záver pán riaditeľ povedal pár slov, ktoré patrili všetkým absolventom, a zároveň im poprial aj veľa úspechov v budúcom profesionálnom živote. /Fotogaléria/

 • V dňoch 28.5. - 1.6.2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnia kurzu pohybových aktivít. Všetky informácie ohľadom tohto kurzu nájdete v prílohe. /informácie_pre_žiakov/

 • Dňa 26.4. 2018 sa konalo školské kolo súťaže v čitateľskej gramotnosti určené pre prvákov a druhákov. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov, ktorí v časovom limite 45 minút pracovali z ukážkami textov z rôznych oblastí. Ich úlohou bolo odpovedať na 28 otázok /16 otázok s možnosťou výberu a 12 otázok s krátkou odpoveďou /. Priemerná úspešnosť súťažiacich bola 69,64%. Prví traja najúspešnejší žiaci, boli ocenení diplomami a vecnými cenami.

  1.miesto – Julia Ševcová 1.B 2.miesto – Monika Mikčová 2.A 3.miesto – Ela Tobiášová 2.C

 • Dňa 18.5.2018 sa na Strednej odbornej škole podnikania uskutočnila tradičná rozlúčka žiakov štvrtého ročníka s vedením školy a pedagogickým zborom v priestoroch školskej telocvične. Vrúcne lúčenie a ďakovné slová boli vypovedané žiakmi 4. ročníka. Na záver pán riaditeľ Ing. Stanislav Kuchta, MBA poprial všetkým veľa síl pri príprave na ústne maturitné skúšky počas akademického týždňa. /Fotogaléria/

 • V zmysle Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na rok 2017 - 2020 sa jednotliví žiaci prvého ročníka SOŠ podnikania v Prešove zúčastnia komplexného merania, ktorého obsahom bude antropometria, meranie krvného tlaku a pulzu, kapilárny odber krvi, držanie tela, spirometria a záťažové testy v podobe Ruffierovho testu a jednoduchého ergometrického testu na stacionárnom bicykli. Všetky podstatné informácie ohľadom tohto testovania, ako aj organizačného zabezpečenia a rozpisu testovania jednotlivých žiakov sú uvedené v prílohe.

 • Dňa 26.4. sa žiaci 2.ročníka /II.B, II.C/ zúčastnili na besede so zameraním na edukáciu vo finančnej gramotnosti /dôchodkový systém v SR, poisťovníctvo..../. Prednášku a besedu viedli p.Jozef Beliš a p.Daniel Biroš, manažéri spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s. zo Sabinova.

  Táto finančná poradenská spoločnosť ponúka svoje služby na Slovensku od roku 2011. Svojim klientom poskytuje komplexné finančné poradenstvo v oblasti poistenia, úverov, sporenia, investícií a leasingu.

  V rámci diskusie nechýbal priestor na zodpovedanie konkrétnych otázok a spotrebiteľských problémov. Prednášku a besedu pre žiakov našej školy zorganizovala Ing. Džoganíková I. a Mgr. Šebejová J. /Fotogaléria/

Počet návštev: 6798745

Partneri